Employee Value Proposition - Hur stärker du företagets varumärke?

Vad har ni att erbjuda, varför ska man välja att arbeta hos er?

Det är fortsatt svår marknad för vissa positioner, vilket gör ert bolags EVP viktigt för att attrahera och behålla talanger. Hur upplever era medarbetare hur det är att arbeta i er organisation.

Ladda ner vår mall “Hur man bygger ett starkt EVP”

LADDA NER MALL "HUR MAN BYGGER ETT STARKT EVP"

Vad är Employee Value Proposition (EVP)

Employee Value Proposition (EVP) är en sammanfattning av det erbjudande du ger dina medarbetare i utbyte för deras engagemang, kompetens, erfarenhet och för vad de tillför i din organisation. Erbjudandet bör definiera hur din organisation är unik och varför nuvarande och potentiella medarbetare ska välja att jobba hos dig.

Ett välformulerat EVP ger dig möjlighet att enkelt berätta och förmedla vad just din organisation kan erbjuda. Erbjudandet bör vara sant, unikt och hållbart.

Employee Value Proposition (EVP)

GUIDELINE

1. Intern kartläggning

Skapa förståelse för ert nuvarande och framtida behov av kompetens som behövs för att uppnå era företagsmål. Undersök vad ni har för erbjudande och rykte idag. Intervjua medarbetare, titta på statistik etc.

2. Omvärldsbevakning

Gör en målgruppsanalys. Vilka är era målgrupper, hur lockar ni dem till er organisation och hur ser det ut hos era konkurrenter?

3. Ta fram ett erbjudande för att definiera ert EVP

Utgå exempelvis från nedan faktorer:

  • Kompensation (ex. lön, bonus)
  •  Övriga förmåner (ex. semester, försäkringar, flexibilitet, hälsa)
  •  Kompetensutveckling (ex. karriärutveckling, utbildning, coachning)
  •  Företagskultur (ex. företagets värderingar och mission, atmosfär, teamwork)
  • Arbetsmiljö (ex. balans arbete & privatliv, erkännande, möjlighet att påverka, förståelse för
    roll och ansvar, utmaningar).
  • Hållbarhet kopplat till er företagsorganisation.

4. Employer Branding

Koppla ihop med ert employer brandingarbete och tänk igenom hur ni paketerar kommunikationen kring EVP på bästa sätt till nuvarande och potentiella medarbetare.

Behöver ni hjälp med EVP, Employer Branding eller behöver ni stöttning i andra HR-frågor?

Vi erbjuder konsultlösningar, HR Rekrytering och HR Business Support för affärsdriven och hållbar HR.

Kontakta oss
Publicerad 13 juni 2023

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?