Hållbarhetsarbetet är nära förknippat med företagets HR-processer och det blir allt vanligare att HR-chefen i små och medelstora bolag även får ansvaret för hållbarhetsfrågan.

PeopleProvide kontaktade HR-experten tillika hållbarhetschefen Mikael Bäckström från Tobii Dynavox för att prata om det nya ”buzz yrket” hållbarhetschef.

Vad gör en hållbarhetschef?

En hållbarhetschef är den som driver hållbarhetsfrågor och ser till att hållbarhetsfrågorna bakas in i bolagets strategier. Det är en sammanhållande roll som kräver ett helikopterperspektiv. Min roll är att förstå vad som är våra skyldigheter och att arbeta med ”påverkansarbete”, säger Mikael Bäckström.

Som hållbarhetschef behöver du hålla koll på hela produktionsledet och säkerställa att allt går rätt till i hållbarhetskedjan, till exempel att produkterna och tjänsterna sköts enligt regelverket hela vägen ut. Det kan vara svårt ibland att hålla koll när många producenter i sin tur har andra producenter och så vidare, då är de lätt att hållbarhetskedjan bryts.

Är det ett nytt yrke?

Egentligen inte, men det har hamnat på agendan. Det är nästan så att yrket uppfunnits på nytt. Hållbarhet har närmast blivit en affärsidé där många arbetar med frågan ”sustainability”. Det finns utbildningsföretag och konsulter som specialiserats sig på ämnet. Det märks att bolag vill visa att de har koll på frågan och visa att de har så lite miljöpåverkan som möjligt på sina tjänster och produkter. Och att de tar sitt sociala ansvar.

Vem lämpar sig för yrket ”sustanability manager” /hållbarhetschef?

Du bör vara intresserad av frågan på riktigt, samtidigt är det viktigt att kunna vara en generalist. Med det menar jag att det är lätt att man har en fråga som man brinner för lite extra och tappar fokus på det andra. Du behöver kunna arbeta brett med ESG frågorna (Enviromental, Social, Governance).

Du behöver även ha tålamod. Baksidan med att vara väldigt engagerad är att det kan skapa en frustration om saker och ting går för långsamt, eller att det i vissa länder kan finnas en annan syn på hur arbetet ska göras. Vi måste förstå att vi i Sverige kommit långt i dessa frågor. Vi kan inte alltid utgå från oss själva utan måste se vart i världen vi befinner oss, hur de arbetar framåt på sitt sätt, och inte tänka ”varför gör ni inget”.

Vad finns det för risker med att inte arbeta med hållbarhet i ett bolag?

Det går inte att strunta i frågan, annars riskerar vi att tappa förtroendet hos kunderna. Det är ett skifte bland konsumenter som är mer medvetna idag, och kräver att vi levererar hållbara produkter enligt ESG. Det innebär att alla varumärken måste tänka på detta. Samtidigt upplever jag att strävan är genuin. Bolag vill göra rätt för sig, det är inte bara ”kosmetiskt” som jag kunde uppleva lite förr om åren.

Jag har en “världsförbättrar-gen” i mig

Hur är din väg in i yrket?

Jag har alltid velat stå upp för underrepresenterade grupper och vi har alla ett ansvar att göra något, även i det lilla. Jag har en världsförbättrar-gen i mig tror jag. Ja, det har väl alla i och för sig…? (.. Nej, det har inte alla, PP’s anm)

 Vad är din roll på Tobii Dynavox?

Det blir en hel del påverkansarbete till beslutsfattare om att våra hjälpmedel finns och att de behövs i världen. Vi på Tobii Dynavox är missions styrda. Hela vår affärsidé handlar om S,et (Social), där vi ger perspektiv på att alla människor behövs efter sina förutsättningar. I och med att våra produkter hjälper människor att kommunicera hjälper vi därmed dem att komma ut i arbete. Det förändrar människors liv. Ett stort arbete ligger därför i att nå vi ut i världen så att så många som möjligt får hjälp.

Vi förändrar människors liv

Jag behöver även hålla mig ajour med lagstiftningen och se till att vi kan jämföra oss med andra bolag när det gäller ESG redovisningen.

Även om vi på Tobii Dynavox främst har fokus på S-et måste vi samtidigt ha koll på E,et (Enviromental) i värdekedjan, alltså att våra produkter ger så lite klimatavtryck som det bara går. Allt måste gå rätt till. Vi vill kunna ha gott samvete i hela leveranskedjan genom att säkerställa hållbara affärer, att värdekedjan håller hela vägen ut. Det kan till exempel gälla frågan om barnarbete och klimatavtryck.

Mitt arbete innebär dessutom att skapa driv inne i bolaget. Att få med sig medarbetarna är jätteviktigt, så att alla känner att vi kan göra skillnad tillsammans. Därför behöver jag hitta engagemanget bland medarbetarna. Det kan vara en till synes enkel sak som sophanteringen.

 Vad är din framgångsfaktor som hållbarhetschef?

Hm, det vet jag inte om jag är…men om jag ska svara på frågan skulle jag säga mitt genuina engagemang och sedan att jag har lärt mig att vara pragmatisk, att all förändring inte kan komma på en gång. Jag är bra på att lyfta frågor och att förstå helheten. Det är viktig att förstå företaget i stort och fråga sig, var ligger utmaningarna här? Och att min roll är övergripande. Det går inte att kunna allt. Jag behöver säkerställa att vi rustar oss för en tillräckligt god nivå.

Jag tänker också på att skilja på vad som är min yrkesroll, och vad som är mitt privata engagemang, ibland är din privata hjärtefråga något som inte behöver lyftas på just detta företag. Du är företaget, ej ditt privata, även om det bästa naturligtvis är om det går ihop.

Hitta engagemanget

Och som jag nämnde tidigare. Jag uppmuntrar till engagemang och arbetar för att få med medarbetarna på tåget. Vi är alla som anställda en del av Hållbarhetsfrågan.

Tips från Mikael Bäckström till dig som vill bli hållbarhetschef

  • Du behöver säkerställa att bolaget rustar sig för en tillräckligt god nivå.
  • Ditt ansvar är övergripande, du kan inte kunna allt på detaljnivå.
  • Tänk på att skilja på vad som är din yrkesroll, och vad som är ditt privata engagemang.
  • Var lyhörd för var engagemanget i just Ert bolag ligger. Hur får du som hållbarhetschef medarbetarna att känna sig delaktiga? Där har du ett viktigt jobb.

Tobii Dynavox är ett globalt bolag som utvecklar och säljer kommunikationshjälpmedel. Bolaget erbjuder bland annat specialutvecklade kommunikationsenheter som styrs med ögonstyrning eller pekskärm, plus ett flertal olika mjukvaror för kommunikation och specialundervisning.

Behöver ni rekrytera en hållbarhetschef?

Kontakta oss

Dela inlägget