HRnytt Anna

Detta ska du tänka på vid nedskärningar av personal

Efter många år med stark tillväxt inom många branscher märks nu en oro på marknaden. Det förväntas ske nedskärningar inom ett flertal verksamheter den närmaste tiden.

Anna Möller som har arbetat med HR-frågor i drygt 30 år delar med sig av sina bästa erfarenheter till HR Nytt.

Anna Möller diskuterar viktiga aspekter att tänka på vid nedskärningar av personal, särskilt med fokus på HR-strategier för att hantera omorganisationer och minimera negativa effekter. Anna Möller delar med sig av sina insikter för att hjälpa företag att bibehålla lönsamheten under förändringsprocesser.

För att effektivt agera inför en omorganisation betonar artikeln vikten av att agera tryggt och tydligt för att mildra oro bland medarbetarna. Anna Möller föreslår olika perspektiv som bör övervägas, inklusive hur delar av organisationen med positiva resultat påverkas, möjligheten att förändra och utveckla vissa områden, och eventuell outsourcing för att öka effektiviteten.

Artikeln betonar vikten av att skapa en långsiktig plan för att undvika framtida omorganisationer och att säkerställa en budget för projektet. Anna Möller understryker även att behålla och utveckla befintlig kompetens kan vara mer hållbart i en kompetensbrist och snabbrörlig arbetsmiljö.

För att navigera genom omorganisationen föreslår artikeln en tre-fas-process där fokus på medarbetarna och den valda riktningen genomsyrar varje steg.

**Fas 1: Planering & Förberedelse**
– Upprätta en kommunikationsplan som inkluderar logistik för alla tre faserna.
– Säkra arbetsrättslig kompetens och involvera arbetsgivarorganisationer för att hantera kollektivavtal.
– Genomför en grundlig riskanalys för att hantera potentiella konsekvenser för verksamheten och medarbetarnas välbefinnande.
– Utbilda chefer för att säkerställa trygghet och tydlighet under genomförandet.

**Fas 2: Genomförande**
– Följ genomförandeplanen med tydliga steg för varje chef/enhet.
– Boka tid för uppföljningssamtal redan vid genomförandets dag.
– Överväg att ta in en extern konsult för att leda och underlätta uppsägningar.

**Fas 3: Efter Genomförande**
HR har en viktig roll i att påminna om syftet med omstruktureringen och stödja kvarvarande medarbetare.
– Följ upp och mät resultatet av omorganisationen för att säkerställa att man är på rätt väg och skapa lugn och ro.

Artikeln avslutas med att understryka att förarbetet och planeringen är avgörande för att uppnå ett smidigt resultat och för att stödja organisationens fortsatta utveckling och hantera framtida utmaningar.


Behöver ni HR-kompetens?

Vi erbjuder konsultlösningar, HR Rekrytering och HR Business Support för affärsdriven och hållbar HR.

Kontakta oss

Dela inlägget