Vad krävs för jämställda löner?

LÖNEKARTLÄGGNING

Vad krävs för jämställda löner?

Lönekartläggning

Vi kan läsa att DO fortsätter tillsynen av statliga myndigheters arbete med lönekartläggning (läs artikeln här).  Vi på PeopleProvide har länge upplevt att det finns ett behov av att öka medvetenheten kring lönesättningar och att det kan gynna engagemang, employer branding och på sikt lönsamhet.

Behövs det fler morötter eller piskor för att få marknaden att börja arbeta för jämställdhet? Eller räcker det att myndigheter och bolag genomför och aktivt arbetar med sina jämställdhetsplaner?

Det är inte utan anledning som vi kan läsa i svensk lagstiftning att arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Och att arbetsgivare med 10 eller fler anställda ska dokumentera arbetet.

Fördelen med lönekartläggningar är att de bidrar till rättvis och objektiv lönesättning. Lönekartläggning är ett verktyg för att lönesättningen ska bli så lite subjektiv som möjligt samt främja jämställdhet och mångfald.

Ladda ner våra tips för en lyckad lönekartläggning

Behöver ni hjälp med att genomföra en lönekartläggning?

Med hjälp av information från DO har vi sammanställt en steg-för-steg instruktion för hur man genomför en lönekartläggning, vilka regler som gäller och hur man kan analysera löneskillnader.  Kontakta oss för att beställa manualen kostnadsfritt.

Även om det finns kompetens i bolagen, så kan det vara en bra idé att ta in extern konsulthjälp som automatiskt blir mer objektiv och även en aktuell benchmark hur andra framgångsrika bolag genomför sina lönekartläggningar. Kontakta oss för konsulthjälp.

Kontakta oss

Dela inlägget


Oktoberfest HAPPY HR

EVENT

Oktoberfest HAPPY HR

Årets oktoberfest gick i Lyckans Tecken!

I tider av inflation, lågkonjuktur och krig så ville vi fokusera på något helt annat för en stund på årets oktoberfest för HR-branschen, så vi fyllde våra lokaler vid Mariatorget med Sangria, Afrodans, ballonger, inspirerande föreläsare och härliga gäster!

Träning och hälsa, en väg till lycka!

En av vägarna till lycka tror vi är en god hälsa och vem kunde bättre inspirera oss till ett friskare och mer aktivt liv än friidrottshjälten och inspiratören Mattias Sunneborn, världens bästa mastersfriidrottare med sju gällande världsrekord och 18 VM-guld!

Hur kan vi driva och leda verksamheter på ett mer hållbart sätt med lyckliga människor och samtidigt nå lönsamhet?

Lycka är en framgångsfaktor – det finns en betydande affärsnytta med lyckligare medarbetare, inte bara mänskligt utan även företagsekonomiskt. För att presentera bakgrund, tankar och inte minst resultat bjöd vi in Annelie Johansson, grundare och VD på Happy Economy AB.

Kan man ens vara lycklig i en tid av krig och lågkonjuktur?

I tider som dessa, kan känslor som ångest, oro och stress ligga och bubbla under ytan hos många. Känslor som är helt mänskliga. Men vad gör man för att inte fastna i dem? Elin Forsberg och Fanny Bastos från Ahum, hade flera lösningar och verktyg för hur man boostar sin mentala hälsa på egen hand och vilken hjälp man kan få för att komma vidare om man fastnar.

Lovely Day. Lyckliga vi.

Lycko alla oss som fick möjlighet att träffa Ulrika Carlberger, vår sprudlande inspiratör och livsstilscoach som kanske kommer att förändra vår attityd till lycka genom att utmana oss att frigöra och behålla vår potential.

Mingelbilder från kvällen

Dela inlägget


Undersökning & Rapport - Vad är affärsdriven och hållbar HR?

KUNDUNDERSÖKNING & RAPPORT

Vad är affärsdriven och hållbar HR?

Vad är egentligen affärsdriven & hållbar HR ?

Vi har precis, med hjälp av kundundersökningsföretaget Novus, genomfört en undersökning, för att ta del av andra kloka HR-chefers uppfattning om vad affärsdriven och hållbar HR innebär för dem.  

Det finns inget facit för detta, då det finns många faktorer och perspektiv som påverkar. Men utifrån många års nära samarbete med våra kunders VD;ar och HR, är vår egen slutsats och PeopleProvides statement för affärsdriven och hållbar HR;  -fokus på kompetensutveckling och mångfald.  

Affärsdrivet – Genom kompetensutveckling utvecklas både bolagets medarbetare och tjänster/produkter och en direkt koppling till produktivitet i verksamheten 

Hållbart – Att arbeta i team där man kompletterar varandras styrkor och förmågor med sina olikheter är utvecklande och vidgar perspektiv för både bolag och medarbetare som skapar lönsamma team och speglar även kunder och leverantörsleden. 

Vi vill såklart understryka att vårt statement, inte är en sanning för alla. Den bästa och mest affärsdrivande & hållbara HR, är den som anpassas efter verksamheten. Men oavsett vilken fas bolaget och dess medarbetare befinner sig i, så anser vi att kompetensutveckling och mångfald är framgångsfaktorer för lönsamma bolag, där ledarskap och kultur är möjliggörare för att det verkligen genomförs.

 

Ta del av undersökningen som Novus har genomfört och där ledarskapsutveckling samt kultur är högt rankade.

Ladda ned rapporten från vår kundundersökning.

Rapport - Vad är affärsdriven & hållbar HR?

Dela inlägget


Arbetsrättsliga förändringar - LAS 2022 -

LAS 2022

LAS - LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD

”Nya LAS” började gälla 30 juni 2022 och är fullt tillämpbar från 1 oktober 2022.

Efter det datumet ska nya LAS tillämpas på alla arbetsrättsliga situationer och tvister. LAS bygger på en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare från 2020.

Ladda ner vår folder där vi samlat ihop information som kan vara bra för er att tänka på gällande anställningsformer, anställning via bemanningsföretag, uppsägning, tvister och turordningsregler.

Behöver ni rådgivning eller konsulthjälp av specialister inom HR och arbetsrätt så är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Ladda ner foldern

Står ni inför en omorganisation eller avveckling?

Då vill vi passa på att påminna om:

1. Det finns fler lagar än LAS – Utgå inte ifrån att LAS är det enda lagrum som styr en omorganisation.

2. En viktig framgångsfaktor är tydlig kommunikation – Tro inte att dina medarbetare och chefer hör vad du säger eller tycker som du.

3. Förutsätt inte att alla medarbetare är fackligt anslutna och har stöd ifrån sitt fackförbund


Kontakta oss för rådgivning

Dela inlägget


ÅRETS VD-EVENT MOSEBACKE

VD-EVENT MOSEBACKE

VD-Event på Mosebacke med temat "Lönsamhet kopplat till Hållbarhet"

Kvällen den 15 september anordnar vi vårt årliga VD-event på Mosebacke, i år med temat ”Lönsamhet kopplat till hållbarhet”. Inbjudna gäster är VD:ar och inspiratörer som arbetar aktivt och framgångsrikt med hållbart företagande.

ROUND – TABLE & GÄSTFÖRELÄSARE

Vi kommer ha ”round table – meeting” med guidade diskussioner kring hållbart företagande, med syftet att nätverka, inspirera och ta del av varandras erfarenheter.

Vi kommer även att få en presentation av vår gästföreläsare Per Schlingmann, som belyser hållbarheten som ett konkurrensmedel för att få kunder och locka bra talanger till bolaget samt dialog om affärsdriven och hållbar HR.

Efter eventet kommer vi att sammanställa och publicera de hållbara och lönsamma initiativen för att på så sätt inspirera fler bolag att börja arbeta mer strategiskt med hållbarhet.

NÅGRA AV VÅRA INSPIRERANDE GÄSTER

Albert Bengtson, Enterprise Business Development Manager, Apple

Hjälper främst storföretag att tänka nytt. Innovation och förändring av befintliga processer samt inom hållbarhet och lönsamhet.

Markus Ekelund, VD 2050

Arbetar med strategi och affärsutveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Visionen är samma för Markus som för 2050, ”Goda affärer på en planet i balans”, därför är ett olönsamt företag inte heller ett hållbart företag.

Kristina Söderberg, Investment Manager, SEB Greentech
Venture Capital

Tech-investerare inom hållbarhet med fokus på innovationer som reducerar växthus-gasutsläpp eller hjälper att hålla oss inom de nio planetära gränserna

Johan Edlund, VD TL Bygg

Grundare av Sila Snacket , byggbranschens initiativ för en schysstare och sundare jargong på arbetsplatser. Vinnare av Årets Byggföretag 2022, för sitt arbete för en inkluderande arbetsplats.

Mikael Larsson,  VD Learnster

Affärsdriven hållbar HR är för oss kompetensutveckling, vilket Learnster står för med en innovativ teknologi som skapar nya möjligheter till utbildning och kunskapsdelning för organisationer.

Nina Lindvall, VD Interflora

Interflora arbetar brett med flera parallella hållbarhetsprojekt och har lagt ett stort fokus på att utarbeta en affärsplan, arbetsmetod och kultur för att skapa en hållbar affär och arbetsplats.

Anna-Lena Wretman, VD Fundler

Fundlers affärsidé är att få dina pengar att växa. De tycker att rådgivning utan provisioner, låg avgift och professionell förvaltning är smart. Men framförallt är vår tjänst inkluderande och rättvis. Och det är hållbart.

Peter Worsöe, VD AstaReal

Bolagets mission är att ge bättre hälsa och välbefinnande till människor runt om i världen. Dessutom har de skapat ett sätt att återbruka sin överskottsenergi från sin produktion som påverkar bolagets lönsamhet genom lägre försörjnings-kostnader.

Erik Cedergren, VD RecPro 

Hjälper sina kunder att nå sin fulla potential när det kommer till att attrahera och rekrytera personal. De arbetar operativt och rådgivande med kompetensförsörjning och bygger upp- och utvecklar moderna rekryteringsfunktioner.

Allireza Ghahreman, VD Ahum 

Ahum verkar som ett extra stöd för chefer och verksamheter för att förebygga och behandla psykisk ohälsa i en tid med hög social osäkerhet och stort behov av psykosocialt stöd.

Marika Isberg, EVP Corporate Governance BioGaia

God hälsa är en grundläggande förutsättning för en hållbar utveckling i samhället. BioGaia har de senaste 30 åren legat i framkant inom forskningen om maghälsa och bakteriernas betydelse för hur vi mår.

John Mellkvist, Seniorkonsult Kreab Stockholm.

Ambassadör i den av regeringen tillsatta delegationen för senior arbetskraft. Engagerad i att minska ålderism och ålders-diskriminering, ett viktigt arbete för mångfald och kompetensutveckling som gynnar bolags lönsamhet.

Caroline Solskär, VD Nuverica

Utvecklar en digital tjänst som ska hjälpa livsmedelsföretag att förstå vilka närings- och hälsopåståenden de får göra om sina livsmedel. Skapar förutsättningar och kompetens för att göra hållbara val.

Henrik Nilsson, VD Inrego

Utsedd till årets hållbarhetsföretag. Arbetar med att förlänga livslängden på IT-produkter genom att köpa in använd IT-utrustning från företag och organisationer som sedan renoveras och säljs vidare.

Mattias Weerasooriya, COO Wellfish.

Hjälper företag att bli mer hållbara genom ett automatiserat system för hållbarhetsredovisning, så att även små och medelstora bolag ska kunna göra skillnad.

Omid Ghanbari, CEO & Co-Founder at Matspar.se

Matspar.se är en oberoende jämförelsetjänst för att handla mat online. En kostnadsfri tjänst för att hjälpa konsumenter att göra bättre val när de handlar mat, genom att samla alla matprodukter och tillhörande information på ett och samma ställe

Jessica Norgren, Leadership and hospitality,  Haymarket

Med ambition är att vara ledande inom hållbarhet, fokuserar Scandic på tre nyckelområden inom verksamheteten där vi kan jobba med innovation för att driva utveckling i branschen och proaktivt bidra till ett mer hållbart samhälle.

Daniela Fuciu, Biträdande kommundirektör Nykvarn kommun

I Nykvarns kommun pågår ett löpande arbete för att förbättra vårt klimat och värna om en hållbar utveckling.

Eva Brådhe, Grundare och delägare på Diversity Board

Diversity Boards vision är att förändra i maktens korridorer och få in mer mångfald och perspektiv då många styrelser och lednings-grupper idag är allt för homogena. Kulturen som därmed uppstår genomsyrar ofta hela verksamheten och man går miste om många möjligheter. Mångfald på arbetsplatsen handlar främst om att utnyttja många olika erfarenheter/ perspektiv och kunskaper

Cozette Wachtmeister, Co-founder & CEO Removement

Utöver att Removement beräknar företags CO2-utsläpp, så är det även Sveriges första plattform som knyter ihop företag med innovativa, säkra och transparenta metoder för att fånga och lagra koldioxid från atmosfären.

Charlotta Nilsson, CEO & Board Member på Ellen AB

Ellen är ett svenskt noterat  Fem-Tech bolag som verkar på en internationell marknad och  som strävar efter att tillhandahålla innovativa och naturliga premiumprodukter för en pH-balanserad intimhälsa, genom alla livets faser.

Johan Oljeqvist, CEO Fryshuset

Sveriges största organisation för unga! Sedan 1984 har Fryshuset arbetat för unga. Alla unga. Även dem som ingen annan trott på. Hos oss står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig – oavsett bakgrund, intresse och ambition

Lenka Prokopec Karlberg, VD Mitt Liv AB (svb)

Mitt Liv är en strategisk partner och Sveriges största aktör inom mångfald och inkludering. Sedan 2008 har vi verkat för en arbetsmarknad som inkluderar hela befolkningen och den kompetens som finns i Sverige, med en övertygelse om att det är en framgångsnyckel för samhället, näringslivet och individen.

Patrik Hök, VD Brael

De senaste åren har solenergi blivit en av de viktigaste källorna till småskalig elproduktion. För att vi skall klara omställningen till framtidens fossilfria energisystem kommer solenergi att spela en viktig roll. BraEl är en solcellsleverantör som erbjuder produkter och nyckelfärdiga lösningar för både företag och privatpersoner.

Jakob Ladenstedt, CEO Britishschools

Ett försprång kunskapsmässigt, i det sociala samspelet med andra och inte minst i det engelska språket. Målet är att våra elever ska vara väl rustade att möta en global värld oavsett vilken väg de väljer vidare i livet.

Christina Sturesson, Koncernchef Profina

Profina, utmärker sig som inkassobolag genom att aktivt arbeta med anpassade lösningar utifrån varje uppdrags förutsättningar och försöker därmed vara delaktig i att skapa hållbara lösningar som gynnar alla involverade

Lucy Dahlgren,  Founder THiSGROUP AB

THiS Group är ett publikt holdingbolag för innovativa bolag inom hälsa, välmående och livsstil. Hälsa handlar om personlig och social hållbarhet. Vi vill att nya funktionella hälsolösningar ska nå ut på marknaden.

Mikael Salo, Sustainability Manager

Hållbarhetsexpert i DI Gruppen och tidigare mångårig chefredaktör på Miljöaktuellt och Aktuell Hållbarhet.Föreläser om hållbar utveckling, CSR (företagens samhällsansvar), affärsdriven miljöutveckling, den globala och nationella klimatpolitikens framtida påverkan på det svenska näringslivet.

Jessica Gunnarsson, Talent and Culture Director – HR Manager

Visual Art är marknadsledande helhetsleverantör inom digitala kommunikationsytor. Visual Art är en tech- och data-driven samt strategisk partner som hjälper sina kunder att skapa riktigt affärsvärde och nå deras KPI:er.

Björn Widlund, Group Chief Financial Officer, Kvadrat AB.

Kvadrat är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom systemutveckling, digitalisering, informationshantering, ledning, organisations- och verksamhetsutveckling. Vi är klimatneutrala och satsar på en hållbar utveckling. Vi startade vårt hållbarhetsarbete 2008 och har en process för beräkning av klimatpåverkan för lokalkontor, resor i tjänsten och gemensamma aktiviteter.

Peter Kruse, VD  Joylife

Joylife är Sveriges ledande naprapati och kiropraktik företag. Kvalitetssäkrade behandlingar som  leder till minskad smärta och ökat välbefinnande, ökad arbetskapacitet och därmed ökad lönsamhet.

Lisa Spets, Artistic and Managing director at ZebraDans

Vår vision är att alla barn ska få möjligheten att se bra dans! ZebraDans grundades 1999 och var då den första permanenta dansscenen exklusivt för barn och unga i Sverige

Jenny Fridh, Chief Communications and Sustainability Officer Synsam Group

Synsam Group är en ledande optikerkedja i Norden. Som ett led i koncernens hållbarhetsagenda har vi påbörjat hemflytten av glasögonproduktionen från Asien till Sverige. Flytten är ett viktigt nästa steg i vår strävan att bidra till ett minskat klimatavtryck i form av kortare transporter, fokus på cirkulära, återvunna och närproducerade material samt att snabbare få ut produkter till marknaden.

Palle Storm (Post-dok (SU) och Forskningsledare (FoU-NV))

Postdoktor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Föreläser om äldreomsorgen ur ett genus- och mångetniskt perspektiv

Klara Ljungqvist, CEO & Founder

People Heart Business är bolaget som kopplar ihop topprestation och välmående. Näringslivet och våra framgångsrika bolag är till stor del grundat av ekonomer och ingenjörer. De allra flesta säger att människor är det viktigaste bolaget har, samtidigt saknas grundläggande perspektiv om mänskligt fungerande. Vi vill starta en revolution baserad på väldigt basala saker.

Peter Erikson, CEO Storesupport

Storesupport är ett auktoriserat bemanningsföretag/ tjänsteföretag inom detaljhandeln, som levererar tjänster till detaljhandelns alla led, oberoende av om det gäller lager, transport, e-handel, leverantörer till butikerna, eller butikerna själva.

Pontus Werlinder Deputy CEO at Telge Bostäder and Telge Hovsjö

Telgekoncernen bidrar till en långsiktig hållbar utveckling för både människor, miljö och klimat genom att förena affärer och samhällsnytta i vår dagliga verksamhet.

Henrik Dannert, VD Heartpace AB

Vi hjälper våra kunder att skapa medarbetarengagemang med mål- och visionsverktyg paketerade i ett lätthanterat och performancedrivet HR system. Performance-Management, HR-Management och Pay-Management är vår specialitet.


Vi har ett fåtal platser kvar till eventet.

Är du intresserad av att komma?

Fyll i intresseanmälan, så hör vi av oss om en av platserna blir din.

Intresseanmälan

Dela inlägget


SvD Artikel - PeopleProvide möjliggörare för hållbar och affärsdriven HR

PEOPLEPROVIDE I MEDIA

Läs SvD´s artikeln om hur vi hjälper våra kunder öka sin lönsamhet genom hållbar och affärsdriven HR

HR-specialisterna PeopleProvide drivs av att utmana den traditionella HR-expertisen, samtidigt som de vill förbättra strategierna för hållbar HR och göra den mer affärsdrivande.

Genom processinriktad rekrytering, specialiserade konsulter, löpande support och riktad kompetensutveckling förser PeopleProvide sina kunder med rätt förutsättningar för deras organisationers långsiktiga lönsamhet.

Inom de tjänsteområdena Interim & Projektkonsult, Search & Rekrytering samt HR Business Support verkar PeopleProvide för att genom enkla och engagerade processer leverera affärsdrivande, hållbar HR som påverkar bolagens lönsamhet. – Det finns inget annat bolag på marknaden i dag som är lika nischade inom HR som vi är, med den mångåriga kompetens och det starka nätverk som krävs för våra kunders unika behov, säger Anki Eckerman, marknadsansvarig på PeopleProvide. Vi sätter oss in i varje företags verksamhet för att snabbt kunna erbjuda rätt stöd med allt från HR- och rekryteringskonsulter till projekt- och expertkonsulter inom HR.

Kompetensutveckling, en konkurrensfördel

Med hållbara och affärsdrivna HR-initiativ arbetar PeopleProvide i linje med de tre P:na: Planet, People och Profit för att hjälpa deras kunder att uppnå sina mål, men även för att bidra till samhället i stort. – Kompetensutveckling och mångfald är hållbara
koncept, som direkt kan bidra till ökad lönsamhet för de företag som väljer att investera i dem, säger Anna Möller, grundare till- och vd för PeopleProvide. För det första finns det en rådande hållbarhetstrend bland dagens medvetna kunder, för det andra kan kompetensutveckling bland befintliga medarbetare stärka ett företags hela organisation. Genom att kartlägga vilken kompetens du är ute efter och vad dina kunder vill ha kan du investera i rätt kompetensutveckling baserad på potentialen hos individen.

Extern rekrytering är också ett alternativ för att få in ny kompetens och med dagens kandidatbrist blir det ofta mycket dyra tillsättningar. Ett direkt kostnadssparande exempel är att genom att anlita en specialiserad rekryteringskonsult, så ger det ofta en mycket hög avkastning  (ROI) efter endast några veckor.

– En av våra första och nuvarande kunder sa att de alltid kommer att outsourca sin organisations HR och att en HRchef alltid bör vara en konsult, eftersom att det garanterar ett självständigt och oberoende specialiststöd, säger Anna. Eller, som i större tyngre organisationer där våra HR-konsulter rationaliserar antalet HR-processer, för att fokusera på det mest affärsdrivna och hållbara, som gynnar våra kunder och deras medarbetare. En evigt aktuell investering PeopleProvide arbetar även internt med hållbarhet för att efterleva Planet, People, Profit-principen genomgående hela deras verksamhet. – Det kan gälla allt från att källsortera på kontoret och bidra till bisamhällen i vårt projekt där vi sponsrar en egen bikupa hos Farsta Södertörns Biodlarförening, till att göra hållbara och informativa gruppaktiviteter med vår personal, säger Anna. Dessutom arbetar vi just nu med ett kompetensprojekt som inkluderar mångfald, som vi hoppas kunna presentera för våra kunder till hösten.

VD-event med tema Lönsamhet kopplat till Hållbarhet

I september anordnar PeopleProvide sitt årliga vd-event på Mosebacke, i år ett round-table-meeting med temat ”Lönsamhet kopplat till hållbarhet”. Inbjudna gäster är vd:ar för bolag som arbetar aktivt och framgångsrikt med hållbarhet. Diskussioner för bordet tar upp allt ifrån att sortera mera, utveckla och förändra produktioner och tjänster som är hållbara, till ”nya” redovisningsprinciper. Efter eventet kommer alla idéer och tips att sammanställas och publiceras som inspiration till alla som vill arbeta mer aktivt med detta aktuella och mycket viktiga ämne.


Behöver ni HR-kompetens?

Vi erbjuder konsultlösningar, Search & Rekrytering och HR Business Support för affärsdriven och hållbar HR.

Kontakta oss

Dela inlägget


Hur hittar ni er ROI på strategisk kompetenshantering?

STRATEGISK KOMPETENSUTVECKLING DEL 5

Hur hittar ni er ROI på strategisk kompetenshantering?

Det finns möjligheter att sätta konkreta siffror på varför en bra och genomarbetad kompetenshantering är en bra investering -och vilken typ av avkastning det faktiskt kan bidra till.

Att vända oengagerade anställda till engagerade anställda

Enligt en Gallupundersökning (2017) är endast 14% av svenska medarbetare engagerade i sitt arbete. 11% är aktivt oengagerade, d.v.s. sprider dålig stämning och har stora möjligheter att påverka produktionen negativt. Kostnaden för en oengagerad anställd uppskattas av Gallup till ca. 34% av deras lön.

Beräknar vi det på den svenska medellönen för tjänstemän, 44 200 SEK (LO:s lönerapport 2021) så innebär det en årlig kostnad per oengagerad anställd på 172 000 SEK. Har ni 100 anställda och följer det nationella snittet på 11% aktivt oengagerade? För ert företag innebär era oengagerade anställda en kostnad på nästan 1,9 miljoner kronor om året!

Att behålla topptalanger och slippa rekrytera ersättare

Ett bra kompetensarbete som ger de anställda möjligheter att utvecklas och kliva uppåt i er organisation innebär möjligheter att rekrytera in er anställda i lägre positioner, för att sedan ge dem en möjlighet att växa hos er. Kompetensarbetet i sig har också visat sig ha samband med att anställda stannar längre på arbetsplatsen, vilket är en av de största ekonomiska fördelarna med att satsa på era medarbetares utveckling.

Att ersätta en medarbetare beräknas nämligen kosta mellan 50-250% av deras årslön, där den högre änden av skalan gäller tjänstemän och mer komplexa roller. Kostnaden inkluderar rekryteringsprocessen, produktionsbortfall under den första tiden och onboardingkostnader. Vi tillåter oss att vara generösa med beräkningen, och räknar på att det kostar 100-150% av en årslön för er att ersätta en anställd. Utgår vi från medellönen för tjänstemän innebär detta att en ersättningsrekrytering kostar er ca. 506 400 – 759 600 SEK sammantaget. Har ni en låg personalomsättning på runt 7% av er personalstyrka och 100 anställda innebär det alltså en årlig kostnad på mellan 3,5 och 5,3 miljoner kronor – och det är bara era ersättningsrekryteringar!

Lyckas ni sänka personalomsättningen med två procent innebär det 1-1,5 miljoner på ett år!

Det går att göra ett antal liknande uträkningar på fler ”mjuka värden” och räkna på om er ROI är värd det för er. Men, det är också viktigt att minnas att de mjuka värdena i sig är viktiga för företagets kultur. Forskning visar att kompetens- och utvecklingsinitiativ inte bara minskar de aktivt oengagerade utan också driver anställda att vara mer engagerade, öka deras produktivitet och stå närmare företagets kultur. För att inte tala om att ni är bättre rustade att stå emot de utmaningar er verksamhet står inför!

Ladda ner vår modell för att beräkna er ROI på kompetenshantering

Vill du ha hjälp med att beräkna era kostnader för nyckeltal såsom personalomsättning, sjukfrånvaro och produktivitet?

Kontakta oss

Dela inlägget


ROI på ert företags kompetenshantering

STRATEGISK KOMPETENSUTVECKLING DEL 4

Anställa eller utveckla?

Eller både och…

För sanningen är att om ni utvecklar er personal mer strategiskt är sannolikheten högre att ni slipper anställa -eftersom er personal vill stanna!

Att beräkna ROI på kompetensinsatser kan ibland vara svårt, eftersom en stor del av er avkastning kommer att vara s.k. ”mjuka värden” -som exempelvis gladare, friskare och mer engagerade anställda.

Men de där mjuka värdena då.. finns det några ledtrådar där som kan ge oss en hint om konkreta ekonomiska utfall? Absolut!  

En tydlig EVP (Employee Value Proposition) är en nyckel i ett starkt Employer Brand – det är ert erbjudande till potentiella kollegor. På en arbetsmarknad där fler och fler omsorgsfullt väljer arbetsgivare vars värderingar går i linje med deras egna är det nästintill ovärderligt att anställda vill jobba med er, att ni har ett gott rykte som arbetsgivare gör det helt enkelt lite lättare att locka till sig bra talanger.

Konkreta utvecklingsmöjligheter är en central del i en bra EVP, eftersom de allra flesta vill utvecklas i sitt arbete och ha möjlighet att växa.

Att erbjuda utvecklingsmöjligheter är därmed både en nyckel för att behålla era bästa anställda och att ha enklare att attrahera nya talanger, vilket självklart är en stor fördel på dagens arbetsmarknad. För det kan vara en både svår och dyr historia att behöva ersätta en högpresterande anställd.

Visste du att det kan kosta så mycket som 250% av en anställds årslön för att ersätta dem?

Själva rekryteringsprocessen, de timmar ni lägger på att leta, gå igenom ansökningar och intervjua (eller använder er av ett rekryteringsbolag) är endast en del av kostnaden. Ni bör också räkna med kostnader att ”onboarda” samt det produktionsbortfall som är ett faktum innan er nyanställde är varm i kläderna och presterar på förväntad nivå.

Så att erbjuda era anställda utvecklingsmöjligheter är bra för ert EVP. Organisationer med gedigna kompetenshöjande insatser har ett samband med mer välmående anställda (lägre frånvarokostnader), högre motivation och engagemang (högre produktivitet) samt en högre generell jobbtillfredsställelse.

För er som organisation då? Kompetensinsatser har också tydligt samband med rent operativa resultat såsom bättre kvalité i er leverans, högre kundlojalitet (!) och en bättre lönsamhet.

Sammanfattningsvis finns det mycket att hämta hem på utvecklingsinsatser, då kostnaderna i strategisk kompetenshantering ofta är låga i förhållande till de vinster ni ser i organisationen.


Vill ni ha hjälp att hitta era utmaningar och var ni skulle få högst ROI på era kompetenshöjande insatser?

Kontakta oss på PeopleProvide!

Kontakta oss

Dela inlägget


Hur skapas beteendeförändringar?

STRATEGISK KOMPETENSUTVECKLING DEL 3

Hur gör ni i er vardag för att lära?

Hur skapas beteendeförändringar?

Den psykologiska tryggheten är en otroligt viktig förutsättning för lärande och en gedigen strategi för er kompetenshantering är grunden för att ni som organisation ska veta vad ni faktiskt vill att era medarbetare ska lära sig -och vilka beteendeförändringar ni behöver.

Det är också en av anledningarna till att kompetenshanteringen bör gå hand i hand med er verksamhetsutveckling. Dels för att synliggöra era behov och dels då ett gediget kulturarbete krävs för att skapa ett organisatoriskt klimat som ger era medarbetare psykologisk trygghet.

Vad finns det då för strukturer för möjliggörande av lärande och kompetensutveckling i er vardag som ni kan plocka in i er verksamhet, förutsatt att det finns en psykologisk trygghet?

Massvis! Försök att tänka brett när ni skapar en handlingsplan. Utgå från varje kompetens och hur ni bäst tror att den kompetensen möts. Ett par generella tips för att stärka ert informella lärande:

Feedback

Arbeta med feedback i era möten, efter presentationer och under samtal. Se till att feedbacken är konkret och utgår ifrån en god vilja för att ge den mottagande parten möjlighet att utvecklas och nå dennes mål.

Reflektion

Ge utrymme för reflektion i grupp och på individnivå och var inte rädda för att ifrågasätta varför det blev som det blev -även när ni verkligen lyckats med era mål!

Övning

  • Kanske har ni skickat iväg medarbetare på utbildning? Eller haft en intern information om en ny process som ska implementeras? Då behöver medarbetaren inom en snar framtid få möjlighet att öva genom att arbeta med det som hen fått information/utbildning i.
  • Observera varandra och gör nya arbetsuppgifter. Utmana varandra och ta er tid att testa nya arbetssätt och arbetsuppgifter. Att få gå bredvid en kollega kan ge ovärderliga insikter och nya färdigheter.

Och sist, men verkligen inte minst:

  • Hitta rutiner som understödjer lärande. Oavsett vilka strukturer ni väljer att nyttja er av, oavsett om det är kurser, e-learning plattformar eller on-the-job training så lär ni som organisation bättre om ni gör lärande till en vana. Det kan vara att alltid skriva in feedback på agendan i slutet av varje möte eller bara att alltid ställa frågan ”vad har du lärt dig idag?” till en medarbetare innan ni går hem för dagen.


Vi på PeopleProvide arbetar ständigt med att utveckla lärande, hos oss och åt våra kunder. Ladda ner vår checklista med frågeställningar som hjälper er att välja rätt utbildningsinsats för er verksamhet.

Ladda ner checklista

En lärande organisation och utbildningsinsatser

STRATEGISK KOMPETENSUTVECKLING DEL 2

En lärande organisation och utbildningsinsatser

När er organisation definierat vilka utmaningar ni står inför och vilka kompetenser som behövs för att möta dem, ställs ni till slut inför frågan: Hur?

Hur lär människor bäst, vad är en lärande organisation och hur skapar ni de beteendeförändringar ni vill?

Att hitta strategier för att förändra beteenden, där medarbetare nyttjar sina nya kompetenser och färdigheter är ju det ni vill skapa. Så att det ni behöver för att nå era mål och visioner faktiskt också implementeras i verksamhetens och medarbetarnas vardag.

En organisation där det finns möjlighet att växa och utmanas i sitt dagliga arbete, där anställda ger och tar feedback på ett konstruktivt sätt och där det finns ett fokus på personalens utveckling, är en organisation som ger utrymme för lärandet.

En lärande organisation är en organisation som ser möjligheter att växa i utmaningar och som ser potentialen till lärande i varje möte.

Det finns en fara i att alltid se lösningen i en kurs, en digital utbildning eller olika typer av klassrumsscenarion; de är ofta fokuserade på fakta och inte på möjligheter att få in kunskapshöjningen i vardagen. För att lärandet ska kunna få effekt behöver ni träna i sanningsenliga miljöer, eller ännu hellre i verkliga situationer.

Det innebär också, lyckligtvis nog, att det bästa lärandet som leder till de förändringar ni önskar för att möta era utmaningar, sker i er kärnverksamhet. Där ni faktiskt behöver kompetenserna är praktiskt nog också det bästa stället att utveckla dem. Vi lär inte genom att bli serverade information, utan genom görandet och reflektioner kring vad vi gör, samt får möjlighet att diskutera och ställa frågor för en djupare förståelse.

Visste ni att utrymme för reflektion i vardagen kan ge en bra ROI både i kompetenshöjning och för medarbetares prestationer?

För att kunna lära på detta sätt krävs att era anställda upplever en psykologisk trygghet på arbetsplatsen, att de har möjligheter och utrymme att göra fel och att det är okej. Psykologisk trygghet i en organisatorisk synpunkt kokas helt enkelt ned till att alla medarbetare upplever att de kan uttrycka sig fritt utan att bli avvisade eller kritiserade. Nyckeln ligger här i att det faktiskt är så – att de anställda upplever det fullt ut. Att ni som ledning säger att det är ”högt i tak” eller kommunicerar att ni ger utrymme för lärande är inte tillräckligt, ni måste också agera på de löftena.

Ett gediget kulturarbete krävs för att skapa ett sådant klimat i organisationer. Hur ni arbetar med feedback, coachande samtal och ser till att era ledare har förutsättningar att guida medarbetare genom sina utmaningar och kan ge nya allteftersom kunskapen växer.

Är ni en lärande organisation idag? Lär ni i er kärnverksamhet och har ni ett organisationsklimat som ger era medarbetare psykologisk trygghet?

Vi på PeopleProvide arbetar ständigt med att utveckla lärande, hos oss och åt våra kunder.

Behöver ni hjälp med att skapa möjligheter för lärande i er organisation? Kontakta oss!

Kontakta oss