Visste du att samtalen till Alna från oroliga arbetsgivare ökar med 25 % i juni varje år? 

Antalet personer i Sverige med riskabel alkoholkonsumtion uppgår till en miljon vilket motsvarar ca 20% av den vuxna befolkningen. 

Att hantera missbruksproblem som arbetsgivare är en känslig fråga som kräver omsorg och empati. En ökad alkoholkonsumtion under semestern kan handla om att arbetstagaren vill stressa ner från arbetet. Det är svårt att avgöra när ett riskbruk övergår till ett missbruk, därför är det extra viktigt att du som chef är lyhörd och uppmärksam, kanske lite extra inför semestertider.

Några tips att tänka på i din roll som chef:

  • Se till att företaget har en tydlig alkohol- och drogpolicy med medföljande handlingsplan. Gör den känd och lättillgänglig för dina medarbetare.
  • Var uppmärksam på tidiga signaler och förändrade/avvikande beteenden och våga ställa frågan.
  • Om du misstänker att medarbetaren är alkohol- eller drogpåverkad – vänta inte utan agera direkt. Ett första samtal med medarbetaren behöver ske även om det kan vara tufft och utmanande.
  • Agera inte expert. Det ligger inte i din roll som chef att avgöra om medarbetaren har alkoholproblem eller ej. Ta därför stöd externt av Alna, Företagshälsovården eller annan lämplig aktör.
  • Involvera HR i ett tidigt skede om sådan finns.

Vad gör du om en medarbetare kommer påverkad till jobbet?

Det är upp till dig som chef att avgöra om din medarbetare är tjänstbar eller ej. Alla fall är unika och likaså omständigheterna bakom anledningen till att personen eventuellt är påverkad när hen kommer till jobbet.

Förhoppningsvis kommer det aldrig att inträffa, men om och när det händer, har du mycket att vinna på att vara förberedd genom kunskap och en tydlig handlingsplan som ökar sannolikheten för en bra rehabilitering.


Behöver ni hjälp att ta fram en alkohol- och drogpolicy, semesterpolicy eller revidera en befintlig?

Kontakta oss

Dela inlägget