PeopleProvide växer

PEOPLEPROVIDE VÄXER

Vi står inför en planerad tillväxtresa och söker nu en affärsdriven och engagerad VD, som vill fortsätta driva och utveckla vår vision att göra skillnad och utveckla bolag med HR som en framgångsfaktor.

Läs mer om tjänsten i länken och välkommen att kontakta Lars Rosencrantz och Robert Samuelsson på Mercuri Urval för dialog kring tjänsten.

Lars Rosencrantz, Senior Consultant Mobile: +46 708 626 300
Robert Samuelsson, Senior Consultant Mobile: +46 72 300 53 72

Läs mer om tjänsten och ansök

Vill du komma komma i kontakt med oss?


Strategisk kompetensutveckling

STRATEGISK KOMPETENSUTVECKLING

Kompetens är den absoluta framgångsfaktorn för lönsamma bolag med sund tillväxttakt. Arbetar ni strategiskt med kompetenshantering i er verksamhet?

Kompetenshantering står idag högt på agendan i de flesta framåtlutade företag, efter ett par år med stora omställningar på arbetsmarknaden och ett pressat läge med konkurrens om kandidater och talanger. Det finns numera en insikt kring att lärande och kompetensutveckling är ett nyckelområde för affären oavsett bransch, att ”learning is the new earning” – om det görs på rätt sätt.

För att ni som företag och era anställda ska utvecklas och nå er fulla potential bör arbetet med er kompetenshantering gå hand i hand med verksamhetsutvecklingen. Att reagera och agera på omvärldens svängningar är naturligt i de flesta verksamheter, men ni skulle aldrig arbeta rent reaktivt i er verksamhetsutveckling och ni bör inte heller göra det i er kompetenshantering!

Ni har mål, budget, processer och tar strategiska beslut för att på bästa sätt utveckla och växa i er kärnaffär -med utrymme för att hantera de svängningar marknaden bjuder på. Med samma strategiska grund och arbetssätt i er kompetenshantering står ni bättre rustade för marknadens svängningar, skapar tydliga successionsplaner vid kompetensbortfall, samt gladare och friskare anställda.

Visste du att det finns ett samband mellan gedigna kompetensinsatser och lägre sjukfrånvaro på en övergripande företagsnivå?

Kompetensarbetet behöver alltså vara strategiskt, målinriktat och väl förankrat i företagets värderingar, vision och verksamhet. Det kan vara roligt att erbjuda de anställda kurser i ledarskap, retorik, self-management eller er branschs senaste fluga (och det kan vara uppskattat av de anställda) men i kompetenshänseende behöver det inte nödvändigtvis vara rätt investering för just er verksamhet.

Det strategiska arbetet bör därför ha sin utgångspunkt i en behovs- och omvärldsanalys för att belysa de utmaningar verksamheten står inför. Genom denna analys kan ni sedan identifiera er målbild och göra en gap-analys mellan ert nuläge och målbild. Först därefter har ni rätt förutsättningar att agera på rena lärandeinitiativ med en strategisk infallsvinkel, och undvika den klassiska fallgropen att reagera först efter ett kompetensbortfall är ett faktum.

Hur ser det ut för er? Agerar ni reaktivt eller proaktivt i er kompetenshantering? Är kompetens ett centralt verktyg för er strategi framåt?

Vill du veta mer om hur du gör din kompetenshantering till ditt viktigaste verktyg? Ladda ner vår checklista på hur du startar upp ert strategiska kompetensarbete. Behöver du rådgivning eller stöd av våra professionella konsulter, varmt välkommen att kontakta oss.

Ladda ner checklista

Vill du komma komma i kontakt med oss?


Livet som konsult - Del 5

Livet som konsult - Artikelserie Del 5

Vår artikelserie om konsultlivet fortsätter. Vi vill ge olika perspektiv och tips & råd till dig som är nyfiken på att arbeta som HR-konsult. Vi hoppas att ge dig insikter och inspiration till att ta ett nytt kliv i din karriär som innebär utveckling, möjligheter och flexibilitet. Är du redan eller vill bli konsult, connecta med oss. Vi söker just nu ett flertal HR-konsulter till många varierande tjänster på spännande bolag.

I femte delen i vår artikelserie möter vi Martin Ortbrink, en av våra partnerkonsulter som berättar om hur det är att arbeta som konsult i egen regi.

Martins senaste uppdrag var genom PeopleProvide, som HRBP på ett stort internationellt industriföretag där han förvaltade, förbättrade och drev förändringsarbete i en global tech division. Martins fokusområde är egentligen personalomställning/omorgansation, men eftersom han tycker om variation och utveckling så hoppade han på uppdraget.

Vad innebär det för dig att vara Partnerkonsult?

Ofta har en speciell situation uppstått och ett behov uppkommit. Något som kanske inte fungerar som det borde. En specifik uppgift behöver lösas, ett projekt behöver viss kompetens eller någon går kanske på föräldraledighet. Som interim/partnerkonsult gäller det att snabbt sätta sig in i olika sammanhang och få saker att börja hända.

För min egen del är det mer personligt utvecklande att vara interim/partnerkonsult än att vara anställd. Så fort jag byter uppdrag är jag ny på arbetet, träffar nya människor och får se och lära känna olika branscher och organisationer. Det är helt klart mer omväxlande, händelserikt och stimulerande för personer som sätter värde på en sådan vardag. Andra skulle kanske beskriva det som lite läskigt ibland.

Det är en helt annan frihet eftersom de flesta uppdrag är mellan 3-12 månader. Du är där på tillfälligt besök, sen drar du vidare till nästa. Det är en skön frihetskänsla i den vetskapen. Du kan också på ett helt annat sätt förhålla dig till all intern politik och ta det med ro.

Vilka fördelar och utmaningar ser du med att vara sin egen jämfört mot att vara anställd konsult?

Det är betydligt bättre ekonomi att arbeta i eget bolag, än att vara anställd på ett konsultbolag. Men, det förutsätter såklart att du har uppdrag (åtminstone ca 50%) och kan hantera perioder när du eventuellt inte har uppdrag. I eget bolag är du också säljare, du är produkten och du behöver gilla att paketera vad du kan och vad du vill. Sen ska du sälja det i en mängd olika kanaler såsom via olika konsultbolag, i ditt eget nätverk, via egen hemsida och få ut budskapet på LinkedIn. Om man är lite mer åt trygghetshållet kan det vara klokare att försöka bli anställd av ett konsultbolag, som tex PeopleProvide, och sedan bli uthyrd. Eller kanske du kan vara kvar som konsult i din nuvarande organisation och prova dig fram, för att sedan ”dra vidare” på andra uppdrag?

Vad bör man tänka på när man ska sälja sin egen tid och kompetens?

För att få snurr på försäljningen är min rekommendation att både gå via olika leverantörer och sälja via eget nätverk. Du behöver veta och tänka igenom vad du kostar. Vad är du värd och vilket värde kommer du tillföra bolaget som du ska hjälpa? Det kostar att hyra professionell personal. Om du behöver hjälp vill du inte ta genvägar eller hyra en amatör. Kompetens kostar så var inte rädd för att (försöka) ta betalt. Det är i alla fall mitt tips.

Hur får man nya uppdrag och hur hanterar man perioderna mellan uppdrag?

Det där är kanske en av de svårare sakerna att faktiskt reflektera över. Att hantera känslan av otrygghet. Ibland kommer du hamna mellan uppdrag och ”vara på bänken”, eftersom du helt enkelt inte hann med att nätverka tillräckligt mycket, gå på säljmöten eller fick nej när du pitchade. Någon har sagt att man verkligen ska försöka gilla och ta tillvara på den tiden, men det kan vara svårt. Ett tips är att disciplinerat försöka sätta av en stund varje dag till att nätverka, ringa samtal, uppdatera cv, etc. Du kommer alltid få fler ”nej” än ”ja” och det gäller att jobba med sig själv och ”gilla läget”.

 Hur kräsen kan man vara när det gäller att välja uppdrag?

Mitt råd är att inte vara för girig eller för kräsen. Snarare nyfiken, alla uppdrag är utvecklande på ett eller annat sätt. Känns det bra och du är nöjd, då är det väl bara att köra? Du har ju alltid en väg ut och kan avbryta uppdraget.

Hur brukar tillsättningsprocesserna se ut?

Det varierar, alltifrån formella intervjurundor med omfattande testning, till att någon i ditt nätverk hör av sig, vet vem du är, vad du gjort tidigare och vad du är bra på. Då blir det mer informellt, även om det kan bli en del samtal med olika ”stakeholders”. Men, som interim gillar du nya miljöer och människor. Varje samtal ger en bättre bild av nuläget och vad det är som faktiskt behöver göras. Sen handlar det bara om att få kunden nöjd och jobbet gjort.

Slutligen, vad är din input på konsultmarknaden – någon trendspaning?

Om man läser Johan Seltborgs intressanta bok ”Ledarskap på besök” såär en trend att ”interimandet” kryper ner i åldrarna. Det fördelar sig också jämnare mellan könen idag än tidigare. Den största tillväxten, skriver han, sker dock i åldrarna 45-55 år. Troligen hör det ihop med att du samlat på dig en massa erfarenhet och den där ”åldersnojan” gäller inte riktigt på samma sätt för konsulter, som när man ska anställa fast personal. Du har säkerligen också samlat ihop en liten ekonomisk buffert, som gör att du vågar slå dig in på en ny karriär. Jag håller med Johan om att ”interimskapet” faktiskt är ett eget yrke.

 

Vill du eller arbetar du som HR-konsult idag, välkommen att registrera dig i vårt nätverk.

Registrera dig i vårt nätverk

Vill du veta mer om konsultlivet – kontakta oss. Vi gärna svarar på frågor och kan ge tips och råd.

Kontakta oss

Artiklar

Dela inlägget

Vill du komma komma i kontakt med oss?


Vad är affärsdriven och hållbar HR? Intervju med Mikael Olrog, Eltel Sveriges HR-direktör

Affärsdriven & Hållbar HR

PeopleProvides erfarenheter från gedigen branschvana och HR-revisioner är att erfarenhet och kompetensutveckling är ett av de viktigaste nyckeltalen för affärsdriven och hållbar HR.

Vi anser att kompetensutveckling måste högre upp på bolagens agendor eftersom det är betydligt mer kostnadseffektivt, hållbart och lönsamt att vidareutveckla den kompetens som redan finns i företaget, jämfört med att nyrekrytera.

En gammal sanning för de flesta, men planer och budgetar för kompetensutveckling haltar fortfarande i många bolag.

Eltel är ett bolag som har insett att lönsamhet är direkt kopplat till anställdas kompetenser. Vi gjorde en intervju med Mikael Olrog, Eltel Sveriges HR-direktör,  som tillsammans med sin ledning dragit i gång ett stort projekt för att säkerställa att företagets satsningar på området ger god effekt. Till sin hjälp har de en senior konsult från PeopleProvide, Anders.

Företagets första steg blir att få översikt och struktur. Steg ett blir att identifiera och kartlägga vilka kompetenser de har störst behov av att ha koll på, och varför. Existerande HR-funktion kommer också att förstärkas genom rekrytering av en Talent & Learning manager och en Inhouse-rekryterare, för att säkerställa att bolagets kompetens fortsätter att utvecklas.

Parallellt kommer de med Anders hjälp att organisera ett Learning & Development-projekt vars mål är att åstadkomma ett ramverk för hur företaget kan arbeta med strukturerat lärande.

”Det är en spännande och utvecklande resa, och inget vi gjort tidigare mer än i spridda skurar. Samtidigt får vi även in en förändringsledning”, säger Mikael.

Tidigare har HR sammanställt de kompetenser man behöver ha koll på i olika Excelark och databaser, vilket visat sig ineffektivt. Därför ska det även utvärderas om existerande affärssystem räcker till, eller om ett nytt HR-system behöver införskaffas.

Vad låg bakom företagets beslut att sätta i gång arbetet?

”Jag upptäckte signaler på efterfrågan från flera håll. Bland annat från linjen, som behöver stöd med att rekrytera och utveckla, och marknad som behövde ha kunskap om vilka kompetenser företaget har som resurser”. Företaget ser det som mycket positivt att behovet har lyfts fram av organisationen, särskilt från de som arbetar i linjen. Det är tydligt att projektet är något som alla efterfrågar för att företaget ska ha rätt förutsättningar inför framtiden. Att förankra projektet i ledningsgruppen var tämligen enkelt.

”Alla står bakom och ser nyttan. Utmaningen är att hitta en enkel och bra struktur, samt att korrekt prioritera vilka grupperingars behov som behöver tillgodoses först”, svarar Mikael.

Ledningsgruppen har beslutat att det är fältpersonalen som är viktigast, sedan bygger projektet vidare med organisationsutveckling och frågeställningen ”vilken kompetens använder vi, och hur organiserar vi dessa roller”. Rollerna kommer kartläggas mot personer för att se vilka kompetenser som idag finns i företaget och vilka utvecklingsbehov som behöver tillgodoses via olika utbildningsinsatser. ”Ett flöde som gynnar alla inblandade: medarbetare, bolaget, och våra kunder”.

På frågan ”hur definierar du kompetensutveckling” svarar Mikael:

”Hela vår kompetensmodell som bygger på kunskap och färdighet, ansvar, erfarenhet och eget driv, är jätteviktig eftersom detta är ett yrke man ofta utför ensam på plats utan en arbetsledning som står och tittar över axeln. Det kräver mycket eget ansvar, men ett bra ledarskap är också att skapa utrymme för en lärande organisation och en företagskultur där man vågar fråga och be om hjälp. Naturligtvis behövs också formella utbildningar och certifieringar men det är lätt hänt att de hamnar i fokus och att lärandet i vardagen inte blir synligt och uppskattat.”

Möjligheten för ett ännu bättre lärande är att få alla medarbetare att inse att de faktiskt kontinuerligt lär sig genom ”on the job training”. Med en ökad medvetenhet om detta blir lärandet ännu mer befäst, något som ingår i kompetensprojektet.

När det gäller nyckeltal för HR lyfter Mikael spontant att det är viktigt att hålla koll på antal vakanser som grund för en bemanningsstrategi speciellt för ett bolag i tillväxt.

 


VAD INNEBÄR AFFÄRSDRIVEN OCH HÅLLBAR HR FÖR DIG?

Strategin för hållbar och affärsdriven HR är naturligtvis olika för alla bolag, men idag måste man, anser vi, arbeta hållbart för att vara lönsam. Att inkludera HR-strategierna i verksamhetsmålen är ett sätt att redan där knyta an till hållbarheten.

Några viktiga framgångsfaktorer för att lyckas med genomförande och som vi på PeopleProvide arbetar för är kompetensutveckling och mångfald som båda är direkt affärsdrivande. Vi är nyfikna på vad du lägger i begreppet affärsdriven HR?

Det skulle vara så intressant och generöst om du vill dela med dig av dina tankar och kompetenser, genom att delta i vår undersökning om vad affärsdriven HR innebär för dig.

Din medverkan hjälper både oss, andra bolag och planeten!

Undersökningen tar ca 10 minuter. Dina svar är konfidentiella och analysen kommer bl.a att presenteras i SvD under augusti.

Som tack kommer vi att samla in 20kg koldioxid hos Removement för varje person som deltar och då deltar du direkt till hållbarhet för både dig, ditt bolag och klimatet!

Till undersökningen

Dela inlägget

Vill du komma komma i kontakt med oss?


Livet som konsult - Del 4

Nyfiken på livet som HR-konsult?

Hittills har vi i vår artikelserie pratat om att arbeta som anställd konsult. Nu vill vi belysa en annan form av konsultandet - att starta eget och bli underkonsult, eller partnerkonsult som vi på PeopleProvide kallar det.

Så vad innebär det att vara partnerkonsult och köra i egen regi?

Att vara partnerkonsult/underkonsult innebär att du har ett eget bolag. Vissa startar med enskild firma, men många väljer även att starta direkt med aktiebolag. Vi kommer att belysa olika bolagsformer och dess möjligheter/för- och nackdelar i senare artikel.

Hur får man uppdrag?

 • Genom konsultbolag, som exempelvis PeopleProvide. Det finns flera konsultbolag där ute och som underkonsult är vår starka rekommendation att bygga en relation med flera konsultbolag parallellt.
 • Genom sitt eget nätverk, Linkedin – led 2, vara aktiv på sociala medier, även grannen kan vara en möjliggörare. Nätverkande är viktigt!
 • Börja med att bestämma för dig själv vad det är du är duktig på och vad du tycker är kul, dvs vilken typ av uppdrag du tror att du kan göra skillnad inom. Nästa steg är att våga vara tydlig med det till ditt nätverk. Ju tydligare du är, desto lättare är det för konsultbolagen eller ditt nätverk att matcha dig så det blir bra för både dig och kunden.
 • Ett tips är att göra ett CV och en konsultprofil samt förbereda en ”hiss-pitch”, där du övar på att ex. under 30 sekunder/3 minuter presentera dig själv och förklara vad det är som du kan göra skillnad med. Tänk en pitch för professionella sammanhang och en för mer privata, sociala sammanhang.
 • Du behöver också vara tydlig med vad du vill tjäna per timme och ha ett förberett lönespann, förbered dig i tanken både på önskad nivå och din absolut lägsta nivå. Många gånger är det en tidig fråga för urval av konsulter, men även en förhandlingsfråga i slutet av en process.
 • Ett tips från oss är att vara aktiv i sitt nätverkande även under tiden du är på uppdrag, för att ligga ”top-of-mind” när det är dags för nästa uppdrag. Det ökar möjligheten att kunna få ditt nästa uppdrag i direkt anslutning till ditt nästa uppdrag.
 • Jobba aktivt i pågående uppdrag med att vara delaktig, proaktiv och göra skillnad för att på så sätt öka chansen till ett förlängt uppdrag.

Vem passar?

 • Är du modig, har ett inre eget driv, har en hög social kompetens, längtar efter att vara din egen chef, flexibel, orädd och har lite is i magen? Då är det väldigt goda förutsättningar för att den här formen passar dig. Givetvis behöver man inte ticka in på allt detta, men det underlättar. 

Fördelar med att arbeta som partner-/underkonsult

 • Friheten att kunna styra över sin tid, ekonomi och vilken typ av uppdrag man väljer att ta.
 • Möjlighet att se olika typer av verksamheter och företagskulturer.
 • Bra sätt att snabbt bygga sin kompetens och sitt CV – man lär sig mycket snabbt och har ofta en stor påverkansgrad i uppdragen.
 • Gör nytta fort. Oftast snabbare än vid en anställning, då behovet ofta är mer akut.
 • Att kunna ta längre sommarlov, frihet att styra om du vill arbeta 100% eller deltid för att få ihop ditt livspussel.

Nackdelar med att arbeta som partner-/underkonsult

 • Är du en person som värderar trygghet högre än frihet och flexibilitet, så kan det vara ett utmanande steg att ta. Det kan uppfattas som en större osäkerhet att i vissa perioder endast få arbeta i korta uppdrag. Det är också viktigt att vara inställd på att det kommer att komma perioder då du står helt utan uppdrag en tid. Det kanske blir en paus under sommaren eller man går utan uppdrag under någon/några månader, så det är viktigt att bygga en finansiell buffert för sådana situationer. Bra att tänka på detta då man bestämmer sitt önskade lönespann. Tips: räkna med en beläggning på 9 månader av 12 för att vara på den säkra sidan.
 • Du behöver ha en positiv inställning till att du ibland också kan behöva ta uppdrag som inte är helt i linje med det du helst vill göra, dels i början av din karriär som underkonsult, dels relaterat till konjunkturläge: ex. i högkonjunktur kanske det är fokus på rekrytering och vid lågkonjunktur mer fokus på omorganisation, neddragning och fackliga förhandlingar.
 • Som egenföretagare behöver du oftast även vara din egen ekonomichef, it-chef, office manager, säljchef och marknadschef. Kan vara väldigt roligt, men också en utmaning att både hinna med och kunna. Bra att även här bygga nätverk men andra, när det går bra kan man med fördel outsourca de delar som inte är så roliga eller inom din kärnkompetens.

 Både för- och nackdel

Som konsult är du just det, en konsult som är inne på bolag under en begränsad tid. Det kan innebära att du inte blir fullt integrerad i bolaget eller olika företagssammanhang. Å andra sidan kan det också vara så att du därmed inte behöver ta med dig alla utmaningar hem som rör tiden efter ditt konsultuppdrag har slutat.

Hur ser marknadsläget ut generellt

 • Den generella trenden på arbetsmarknaden är att företag blir mer och mer mogna att ta in konsulter på fler typer av roller. Det gäller både för specifika projekt och för interima roller.
 • Inför ett val att starta eget är det många som funderar kring hur konjunkturskänsligt det egentligen är: Vår erfarenhet säger att det inte är så konjunkturskänsligt, dock får man vara beredd på att karaktären på uppdraget kan ändras då konjunkturen ändras.

Hur ser marknadsläget ut just nu

 • Vi ser just nu ett stort behov av underkonsulter inom alla typer av HR-relaterade roller. Kanske speciellt just nu vad gäller strategiska HR-roller, Talent Acquisition /rekrytering, Learning och Development och HRIS.

Registrera dig i vårt nätverk

Vill du veta mer om konsultlivet – kontakta oss. Vi gärna svarar på frågor och kan ge tips och råd.

Kontakta oss

Artiklar

Dela inlägget

Vill du komma komma i kontakt med oss?


Intervju med Anna Möller i Dagen Industri

Intervju i tidningen Dagens Industri

Vår VD, Anna Möller blev intervjuad i DI kring affärsdriven och hållbar HR.

Idag finns en stor medvetenhet om klimatpåverkan. Vilket gör att många företag ställer om för att jobba långsiktigt hållbart. Det handlar både om miljöhänsyn och om människorna inom organisationen. Väldigt bra, tycker HR- specialisterna PeopleProvide som menar att det går utmärkt att arbeta hållbart utan att tappa fokus på vinst.

– Strategin för hållbar och affärsdriven HR är naturligtvis olika för alla bolag. För oss innebär det kompetensutveckling och mångfald. Kompetensutveckling är direkt affärsdrivande och mångfaldsperspektivet är ett sätt att arbeta hållbart. I den statistik som vi samlar och med vår HR kompetens, hjälper vi våra kunder att bli mer affärsdrivna och hållbara, säger Anna Möller, grundare och CEO för kompetensbolaget, PeopleProvide.

Hon påtalar vikten av att inkludera HR-strategierna i verksamhetsmålen och redan där knyta an till hållbarheten.

– Det handlar om beteendeförändringar och är inget man googlar sig fram till. För att lyckas behöver man HR-kompetensen. Förr hade en VD en CFO eller marknadschef som sin högra hand. Nu har moderna framåtlutade bolag HR-chefen som sin bästa vän.

Leva som man lär 

PeopleProvide, som har haft hållbarhet i sin mission redan sedan 2015, lever som de lär genom de tre P:na, people, planet, profit. Där den interna kompetensutvecklingen har ett stort fokus. – Sedan starten har vi haft direkta kompetensplaner för alla medarbetare och för oss som bolag. För att möta våra kunders behov och idag har vi en dedikerad anställd just för Learning & Development.

Hållbara rekryteringar

Andra viktiga faktorer som skapar hållbar och affärdriven HR är utvecklande, hållbara rekryteringar. Rätt kompetens är avgörande för att bolag ska kunna växa.

– Vårt förslag är att arbeta mer med potential genom att koppla kompetensutveckling direkt till företagens verksamhetsmål. Att se möjligheter i befintliga medarbetare och utveckla dem tillsammans med bolaget. Även att tillföra bolaget kunskap genom externa rekryteringar. Där menar vi att man behöver arbeta affärsdrivet kopplat till hållbarhet och fokusera på potential, mångfald och utvecklingsmöjligheter.

– I våra rekryteringar lägger vi in ett extra CV till kunden som valmöjlighet, med rätt kompetens men som till exempel inte har arbetat på den svenska arbetsmarknaden tidigare. Vi vill gärna vara de som öppnar dörren och får företag att hitta ett bredare perspektiv, avslutar Anna Möller.

Fakta:  

PeopleProvide är ett kompetensbolag inom HR. Vi providar rätt person till rätt position –oavsett om det handlar om konsult- eller rekryteringslösningar. Vårt bidrag till planeten är ett ”bi-projekt”. Bin skapar förutsättningar för vårt samhälle liksom HR skapar förutsättningar för din organisation.

Följ oss på Instagram för våra bi-storys

Till artikeln

Dela inlägget

Vill du komma komma i kontakt med oss?


Livet som konsult - Del 3

Livet som konsult - Artikelserie Del 3

För dig som är nyfiken på konsultlivet så är vår artikelserie förhoppningsvis något för dig. Vi hoppas att den kommer att inspirera och ge en positiv bild över hur det är att arbeta som HR-konsult och framför allt som HR-konsult hos oss på PeopleProvide.

I denna tredje artikel i vår konsultserie möter vi Lilian Dahlstedt som delar sin syn på livet som anställd HR-konsult hos oss på PeopleProvide.

Berätta lite om din bakgrund, hur kommer det sig att du tog steget att bli HR-konsult?

Jag arbetade i flera år som affärsresekonsult på American Express och när jag kände att jag ville läsa vidare så föll mitt val på Linjen för Personal- och arbetslivsfrågor i Linköping. Efter mina studier fortsatte jag arbeta i samma företag på HR avdelningen i många år som HR-konsult.  Därefter började jag på ICA Sverige AB med rekrytering för apoteksverksamheten samt Verksamhetsutveckling och IT.  Efter det var jag Senior HR Generalist på Honeywell och därefter HR Business Partner hos Veoneer, innan jag blev headhuntad av PeopleProvide för ett konsultuppdrag inom rekrytering.

Vilket är ditt roligaste uppdrag som konsult hos oss på PeopleProvide?

Än så länge är det mitt uppdrag som People & Culture Manager hos inContext, där jag fick arbeta brett inom HR och med mycket rekrytering som jag verkligen brinner för, flera rekryteringar var från andra länder vilket också krävde kunskap kring bl. a arbetstillstånd. Det kändes som jag kunde göra skillnad på en gång, vilket var väldigt tillfredsställande.

Hur är det att komma in som ny konsult på ett företag?

Just på inContext var det väldigt enkelt. Antagligen eftersom de själva är ett konsultbolag så har de förmågan att ta emot konsulter, få dem känna sig välkomna och som en i gänget. Det var en familjär stämning och fin gemenskap inom bolaget.

Vilka fördelar ser du med att arbeta som konsult?

Att man får chansen att arbeta med det man brinner för men på olika sätt. Samma tjänst kan se så olika ut i olika uppdrag. Man får möjlighet att lära känna nya människor, företag och branscher.

Möjlighet till utveckling i ett snabbare tempo, i en rörlig miljö. Men känslan av göra nytta och bidra med sin erfarenhet och kompetens slår det mesta.

Och fördelen med att vara anställd konsult?

Det är tryggheten och att slippa leta nya uppdrag.

Några nackdelar?

Har faktiskt inte upptäckt några ännu. Men kan tänka mig att det skulle kännas rörigt om man hade flera olika uppdrag samtidigt på olika bolag. Men det beror ju säkerligen på vilken person man är själv.

Hur är det att vara mellan uppdrag som du är just nu?

Jag har ju inte hunnit vara det tidigare, men tycker att det är väldigt roligt att få vara inne med er här på kontoret och få se lite från hur det fungerar från andra sidan eftersom jag fått chansen att hjälpa till med kärnverksamheten och rekrytera bara HR-roller, vilket jag inte gjort tidigare. Det har gett mig ett bredare perspektiv. Sen är det även väldigt bra tillfälle att få lära känna alla ”providare” lite närmare, vilket är härligt. Tillhörighet är viktigt.

Av vilken anledning skulle du rekommendera konsultlivet till de som funderar på att ta steget?

Om man är ny i sin HR-roll så är verkligen konsultlivet något som jag kan rekommendera. Det är ett bra sätt att utvecklas i sin HR-roll och snabbt fylla på sitt CV. Det är också ett bra sätt att lära känna av vilka olika företagskulturer som man passar och trivs bäst i, rent personligt.

Vill du eller arbetar du som HR-konsult idag, välkommen att registrera dig i vårt nätverk.

Registrera dig i vårt nätverk

Vill du veta mer om konsultlivet – kontakta oss. Vi gärna svarar på frågor och kan ge tips och råd.

Kontakta oss

Artiklar

Dela inlägget

Vill du komma komma i kontakt med oss?


OMORGANISATION

OMORGANISATION

"Förändring är det enda som är konstant"

Uttrycket myntades redan för 2500 år sedan av filosofen Herakleitos.

Citatet är fortfarande träffsäkert i en värld där vi nu ser förändringar som är nytt för oss alla. Vi inte kan sia om framtiden men vi vet vad vi har att förhålla oss till idag som fortsatt covid, klimatförändringarna och dess hot samt pågående krig.

Vår omvärld är under konstant förändring – och, förändring är en utmaning. Det vi vet nu, är att det finns efterfrågan på kompetens och resurser, vad gäller organisations- och avvecklingsstöd.

Marknader förändras konstant och en strategisk förändring som följer efterfrågan av organisationens tjänster behövs. Framgångsrika organisationer är snabbrörliga och vi ger dig guidning, hur du kan leda din organisation mot era (nya) och anpassade strategiska mål.

Vi vill påminna er om att:

1. Det finns fler lagar än LAS – Utgå inte ifrån att LAS är det enda lagrum som styr en omorganisation.

2. En viktig framgångsfaktor är tydlig kommunikation – Tro inte att dina medarbetare och chefer hör vad du säger eller tycker som du.

3. Förutsätt inte att alla medarbetare är fackligt anslutna och har stöd ifrån sitt fackförbund.

Står ni inför en omorganisation?

Anlita oss för rådgivning eller konsulthjälp.

Kontakta oss

Dela inlägget

Vill du komma komma i kontakt med oss?


Livet som konsult - Del 2

Artikelserie Del 2 - Hur är det att arbeta som anställd konsult?

För dig som är nyfiken på konsultlivet så är vår artikelserie förhoppningsvis något för dig. Vi hoppas att den kommer att inspirera och ge en positiv bild över hur det är att arbeta som HR-konsult och framför allt som HR-konsult hos oss på PeopleProvide.

Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att arbeta som konsult och varför väljer man att arbeta som HR-konsult istället för att ta en fast anställning inom HR på ett företag?

...var några av frågorna vi ställde till vår konsult Therese Ankarström som kom till oss alldeles nyligen från en anställning som avdelningsansvarig på Elgiganten.

Varför jag valde att gå vidare från min anställning var för att det var dags att göra något helt nytt och framför allt en önskan om att få arbeta med HR- frågor fullt ut. Konsultbolag var inget som jag sökte mig till medvetet, men nu när jag landat på PeopleProvide så inser jag att det verkligen var en vinstlott eftersom jag får arbeta brett med så många olika HR-frågor som jag säkerligen inte hade fått i en fast HR-roll på ett företag. Dessutom får jag ta del av så otroligt mycket HR-kompetens från mina kollegor som alla är specialister inom sina HR-områden. Ena dagen arbetar jag med arbetsrättsfrågor och andra dagen med ledarskap eller kompetensutveckling. Det är omväxlande och utvecklande.

Finns det något HR-område du brinner för lite extra?

Ja, jag brinner verkligen för Learning & Development. Att både få människor att uppnå sin fulla potential och få företag att se affärsvärdet i kompetensutveckling. Inte bara i den rena kompetensökningen utan även att det ofta ger minskad frånvaro, högre engagemang från de anställda och det välmående som kommer med att man utvecklas som person och i sitt yrke. Det är få områden inom HR som är så win-win för båda parter, anställd och företag. Det är ju dessutom extremt hållbart eftersom det i princip alltid är billigare att kompetensutveckla en anställd än att rekrytera en ny person. Förutsatt att viljan att utvecklas vidare i företaget finns hos den anställde såklart!

Vad ser du som fördel med att vara en anställd konsult?

Framförallt tryggheten som det ger när man har en familj att ansvara för. Sen är jag en väldigt social person som tycker om djupare kontakter. Hos PeopleProvide får jag just den mer djupa kontakten och gemenskap med alla som arbetar här, samtidigt som jag får vara ute på företag och träffa nya personer. Jag gillar kombinationen av tryggheten och att få vara en del av en gemenskap varvat med omväxlingen av att träffa nya kunder och ta mig an varierande uppdrag.  Att ha varierande uppdrag ger mig också ett bredare helikopterperspektiv på HR. Som t.ex nu när jag är ute på två olika kompetensuppdrag med väldigt olika förutsättningar. Trots att det ena är på ett företag med 30 anställda och det andra är med 1500 anställda är grundstrukturen i projekten detsamma, det är skalan på projekten och företagsspecifika utmaningar som skiljer sig åt.

Finns det några nackdelar med att arbeta som konsult?

Min erfarenhet från tidigare konsultbolag är att det lätt att förlora kontakten med sina arbetskompisar, att det kan vara svårt att skapa en gemenskap vare sig på uppdragen man är på eller med övriga konsulter. Att man kan uppleva att man inte hör hemma på endera ställe. Men det är helt olika beroende på vilket konsultbolag man arbetar åt. För mig är det viktigt på ett personligt och emotionellt plan att arbeta för ett konsultbolag som delar mina värderingar, vilket var anledningen till att jag tackade ja till tjänsten här, hos PeopleProvide. Jag upplevde redan i rekryteringen att företagets vision om att arbeta enkelt och engagerat med affärsdriven och hållbar HR går helt i linje med mina värderingar och hur jag önskar att alla företag såg på HR-frågor. Genom medvetna strategier skapas en känsla av tillhörighet, ett av våra viktigaste psykologiska behov. Konsulter som är på uppdrag men ibland arbetar från PeopleProvides kontor, att det finns en överenskommelse med kunder att konsulter har rätt att medverka vid PeopleProvides interna månadsmöten och aktiviteter, AW och konsultfrukostar… alla de här pusselbitarna är otroligt viktiga för känslan av tillhörighet. PeopleProvide har verkligen lyckats skapa en härlig gemenskap i hela gänget.

 

Vill du eller arbetar du som HR-konsult idag, välkommen att registrera dig i vårt nätverk.

Registrera dig i vårt nätverk

Vill du veta mer om konsultlivet – kontakta oss. Vi gärna svarar på frågor och kan ge tips och råd.

Kontakta oss

Artiklar

Dela inlägget

Vill du komma komma i kontakt med oss?


Intervju i tidningen Chef

Intervju i tidningen Chef

Vår People & Providing Area Manager, Kicki Segert  blev intervjuad av tidningen Chef om hur man behåller sina bästa medarbetare och lockar till sig nya talanger.

Hybridarbetet är här för att stanna. Så hur kan chefer balansera medarbetares förväntningar mot verksamhetens bästa?”Våga testa nya vägar och var tydlig med vad som gäller. Det kan ge en konkurrensfördel”, säger Kicki Segert från PeopleProvide.

Får jag jobba från Spanien? Är det okej att vara med på kickoffen på distans? Kan hunden vara med på jobbet?

Hybridarbete ställer chefer inför nya frågor och dilemman från medarbetare.
”Det handlar många gånger om att hitta en medelväg mellan stämpelklockan och total frihet. Att möta önskemål kan öka motivationen, vilket i sin tur kan ge mer effektiva team och bättre resultat”, säger Kicki Segert.

”Arbetsmarknaden är förändrad och det går inte att backa tillbaka till det som var innan pandemin. Som chef är det nyttigt att se över ditt sätt att leda för att möta det nya normala. Har du verksamhetens bästa i åtanke? Känner du dig orolig för ökad flexibilitet? Vad beror det på i sådant fall?”

Läs hela artikeln för att få tips om hur ni ska göra för att både behålla de bästa och också dra till er nya duktiga medarbetare. 

Till artikeln

Dela inlägget

Vill du komma komma i kontakt med oss?