hr_hallbara

I höstas arrangerade vi ett VD-event på Mosebacke Etablissement i Stockholm med temat "Lönsamhet kopplat till Hållbarhet".

Den tidigare statssekreteraren för Moderaterna Per Schlingmann var gästföreläsare och inbjudna gäster var VD s från drygt 40 bolag som vi anser har kunskap och erfarenhet att dela med sig av utifrån ett antal olika hållbarhetsperspektiv, såsom; hållbarhetsredovisning, mångfald, kompetensutveckling samt produktutveckling och konkreta tjänster som gynnar hållbarhet.  

Syftet med eventet var att skapa diskussioner, sprida kunskap och dela erfarenheter med varandra för att sedan sammanställa de hållbara och lönsamma initiativen som kom fram. Detta för att inspirera fler bolag att börja arbeta mer operativt, strategiskt och innovativt med hållbarhet.  

Alla tips och råd kommer att sammanställas och publiceras inom kort. Redan nu vill vi passa på att lyfta en av eventets deltagare tillika kund hos oss, AstaReal, som vi hoppas kan inspirera som ”role-model” för cirkulär ekonomi genom deras innovativa förmåga att skapa ett helt nytt sätt att nyttja sin verksamhet för hållbarhet, som är direkt är kopplat till lönsamhet.

Vi tog ett fördjupande prat med AstraReals VD Peter Worsöe för att prata om cirkulär ekonomi. 

AstaReal – ett strålande exempel på cirkulär ekonomi och hållbarhetstänk 

AstaReal i Gustavsberg är det första företag i världen som i stor skala lyckats framställa ämnet naturligt astaxanthin, som används som näringstillskott till både människor och djur i Sverige och globalt.  

Framställningen sker genom odling av alger i unika bioreaktorer. Processen är energiintensiv och därför är de angelägna om en så effektiv användning av el och kyla som möjligt. AstaReals ambition är att odla algerna på ett så hållbart sätt som möjligt samt att vara en positiv kraft i samhället med ett cirkulärt företagande, förklarar AstraReals VD Peter Worsöe.  

 

Vattenfall och AstaReal ingår omfattande energiavtal: Överskottsvärme från algodling ska värma 2500 hushåll i Gustavsberg 

Peter Worsöe berättar vidare att AstraReal påbörjat ett samarbete med Vattenfall där de tillsamman skapat ett hållbart sätt att återbruka sin överskottsenergi från sin produktion som påverkar bolagets lönsamhet genom lägre försörjningskostnader. Med en specialanpassad lösning med kylvärmepumpar som installerats vid anläggningen, tar de tillvara på spillvärmen från produktionen som annars skulle gått förlorad. Överskottsvärmen från produktionsprocessen skickas ut på fjärrvärmenätet och kommer att kunna stå för 20% av värmeförsörjningen till Gustavsberg, vilket motsvarar 2500 lägenheter.  

 

Utöver den cirkulära vinningen, ger dessutom projektet en tillräckligt bra ROI för att vara intressant för många fler industrier att ta efter. Det ger en snabb och direkt effekt på sista raden, säger Peter Worsöe  

 

Hållbarhetsansvarig med fokus på de globala målen 

Utöver detta speciella projekt så har AstaReal även en hållbarhetsansvarig som arbetar med hållbarhet internt på olika sätt, med fokus på de globala målen. Hållbarhetsansvariga tar bland annat årligen fram en klimatrapport och har ambitiösa hållbarhetsmål som de arbetar kontinuerligt mot, vilket ger bra resultat.  

Hållbar HR

När det kommer till hållbar HR så arbetar AstaReal med ett internt värderingsprojekt och kulturmätning med hjälp av konsulter från PeopleProvide. Det finns även ett välintegrerat SAM samt en feelgood grupp vars uppgift är att förmedla kunskap och inspiration inom hälsa. Personal som trivs och mår bra är både lönsamt och hållbart anser man på AstraReal. Vi påPeopleProvide kan inte annat än att hålla med! 

En väl värd hyllning till en sådant betydande hållbarhetsinitiativ och bra exempel på hållbarhet kopplat till lönsamhet! 

 

Vill du komma i kontakt med oss?