PeopleProvide växer

PEOPLEPROVIDE VÄXER

Vi står inför en planerad tillväxtresa och söker nu en affärsdriven och engagerad VD, som vill fortsätta driva och utveckla vår vision att göra skillnad och utveckla bolag med HR som en framgångsfaktor.

Läs mer om tjänsten i länken och välkommen att kontakta Lars Rosencrantz och Robert Samuelsson på Mercuri Urval för dialog kring tjänsten.

Lars Rosencrantz, Senior Consultant Mobile: +46 708 626 300
Robert Samuelsson, Senior Consultant Mobile: +46 72 300 53 72

Läs mer om tjänsten och ansök

Vill du komma komma i kontakt med oss?


Strategisk kompetensutveckling

STRATEGISK KOMPETENSUTVECKLING

Kompetens är den absoluta framgångsfaktorn för lönsamma bolag med sund tillväxttakt. Arbetar ni strategiskt med kompetenshantering i er verksamhet?

Kompetenshantering står idag högt på agendan i de flesta framåtlutade företag, efter ett par år med stora omställningar på arbetsmarknaden och ett pressat läge med konkurrens om kandidater och talanger. Det finns numera en insikt kring att lärande och kompetensutveckling är ett nyckelområde för affären oavsett bransch, att ”learning is the new earning” – om det görs på rätt sätt.

För att ni som företag och era anställda ska utvecklas och nå er fulla potential bör arbetet med er kompetenshantering gå hand i hand med verksamhetsutvecklingen. Att reagera och agera på omvärldens svängningar är naturligt i de flesta verksamheter, men ni skulle aldrig arbeta rent reaktivt i er verksamhetsutveckling och ni bör inte heller göra det i er kompetenshantering!

Ni har mål, budget, processer och tar strategiska beslut för att på bästa sätt utveckla och växa i er kärnaffär -med utrymme för att hantera de svängningar marknaden bjuder på. Med samma strategiska grund och arbetssätt i er kompetenshantering står ni bättre rustade för marknadens svängningar, skapar tydliga successionsplaner vid kompetensbortfall, samt gladare och friskare anställda.

Visste du att det finns ett samband mellan gedigna kompetensinsatser och lägre sjukfrånvaro på en övergripande företagsnivå?

Kompetensarbetet behöver alltså vara strategiskt, målinriktat och väl förankrat i företagets värderingar, vision och verksamhet. Det kan vara roligt att erbjuda de anställda kurser i ledarskap, retorik, self-management eller er branschs senaste fluga (och det kan vara uppskattat av de anställda) men i kompetenshänseende behöver det inte nödvändigtvis vara rätt investering för just er verksamhet.

Det strategiska arbetet bör därför ha sin utgångspunkt i en behovs- och omvärldsanalys för att belysa de utmaningar verksamheten står inför. Genom denna analys kan ni sedan identifiera er målbild och göra en gap-analys mellan ert nuläge och målbild. Först därefter har ni rätt förutsättningar att agera på rena lärandeinitiativ med en strategisk infallsvinkel, och undvika den klassiska fallgropen att reagera först efter ett kompetensbortfall är ett faktum.

Hur ser det ut för er? Agerar ni reaktivt eller proaktivt i er kompetenshantering? Är kompetens ett centralt verktyg för er strategi framåt?

Vill du veta mer om hur du gör din kompetenshantering till ditt viktigaste verktyg? Ladda ner vår checklista på hur du startar upp ert strategiska kompetensarbete. Behöver du rådgivning eller stöd av våra professionella konsulter, varmt välkommen att kontakta oss.

Ladda ner checklista

Vill du komma komma i kontakt med oss?


Learning is the new earning

LEARNING IS THE NEW EARNING

Det är väl egentligen inte någon nyhet, för vad hade alla bolag varit om de inte fortsatt sin utveckling? Medarbetarnas möjlighet till just kompetensutveckling är avgörande för företagens framgång. Men långtifrån alla har koll på den samlade interna samt externa kompetensen. Hur ser det ut hos er?

Kompetens är den absoluta framgångsfaktorn för lönsamma bolag med sund tillväxttakt. Visste du att ditt företag, och även du som medarbetare, har en kompetens med ungefärligt bäst före-datum på tre år?

Vi på kompetensbolaget PeopleProvide arbetar aktivt med affärsdrivande och hållbar HR. Vi anser att affärsdriven HR och kompetensutveckling är grundläggande för att nå goda resultat. Hur kan du påverka och förbättra er kompetensutveckling inom ditt företag?

Vi arbetar med många kloka bolag som har goda intentioner. Men kompetens är svårt att mäta. Det finns inga generella ROI men alla känner till att kompetensutveckling är viktigt. Dessutom vet många nuförtiden att kompetens har ett bäst före-datum. Finnas det något bra recept för ständig färskvara?

Hälften saknar aktiv plan
PeopleProvide genomförde en kompetensundersökning under vintern 2021 . Så många som 90 procent av de VD och HR-beslutsfattare som deltog i undersökningen anser att kompetensutveckling utgör en nyckel för bolagets tillväxt, men färre än hälften har en aktiv plan för den strategiska kompetensutvecklingen. Vi summerar våra ”takes” på trender hos våra kunder samt från vår undersökning, som förhoppningsvis inspirerar till att ta ett steg till. Du kan ta del av hela rapporten nedan.

Kompetensutveckling och affärsmål
För att hålla kompetensen aktuell gäller det att ha en tydlig riktning för era affärsmål, konkretiserat i kompetenser och en strategisk plan för genomförande, på kort och lång sikt. Då får ni en tydlig överblick av relevant och önskad kompetens.

GAP-analys och kompetensinventering
Detta är en förutsättning för att ni ska kunna genomföra den strategiska planen med tillhörande aktiviteter. För att ta reda på ert nuläge krävs genomförande eller en kontinuerlig process för kompetensinventering. Vår undersökning visar att hälften av bolagen har genomfört en kompetensinventering medan resten saknar kännedom om vilka kompetenser de har. Då blir det svårt att veta vad de behöver.

Med en genomförd kompetensinventering tydliggörs det gap som finns. Genom GAP-analysen får ni en bra guide för en genomförandeplan. Kan ni utveckla kompetenserna själva? Kan ni förvärva dem genom rekrytering? Eller finns kompetensen inhouse och behöver enbart fördelas på fler medarbetare?

Skapa en lärande kultur
Alla planer är bra men de som verkligen blir av är allra bäst. Finns rätt förutsättningar i din organisation och prioriterar ni kompetensutveckling? Avsätter ni tid för effekten av lärande?

En framgångsfaktor är att skapa en lärande kultur med ledare som ger utrymme för ansvar hos alla medarbetare, investerar i kompetensutveckling samt förstärker ansvaret för kompetensutveckling för alla, inkluderat chefer och ledare. Kompetensen blir då en pågående process som resulterar i engagerade medarbetare och lönsamma bolag.

Ladda ner vår kompetensrapport

Vill du komma komma i kontakt med oss?


Livet som konsult - Del 5

Livet som konsult - Artikelserie Del 5

Vår artikelserie om konsultlivet fortsätter. Vi vill ge olika perspektiv och tips & råd till dig som är nyfiken på att arbeta som HR-konsult. Vi hoppas att ge dig insikter och inspiration till att ta ett nytt kliv i din karriär som innebär utveckling, möjligheter och flexibilitet. Är du redan eller vill bli konsult, connecta med oss. Vi söker just nu ett flertal HR-konsulter till många varierande tjänster på spännande bolag.

I femte delen i vår artikelserie möter vi Martin Ortbrink, en av våra partnerkonsulter som berättar om hur det är att arbeta som konsult i egen regi.

Martins senaste uppdrag var genom PeopleProvide, som HRBP på ett stort internationellt industriföretag där han förvaltade, förbättrade och drev förändringsarbete i en global tech division. Martins fokusområde är egentligen personalomställning/omorgansation, men eftersom han tycker om variation och utveckling så hoppade han på uppdraget.

Vad innebär det för dig att vara Partnerkonsult?

Ofta har en speciell situation uppstått och ett behov uppkommit. Något som kanske inte fungerar som det borde. En specifik uppgift behöver lösas, ett projekt behöver viss kompetens eller någon går kanske på föräldraledighet. Som interim/partnerkonsult gäller det att snabbt sätta sig in i olika sammanhang och få saker att börja hända.

För min egen del är det mer personligt utvecklande att vara interim/partnerkonsult än att vara anställd. Så fort jag byter uppdrag är jag ny på arbetet, träffar nya människor och får se och lära känna olika branscher och organisationer. Det är helt klart mer omväxlande, händelserikt och stimulerande för personer som sätter värde på en sådan vardag. Andra skulle kanske beskriva det som lite läskigt ibland.

Det är en helt annan frihet eftersom de flesta uppdrag är mellan 3-12 månader. Du är där på tillfälligt besök, sen drar du vidare till nästa. Det är en skön frihetskänsla i den vetskapen. Du kan också på ett helt annat sätt förhålla dig till all intern politik och ta det med ro.

Vilka fördelar och utmaningar ser du med att vara sin egen jämfört mot att vara anställd konsult?

Det är betydligt bättre ekonomi att arbeta i eget bolag, än att vara anställd på ett konsultbolag. Men, det förutsätter såklart att du har uppdrag (åtminstone ca 50%) och kan hantera perioder när du eventuellt inte har uppdrag. I eget bolag är du också säljare, du är produkten och du behöver gilla att paketera vad du kan och vad du vill. Sen ska du sälja det i en mängd olika kanaler såsom via olika konsultbolag, i ditt eget nätverk, via egen hemsida och få ut budskapet på LinkedIn. Om man är lite mer åt trygghetshållet kan det vara klokare att försöka bli anställd av ett konsultbolag, som tex PeopleProvide, och sedan bli uthyrd. Eller kanske du kan vara kvar som konsult i din nuvarande organisation och prova dig fram, för att sedan ”dra vidare” på andra uppdrag?

Vad bör man tänka på när man ska sälja sin egen tid och kompetens?

För att få snurr på försäljningen är min rekommendation att både gå via olika leverantörer och sälja via eget nätverk. Du behöver veta och tänka igenom vad du kostar. Vad är du värd och vilket värde kommer du tillföra bolaget som du ska hjälpa? Det kostar att hyra professionell personal. Om du behöver hjälp vill du inte ta genvägar eller hyra en amatör. Kompetens kostar så var inte rädd för att (försöka) ta betalt. Det är i alla fall mitt tips.

Hur får man nya uppdrag och hur hanterar man perioderna mellan uppdrag?

Det där är kanske en av de svårare sakerna att faktiskt reflektera över. Att hantera känslan av otrygghet. Ibland kommer du hamna mellan uppdrag och ”vara på bänken”, eftersom du helt enkelt inte hann med att nätverka tillräckligt mycket, gå på säljmöten eller fick nej när du pitchade. Någon har sagt att man verkligen ska försöka gilla och ta tillvara på den tiden, men det kan vara svårt. Ett tips är att disciplinerat försöka sätta av en stund varje dag till att nätverka, ringa samtal, uppdatera cv, etc. Du kommer alltid få fler ”nej” än ”ja” och det gäller att jobba med sig själv och ”gilla läget”.

 Hur kräsen kan man vara när det gäller att välja uppdrag?

Mitt råd är att inte vara för girig eller för kräsen. Snarare nyfiken, alla uppdrag är utvecklande på ett eller annat sätt. Känns det bra och du är nöjd, då är det väl bara att köra? Du har ju alltid en väg ut och kan avbryta uppdraget.

Hur brukar tillsättningsprocesserna se ut?

Det varierar, alltifrån formella intervjurundor med omfattande testning, till att någon i ditt nätverk hör av sig, vet vem du är, vad du gjort tidigare och vad du är bra på. Då blir det mer informellt, även om det kan bli en del samtal med olika ”stakeholders”. Men, som interim gillar du nya miljöer och människor. Varje samtal ger en bättre bild av nuläget och vad det är som faktiskt behöver göras. Sen handlar det bara om att få kunden nöjd och jobbet gjort.

Slutligen, vad är din input på konsultmarknaden – någon trendspaning?

Om man läser Johan Seltborgs intressanta bok ”Ledarskap på besök” såär en trend att ”interimandet” kryper ner i åldrarna. Det fördelar sig också jämnare mellan könen idag än tidigare. Den största tillväxten, skriver han, sker dock i åldrarna 45-55 år. Troligen hör det ihop med att du samlat på dig en massa erfarenhet och den där ”åldersnojan” gäller inte riktigt på samma sätt för konsulter, som när man ska anställa fast personal. Du har säkerligen också samlat ihop en liten ekonomisk buffert, som gör att du vågar slå dig in på en ny karriär. Jag håller med Johan om att ”interimskapet” faktiskt är ett eget yrke.

 

Vill du eller arbetar du som HR-konsult idag, välkommen att registrera dig i vårt nätverk.

Registrera dig i vårt nätverk

Vill du veta mer om konsultlivet – kontakta oss. Vi gärna svarar på frågor och kan ge tips och råd.

Kontakta oss

Artiklar

Dela inlägget

Vill du komma komma i kontakt med oss?