Som VD hamnar du ofta i rollen som HR-chef och därför vill vi dela med oss av några HR tips.

Har du basstrukturen som behövs?

Personalhandbok och policys, har ni allt på plats blir det både tydligare och lättare för dig som chef och för dina medarbetare.

Integrera HR i företagets affärsplan

Se till att upprätta en affärsplan för HR som sedan sammanfaller med företagets affärsmål.

En tydlig struktur ger dig en bra överblick och kontinuitet i personalutvecklingsarbetet. Gör det enklare att följa upp och utveckla din verksamhet.

Säkra er strategiska kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en stor del av strategisk HR, vid kompetensbrist kan både företagets anställda såväl som tillväxten bli drabbade.

Se till att kartlägga företagets kompetenser och planera HR-aktiviteter efter behov. Behöver företaget förstärkning, inkommande som extern kraft eller intern utveckling? HR sitter på svaret!

Ta stöd vid ökad belastning

Behöver ni avlastning vid personalärenden, uppsägning, rehab etc. eller har ni behov av ett bättre samarbete i era arbetsgrupper? Vår HR Business Support avlastar så att ni kan fokusera på kärnverksamheten och fortsätta utveckla och driva bolaget framåt.

Vill du inte längre vara den ofrivillige HR-chefen?

Kontakta oss!

Tycker du att detta låter spännande?

Håll dig uppdaterad om våra webinars genom att skriva upp dig på vår e-postlista. Då missar du aldrig ett webinar eller event!

Håll mig uppdaterad! ›