”Förändring är det enda som är konstant”

 

Uttrycket myntades redan för 2500 år sedan av filosofen Heraclitus

Citatet är fortfarande träffsäkert i en värld där det är tvistbart ifall det är hög- eller lågkonjunktur, om vi behöver rekrytering eller avveckling. Vår omvärld är under konstant förändring – Och förändring är en utmaning. Det vet även våra kunder och vi ser nu en ökad efterfrågan av organisations- och avvecklingsstöd.

Marknader förändras konstant och organisationer behöver en strategisk förändring som följer efterfrågan av organisationens tjänster.

Framgångsrika organisationer är snabbrörliga och leder förändring.

 

Vi bjuder på tre tips:

 

  • Det finns fler lagar än LAS – Utgå inte ifrån att LAS är det enda lagrum som styr en omorganisation.
  • En viktig framgångsfaktor är tydlig kommunikation – Tro inte att dina medarbetare och chefer hör vad du säger eller tycker som du.
  • Förutsätt inte att – Alla medarbetare är fackligt anslutna och har stöd ifrån sitt fackförbund.

Tycker du att detta låter spännande?

Håll dig uppdaterad om våra webinars genom att skriva upp dig på vår e-postlista. Då missar du aldrig ett webinar eller event!

Håll mig uppdaterad! ›