År 2022 var ett händelserikt år när det kommer till lagändringar som påverkar arbetsgivare då lagen om anställningsskydd (LAS) uppdaterades, bland annat genom:

 

  • anställningsformen “allmän visstid” ersattes med “särskild visstid”
  • en utökad möjlighet till undantag från turordningsreglerna infördes
  • anställning upphör vid tvister om ogiltigförklaring
  • vissa turordningsregler införs vid ”hyvling”

En förändring som trädde i kraft redan den 29 juni 2022 är arbetsgivarens ökade skyldighet att ge skriftlig information om anställningsvillkor när en anställning inleds samt att informationen ska delges snabbare.

Som arbetsgivare är det därför viktigt att se över sina mallar för anställningsavtal och säkerställa att de är anpassade till de nya reglerna i LAS.

Behöver ni hjälp med att genomföra en lönekartläggning?

Med hjälp av information från DO har vi sammanställt en steg-för-steg instruktion för hur man genomför en lönekartläggning, vilka regler som gäller och hur man kan analysera löneskillnader.  Kontakta oss för att beställa manualen kostnadsfritt.

Även om det finns kompetens i bolagen, så kan det vara en bra idé att ta in extern konsulthjälp som automatiskt blir mer objektiv och även en aktuell benchmark hur andra framgångsrika bolag genomför sina lönekartläggningar. Kontakta oss för konsulthjälp.

LADDA NER MALLEN - LÖNEKARTLÄGGNING

Har du anställningsavtal som behöver granskas eller saknar du nya mallar?

Hör av dig till oss på PeopleProvide så hjälper vi till att kvalitetssäkra dina mallar, upprätta nya eller diskutera andra förändringar som påverkar er verksamhet.

Kontakta oss

Dela inlägget