VD-Event på Mosebacke med temat "Lönsamhet kopplat till Hållbarhet"

Kvällen den 15 september anordnar vi vårt årliga VD-event på Mosebacke, i år med temat ”Lönsamhet kopplat till hållbarhet”. Inbjudna gäster är VD:ar och inspiratörer som arbetar aktivt och framgångsrikt med hållbart företagande.

ROUND – TABLE & GÄSTFÖRELÄSARE

Vi kommer ha ”round table – meeting” med guidade diskussioner kring hållbart företagande, med syftet att nätverka, inspirera och ta del av varandras erfarenheter.

Vi kommer även att få en presentation av vår gästföreläsare Per Schlingmann, som belyser hållbarheten som ett konkurrensmedel för att få kunder och locka bra talanger till bolaget samt dialog om affärsdriven och hållbar HR.

Efter eventet kommer vi att sammanställa och publicera de hållbara och lönsamma initiativen för att på så sätt inspirera fler bolag att börja arbeta mer strategiskt med hållbarhet.

NÅGRA AV VÅRA INSPIRERANDE GÄSTER

Albert Bengtson, Enterprise Business Development Manager, Apple

Hjälper främst storföretag att tänka nytt. Innovation och förändring av befintliga processer samt inom hållbarhet och lönsamhet.

Markus Ekelund, VD 2050

Arbetar med strategi och affärsutveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Visionen är samma för Markus som för 2050, ”Goda affärer på en planet i balans”, därför är ett olönsamt företag inte heller ett hållbart företag.

Kristina Söderberg, Investment Manager, SEB Greentech
Venture Capital

Tech-investerare inom hållbarhet med fokus på innovationer som reducerar växthus-gasutsläpp eller hjälper att hålla oss inom de nio planetära gränserna

Johan Edlund, VD TL Bygg

Grundare av Sila Snacket , byggbranschens initiativ för en schysstare och sundare jargong på arbetsplatser. Vinnare av Årets Byggföretag 2022, för sitt arbete för en inkluderande arbetsplats.

Mikael Larsson,  VD Learnster

Affärsdriven hållbar HR är för oss kompetensutveckling, vilket Learnster står för med en innovativ teknologi som skapar nya möjligheter till utbildning och kunskapsdelning för organisationer.

Nina Lindvall, VD Interflora

Interflora arbetar brett med flera parallella hållbarhetsprojekt och har lagt ett stort fokus på att utarbeta en affärsplan, arbetsmetod och kultur för att skapa en hållbar affär och arbetsplats.

Anna-Lena Wretman, VD Fundler

Fundlers affärsidé är att få dina pengar att växa. De tycker att rådgivning utan provisioner, låg avgift och professionell förvaltning är smart. Men framförallt är vår tjänst inkluderande och rättvis. Och det är hållbart.

Peter Worsöe, VD AstaReal

Bolagets mission är att ge bättre hälsa och välbefinnande till människor runt om i världen. Dessutom har de skapat ett sätt att återbruka sin överskottsenergi från sin produktion som påverkar bolagets lönsamhet genom lägre försörjnings-kostnader.

Erik Cedergren, VD RecPro 

Hjälper sina kunder att nå sin fulla potential när det kommer till att attrahera och rekrytera personal. De arbetar operativt och rådgivande med kompetensförsörjning och bygger upp- och utvecklar moderna rekryteringsfunktioner.

Allireza Ghahreman, VD Ahum 

Ahum verkar som ett extra stöd för chefer och verksamheter för att förebygga och behandla psykisk ohälsa i en tid med hög social osäkerhet och stort behov av psykosocialt stöd.

Marika Isberg, EVP Corporate Governance BioGaia

God hälsa är en grundläggande förutsättning för en hållbar utveckling i samhället. BioGaia har de senaste 30 åren legat i framkant inom forskningen om maghälsa och bakteriernas betydelse för hur vi mår.

John Mellkvist, Seniorkonsult Kreab Stockholm.

Ambassadör i den av regeringen tillsatta delegationen för senior arbetskraft. Engagerad i att minska ålderism och ålders-diskriminering, ett viktigt arbete för mångfald och kompetensutveckling som gynnar bolags lönsamhet.

Caroline Solskär, VD Nuverica

Utvecklar en digital tjänst som ska hjälpa livsmedelsföretag att förstå vilka närings- och hälsopåståenden de får göra om sina livsmedel. Skapar förutsättningar och kompetens för att göra hållbara val.

Henrik Nilsson, VD Inrego

Utsedd till årets hållbarhetsföretag. Arbetar med att förlänga livslängden på IT-produkter genom att köpa in använd IT-utrustning från företag och organisationer som sedan renoveras och säljs vidare.

Mattias Weerasooriya, COO Wellfish.

Hjälper företag att bli mer hållbara genom ett automatiserat system för hållbarhetsredovisning, så att även små och medelstora bolag ska kunna göra skillnad.

Omid Ghanbari, CEO & Co-Founder at Matspar.se

Matspar.se är en oberoende jämförelsetjänst för att handla mat online. En kostnadsfri tjänst för att hjälpa konsumenter att göra bättre val när de handlar mat, genom att samla alla matprodukter och tillhörande information på ett och samma ställe

Jessica Norgren, Leadership and hospitality,  Haymarket

Med ambition är att vara ledande inom hållbarhet, fokuserar Scandic på tre nyckelområden inom verksamheteten där vi kan jobba med innovation för att driva utveckling i branschen och proaktivt bidra till ett mer hållbart samhälle.

Daniela Fuciu, Biträdande kommundirektör Nykvarn kommun

I Nykvarns kommun pågår ett löpande arbete för att förbättra vårt klimat och värna om en hållbar utveckling.

Eva Brådhe, Grundare och delägare på Diversity Board

Diversity Boards vision är att förändra i maktens korridorer och få in mer mångfald och perspektiv då många styrelser och lednings-grupper idag är allt för homogena. Kulturen som därmed uppstår genomsyrar ofta hela verksamheten och man går miste om många möjligheter. Mångfald på arbetsplatsen handlar främst om att utnyttja många olika erfarenheter/ perspektiv och kunskaper

Cozette Wachtmeister, Co-founder & CEO Removement

Utöver att Removement beräknar företags CO2-utsläpp, så är det även Sveriges första plattform som knyter ihop företag med innovativa, säkra och transparenta metoder för att fånga och lagra koldioxid från atmosfären.

Charlotta Nilsson, CEO & Board Member på Ellen AB

Ellen är ett svenskt noterat  Fem-Tech bolag som verkar på en internationell marknad och  som strävar efter att tillhandahålla innovativa och naturliga premiumprodukter för en pH-balanserad intimhälsa, genom alla livets faser.

Johan Oljeqvist, CEO Fryshuset

Sveriges största organisation för unga! Sedan 1984 har Fryshuset arbetat för unga. Alla unga. Även dem som ingen annan trott på. Hos oss står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig – oavsett bakgrund, intresse och ambition

Lenka Prokopec Karlberg, VD Mitt Liv AB (svb)

Mitt Liv är en strategisk partner och Sveriges största aktör inom mångfald och inkludering. Sedan 2008 har vi verkat för en arbetsmarknad som inkluderar hela befolkningen och den kompetens som finns i Sverige, med en övertygelse om att det är en framgångsnyckel för samhället, näringslivet och individen.

Patrik Hök, VD Brael

De senaste åren har solenergi blivit en av de viktigaste källorna till småskalig elproduktion. För att vi skall klara omställningen till framtidens fossilfria energisystem kommer solenergi att spela en viktig roll. BraEl är en solcellsleverantör som erbjuder produkter och nyckelfärdiga lösningar för både företag och privatpersoner.

Jakob Ladenstedt, CEO Britishschools

Ett försprång kunskapsmässigt, i det sociala samspelet med andra och inte minst i det engelska språket. Målet är att våra elever ska vara väl rustade att möta en global värld oavsett vilken väg de väljer vidare i livet.

Christina Sturesson, Koncernchef Profina

Profina, utmärker sig som inkassobolag genom att aktivt arbeta med anpassade lösningar utifrån varje uppdrags förutsättningar och försöker därmed vara delaktig i att skapa hållbara lösningar som gynnar alla involverade

Lucy Dahlgren,  Founder THiSGROUP AB

THiS Group är ett publikt holdingbolag för innovativa bolag inom hälsa, välmående och livsstil. Hälsa handlar om personlig och social hållbarhet. Vi vill att nya funktionella hälsolösningar ska nå ut på marknaden.

Mikael Salo, Sustainability Manager

Hållbarhetsexpert i DI Gruppen och tidigare mångårig chefredaktör på Miljöaktuellt och Aktuell Hållbarhet.Föreläser om hållbar utveckling, CSR (företagens samhällsansvar), affärsdriven miljöutveckling, den globala och nationella klimatpolitikens framtida påverkan på det svenska näringslivet.

Jessica Gunnarsson, Talent and Culture Director – HR Manager

Visual Art är marknadsledande helhetsleverantör inom digitala kommunikationsytor. Visual Art är en tech- och data-driven samt strategisk partner som hjälper sina kunder att skapa riktigt affärsvärde och nå deras KPI:er.

Björn Widlund, Group Chief Financial Officer, Kvadrat AB.

Kvadrat är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom systemutveckling, digitalisering, informationshantering, ledning, organisations- och verksamhetsutveckling. Vi är klimatneutrala och satsar på en hållbar utveckling. Vi startade vårt hållbarhetsarbete 2008 och har en process för beräkning av klimatpåverkan för lokalkontor, resor i tjänsten och gemensamma aktiviteter.

Peter Kruse, VD  Joylife

Joylife är Sveriges ledande naprapati och kiropraktik företag. Kvalitetssäkrade behandlingar som  leder till minskad smärta och ökat välbefinnande, ökad arbetskapacitet och därmed ökad lönsamhet.

Lisa Spets, Artistic and Managing director at ZebraDans

Vår vision är att alla barn ska få möjligheten att se bra dans! ZebraDans grundades 1999 och var då den första permanenta dansscenen exklusivt för barn och unga i Sverige

Jenny Fridh, Chief Communications and Sustainability Officer Synsam Group

Synsam Group är en ledande optikerkedja i Norden. Som ett led i koncernens hållbarhetsagenda har vi påbörjat hemflytten av glasögonproduktionen från Asien till Sverige. Flytten är ett viktigt nästa steg i vår strävan att bidra till ett minskat klimatavtryck i form av kortare transporter, fokus på cirkulära, återvunna och närproducerade material samt att snabbare få ut produkter till marknaden.

Palle Storm (Post-dok (SU) och Forskningsledare (FoU-NV))

Postdoktor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Föreläser om äldreomsorgen ur ett genus- och mångetniskt perspektiv

Klara Ljungqvist, CEO & Founder

People Heart Business är bolaget som kopplar ihop topprestation och välmående. Näringslivet och våra framgångsrika bolag är till stor del grundat av ekonomer och ingenjörer. De allra flesta säger att människor är det viktigaste bolaget har, samtidigt saknas grundläggande perspektiv om mänskligt fungerande. Vi vill starta en revolution baserad på väldigt basala saker.

Peter Erikson, CEO Storesupport

Storesupport är ett auktoriserat bemanningsföretag/ tjänsteföretag inom detaljhandeln, som levererar tjänster till detaljhandelns alla led, oberoende av om det gäller lager, transport, e-handel, leverantörer till butikerna, eller butikerna själva.

Pontus Werlinder Deputy CEO at Telge Bostäder and Telge Hovsjö

Telgekoncernen bidrar till en långsiktig hållbar utveckling för både människor, miljö och klimat genom att förena affärer och samhällsnytta i vår dagliga verksamhet.

Henrik Dannert, VD Heartpace AB

Vi hjälper våra kunder att skapa medarbetarengagemang med mål- och visionsverktyg paketerade i ett lätthanterat och performancedrivet HR system. Performance-Management, HR-Management och Pay-Management är vår specialitet.


Vi har ett fåtal platser kvar till eventet.

Är du intresserad av att komma?

Fyll i intresseanmälan, så hör vi av oss om en av platserna blir din.

Intresseanmälan

Dela inlägget