cheftidningen_annamolller

Chefstidningen frågade sin Chefpanel, med bland annat vår VD Anna Möller.

I texten intervjuar Chefstidningen tre personer i sin Chefpanel angående 4-dagarsveckan. Här är ett kort löpande referat:

1. **Anna Möller, CEO PeopleProvide:**
– 4-dagarsveckan har redan implementerats i många svenska företag, särskilt med distansarbete.
– Arbetsgivare behöver vara tydligare om att minska arbetstimmar för att öka välmående.
– Föreslår att offentlig sektor kanske borde överväga en 32-timmarsvecka för att attrahera talanger.
– Trots initiala ökade kostnader kan det på lång sikt leda till lägre sjukfrånvaro och ökad medarbetarloyalitet.

2. **Tove Jarl, vd Axiom Insight, tillträdande vd för Ung Företagsamhet:**
– Tror att 4-dagarsveckan kan ge människor tid att förverkliga sina drömmar och skapa nya företag.
– Samhället är dock byggt för 40-timmars arbetsveckor, så strukturförändringar skulle krävas.
– 73 procent av Ung Företagsamhets alumni stödjer kortare arbetsveckor, vilket kan indikera en framtida trend.

3. **Lydia Engholm, CEO Skinome:**
– Sverige har en tradition av 40-timmars arbetsvecka, men synen på arbete förändras efter pandemin.
– Flexibilitet är viktigare än att stänga en dag i veckan; förespråkar möjligheten att arbeta var som helst.
– Tror att flexibla arbetsvillkor motiverar och positivt påverkar hela bolaget, inklusive lönsamheten.
– Föreslår att den flexibla synen på arbetstid bör reflekteras i kollektivavtal för att underlätta hanteringen av rättvisefrågor.

Länk till artikeln i Chefstidningen


Behöver ni HR-kompetens?

Vi erbjuder konsultlösningar, HR Rekrytering och HR Business Support för affärsdriven och hållbar HR.

Kontakta oss

Dela inlägget