Artikelserie - Livet som konsult

Nyfiken på livet som HR-konsult?

I en längre artikelserie som vi på PeopleProvide kommer att publicera i några veckor framåt, kommer du att få en introduktion till hur en karriär som HR-konsult kan se ut.

Kanske är du studenten som snart ska ta examen, rekryteraren som vill styra sin lön eller kanske HR-direktören som tröttnat på att vara anställd? Vem du är och hur många år du har arbetat spelar ingen roll. Om du någon gång har funderat på om konsultlivet kan vara något för dig – ja, då är vår förhoppning att den här artikelserien kommer att ge dig inspiration och mod att våga ta steget.

Hur mycket erfarenhet behöver jag som HR-konsult?

Den typiska HR-konsulten… Eller vänta nu, vi avbryter redan där – den typiska HR-konsulten finns nämligen inte. Att vara HR-konsult kan innebära en vardag som specialist, generalist, chef, direktör eller assistent. På PeopleProvide har vi till exempel just nu konsulter ute på uppdrag som rekryterare, HR-chefer, Comp&Ben-specialister och arbetsrättspecialister, bara för att nämna några av rollerna. Alldeles oavsett vilka tidigare kunskaper och intressen du har så finns det ett uppdrag för dig. Vi har anställt konsulter direkt från studierna och vi arbetar med konsulter som har över 30 års erfarenhet av HR i ledande positioner. Med all den här kompetensen samlat under ett tak (eller snarare fördelat under 30 – 40 st olika tak eftersom våra konsulter arbetar hos våra kunder) så kan vi med rätta kalla oss för ett Kompetensbolag inom HR.

Innebär inte rollen som konsult osäkra anställningsförhållanden?

Nej, det behöver det absolut inte göra. Många konsultföretag, däribland vi på PeopleProvide, erbjuder fasta anställningar. Du ges då möjlighet att arbeta som konsult med all den utveckling och förändring som det innebär, fast med tryggheten av en anställning i grunden. Du blir en viktig del av vårt bolag samtidigt som du bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Om det skulle bli så att du hamnar mellan uppdrag bidrar du med din kompetens i interna projekt – kanske passar vi på att nyttja din spetskompens, eller så finns det här ett gyllene tillfälle att bredda kompetensen och prova på nya arbetsuppgifter?

I kommande artiklar kommer du få lära känna några av våra anställda konsulter som kommer ge sin syn på hur det är att vara en Providare och HR-konsult genom anställning.

På PeopleProvide arbetar vi också med något som vi kallar för giggare, dvs. projektanställda konsulter. Genom HR-gig ges du möjlighet att arbeta i kortare uppdrag hos någon av våra kunder inom bl.a. fintech, detaljhandel och teknik- och industribolag. Under uppdragstiden blir du projektanställd genom oss på PeopleProvide men utför arbetet ute hos våra kunder. Uppdragen kan variera i tid och omfattning. Många av våra giggare har gillat variationen i uppdragen och har efter ett tag sökt sig till en fast roll som konsult, medan andra har övergått till kunden för en fast anställning. Här finns det inga rätt eller fel, men något som vi kan utlova är att du ges bästa förutsättningar för att hitta det du verkligen brinner för.

Långt ifrån alla våra konsulter är dock anställda konsulter. Många av våra HR-konsulter ute på uppdrag är ute som underkonsulter och fakturerar då genom eget bolag. Är du underkonsult, eller partnerkonsult som vi på PeopleProvide kallar det, så lägger du undan anställningstryggheten till förmån för större frihet och flexibilitet.

Att fakturera genom eget bolag passar dig som har arbetat några år och känner dig trygg i din kompetens. Att säga upp sig från sin anställning och starta ett eget bolag med allt vad det innebär (försäkringar, bolagsform m.m.) är ett stort steg. Förmodligen det största karriärsteg du kommer att ta och vi vill därför försöka att hjälpa dig så mycket vi kan med att reda ut eventuella frågetecken och rensa bort de hinder som står i vägen för ditt nya liv som konsult.

Är du HR-konsult idag, välkommen att registrera dig i vårt nätverk.

Registrera dig i vårt nätverk

Vill du veta mer om konsultlivet – kontakta oss. Vi gärna svarar på frågor och kan ge tips och råd.

Kontakta oss

Dela inlägget

Vill du komma komma i kontakt med oss?


Påsktävling

PÅSKTÄVLING

Räkna påskägg på hemsidan och var med i utlottningen av en risk- & kvalitetsanalys av ert företags arbetsmiljöarbete!

Behöver ni komma vidare med ert arbetsmiljöarbete på företaget?

Ditt påskägg kan innehålla en vinst som består av  rådgivning av vår HR- arbetsmiljökonsult som genomför en övergripande risk & kvalitetsanalys av er nuvarande arbetsmiljöplan.

Räkna hur många påskägg ni hittar på vår nya hemsida och maila till anki@peopleprovide.se senast 24 april så är du med i utlottningen!

Hur många ägg har du hittat?

Tävlingsvillkor: Är det fler deltagare som hittar samtliga ägg så kommer vi utse vinnare med hjälp av utslagsfråga.  Vinstvärde: Ca tre timmars analys/rådgivning av PeopleProvides HR-konsult.

Dela inlägget

Vill du komma komma i kontakt med oss?


Utbildning HR-system

Digitaliseringsutbildning HR-system

Har du fått i uppdrag att införa ett nytt ”bra” system för HR?

Men kanske saknar du både kunskap om vad akronymerna HCM- HRM - HRIS - HRS - HRMS står för och vilket HR-system som skulle passa bäst för dig och din organisation. Då kan du vara lugn. Vi hjälper dig!

Ja, för hur ska man egentligen veta vad man behöver, vad som krävs vid införandet och hur kan man jämföra olika system med varandra? Det krävs både kunskap och självförtroende i dialog med leverantörer kring upphandling av HR-system.

Till din hjälp lanserar vi, tillsammans med HR-digitaliseringsgruppen, en kostnadsfri kurs som ger dig insikter i vilka fördelar och möjligheter en digitalisering av HR kan medföra samt vilka HR-system och plattformar som kan passa din organisation bäst.

.

Målet med eftermiddagen är att du blir säkrare i din kravformulering inför upphandling av ett nytt systemstöd för HR.

 1. Att välja rätt system som löser våra behov – nu och framåt
 2. Vilka olika system finns på marknaden och var hittar man aktuell information
 3. Goda råd för att lyckas under hela resan – från behov till det nya systemet är på plats

Låter det intressant?

Kursen leds av Anna Carlsson känd från HR Digitaliseringspodden och äger rum i PeopleProvides lokaler på Swedenborgsgatan 10 den 20 april 2022 mellan kl. 15.00 – 18.00. Därefter bjuder vi på middag för de som vill.

Varmt välkommen med din anmälan. Dock är antalet platser är begränsat så det är först till kvarn som gäller. Vi återkopplar till dig vid anmälan om en av platserna blir din.

ANMÄLAN

Dela inlägget

Vill du komma komma i kontakt med oss?


Medarbetarsamtal - Möjlighetssamtal

Medarbetarsamtal - Möjlighetssamtal

Vem är medarbetarsamtalet till för. Vad ska man tänka på och hur tar man tillvara på möjligheterna som dessa viktiga samtal ger?

Linn Johansson, PeopleProvides egen HR-chef guidar oss.

Checklista Möjlighetssamtal:

 1. Som chef behöver du ha klart för dig vad du vill ha ut av mötet samt vilka förväntningar medarbetaren kan ha på ert samtal.
 2. Det är viktigt att skilja mellan möjlighetssamtal och lönesamtal. Lägg dem inte vid samma tillfälle.
 3. Se till att samtalet kan äga rum i en trygg miljö. Gärna utanför kontoret och utan tidspress.
 4. Se samtalet som en möjlighet för båda parter att bli hörda, sedda och utvecklas.
 5. Som chef behöver du vara förberedd på det oväntade. Medarbetaren kan bära på känslor som du inte varit medveten om, som lättare kan komma fram under dessa samtalsformer. Var lyhörd. Finns det något under ytan som inte sägs? Ställ frågor. Lyssna.
 6. Diskutera medarbetarens önskemål och utvecklingsmöjligheter och lyssna mest.
 7. Avsluta samtalet med en sammanfattning för att säkerställa att ni förstått varandra samt konkretisera önskemål, målsättningar och åtgärder.
 8. Planlägg kontinuerlig uppföljning av samtalet.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Dela inlägget

Vill du komma komma i kontakt med oss?


Ny visselblåsarlag

Ny visselblåsarlag sedan den 17 december där även småföretag omfattas!

Visselblåsning innebär att en person slår larm om missförhållanden eller oegentligheter till en myndighet, massmedia eller internt i sin organisation.

Det kan handla om korruption, miljöbrott, vanvård, penningtvätt och en rad andra omständigheter som personen vill uppmärksamma.

Vad innebär visselblåsning?

Visselblåsning innebär att en person slår larm om missförhållanden eller oegentligheter till en myndighet, massmedia, eller internt i sin organisation. Det kan handla om korruption, miljöbrott, vanvård, penningtvätt och en rad andra omständigheter som personen vill uppmärksamma.

Lagen innebär att EU:s visselblåsardirektiv nu införlivas i svensk lagstiftning. Detta medför ett starkare skydd för visselblåsaren, den påverkar inte annan lagstiftning som skyddar personen som uppmärksammat missförhållanden, såsom skydd för yttrandefrihet och meddelarfrihet.

ANNA MÖLLER - VD & TRENDSPANARE PEOPLEPROVIDE

"HR är en framgångsfaktor
för lönsamma bolag."

Har du koll på vad du behöver göra?

Arbetsgivare med fler än 50 anställda är skyldiga att inrätta interna rapporteringskanaler för att underlätta för den som vill slå larm om missförhållanden. Rutiner ska finnas på plats för att kunna ta emot uppgifter, hålla kontakt, följa upp och återkoppla till visselblåsare. Företag med färre än 50 anställda är inte skyldiga att inrätta interna rapporteringskanaler, men de omfattas fortfarande av lagstiftningen.

Tidigare omfattades bara anställda och inhyrd personal. I och med den nya lagen omfattas nu även egenföretagare, arbetssökande, praktikanter, volontärer och personer som ingår i ett företags förvaltnings‑, lednings‑ eller tillsynsorgan, samt aktieägare som är verksamma i bolaget. Skyddet gäller dessutom även före och efter en anställning samt personer som bistår vid rapportering.

Visselblåsares identitet omfattas nu av den starkaste formen av sekretess, vilket innebär personuppgifter inte under några omständigheter får lämnas ut. Arbetsgivare får inte heller hindra en visselblåsare eller utsätta denne för negativa följder, som exempelvis ändrade arbetsuppgifter, utebliven befordran eller uppsägning.

Lagen gäller inom all privat och offentlig verksamhet. Så småföretag bör även de noga dokumenterar skäl för omplacering eller annan åtgärd mot person som rapporterat missförhållanden.

Enligt övergångsbestämmelser får företag mellan sex månader och två år på sig att införa interna rapporteringskanaler. Företag med minst 250 anställda ska vara klara den 17 juni 2022 och företag med 50–249 anställda ska vara klara den 17 december 2023.

Det finns vissa begränsade möjligheter att genom kollektivavtal ändra vissa bestämmelser. PeopleProvide känner idag inte till några fall där det har hänt.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med frågeställningar gällande arbetsrätt

Dela inlägget

Vill du komma komma i kontakt med oss?


Kulturevent 8 mars - HR & mångfald

Kulturevent 8 mars

Lunchwebinar med HR, jämställdhet och mångfald i fokus!

I år är det exakt 100 år sedan den första kvinnan tog plats i riksdagen.

Vad har hänt sedan dess i utvecklingen kring jämlikhet och mångfald. Hur långt har vi kommit, hur långt har vi kvar och vad behöver vi fortsätta att göra?

Det är något som vi, tillsammans med våra inspiratörer, lyfte, diskuterade och synade under vårt digitala kulturevent som ägde rum på internationella kvinnodagen, den 8 mars.

Ta del av vår uppskattade webinarium och se hela intervjun med Barbro Westerholm nedan

Till intervjun med BarbroSe hela eventet här

Dela inlägget

Vill du komma komma i kontakt med oss?


HR-Trendspaning för 2022

TRENDSPANING 2022

Med lite darr på rösten och med ett försiktigt, men hoppfullt – ”Välkommen år 2022”! – så har vi lärt oss att det kanske inte blir bättre, men många av oss hoppas innerligt.

Däremot vet vi nu alla, att det inte
blir som det varit.

Det kommer inte att vara;
Enkelt att finna kandidater, konsulter och nya kollegor då vi har en utbredd arbetskraftsbrist.

Men det kommer kanske att vara;
Enklare för arbetstagare att finna nya arbetsgivare, vilket ger större rörlighet på marknaden som i sin tur kan leda till större behov av interimskonsulter. Grattis till er alla som funderar på att byta jobb/ uppdrag! Enligt en undersökning från LinkedIn, så funderar nästan hälften av alla arbetstagare på att byta arbetsgivare!

Det kommer inte att vara;
Enkelt att finna den kompetens som många bolag eftersöker. Vi genomförde en undersökning 2021 där det framkom (som i så många andra undersökningar) att kompetens är en flaskhals för de flesta bolag, som påverkar den potentiella tillväxtmöjligheten negativt.

Men det kommer kanske att vara;
Stora möjligheter, att som arbetsgivare, ta chansen att arbeta mer aktivt och långsiktigt med strategisk kompetensutveckling och se potential hos era nuvarande kollegor. Det finns även en chans att agera mer inkluderande utifrån mångfaldsperspektiv och därmed få fler potentiella och utvecklingsbara nya medarbetare. Nu ges chansen att se olikheter som potentiella kompetenser. Nu när både företagskultur och värderingar är mer digitalt dynamiska, så kan det vara lättare att se potential i varje unik person. Se bortom eventuella fysiska begränsningar (då remote arbete skapar bättre förutsättningar för detta) likväl som etniska, religiösa och språkliga begränsningar, då vi blir mer flerspråkiga på många bolag och helt enkelt utökar talangbasen till att vara över hela Sverige, EU och världen.

PeopleProvide tror på att agera inkluderande. Utifrån mångfaldsperspektiv kan ni som arbetsgivare ta chansen att öppna dörren för flera talanger som gynnar både ditt bolag och hela vårt samhälle. Mångfald är hållbart och lönsamt

Dessutom har vi Januariavtalet, gällande omställnings och kompetensstöd, som underlättar och förhoppningsvis även kommer att prägla viljan och förståelse för vikten av kompetensutveckling

Det kommer inte att vara;
Enklare att vara ledare/ VD / HR- chef, då den nya “hybrid” arbetsplatsen förutsätter även här mer kompetens och nytänkande. Det kommer vara svårt att leda och organisera så som det gjordes förr.

Men det kommer kanske att vara;
En ny möjlighet att organisera annorlunda och bättre? Kan det nya hybrida arbetssättet skapa förutsättningar; för ett mer hälsosamt och balanserat liv, givet bra proaktiva åtgärder från arbetsgivare och individuellt mer ansvarstagande som arbetstagare. Kan den nya arbetsmiljön bli bättre både för samarbete och för mer hållbara organisationer?

Kan det finnas en öppning att utmana de vanligaste organisationsstrukturerna med nya? Kan vi passa på att göra det mer fritt, intressant och målinriktat? Kan vi finna olika motivationsfaktorer som möjliggör och tar hänsyn till den man är och var man är i livet genom att skapa nya dynamiska organisationer som skapar förutsättningar för medarbetare att påverka sina framtida karriärer. Oavsett om den är linjär, rakt upp som en raket eller en ”keep on going” är vi alla viktiga och med olika kompetenser.

Kan även ledarrollen utvecklas och uppföljningar och utvärderingar automatiseras/robotiseras mera för att ge mer till att tillsammans förbättra och utveckla. Kan det bli ännu roligare? Tänk om 2022 blir året där man påbörjar målbilden att arbeta färre timmar med bibehållen eller förbättrad produktivitet, som den erkända ekonomen Keynes, beskrev för flertal år sedan.

Det kommer inte att vara;
Endast tekniken som styr och skapar framgång för bolagen!

Men det kommer kanske att vara;
Professionella medarbetare /ledare tillsammans i kulturen i bolagen som kommer att vara en viktig utvecklings- och framgångsfaktor. Med teknik som möjliggör digitalisering kan vi skapa ännu bättre förutsättningar som är inkluderande och tillgodoser allas olika behov. Det kan skapa unika duktiga team, nya innovationer och en möjlighet att påverka som medarbetare.

Påverkan är dessutom en mycket viktig friskvårdsfaktor och kan vi genom digitalisering även förbättra den psykosociala arbetsmiljön samt den fysiska, då kan nya samarbetsformer ge lägre sjuktal och mer hållbara och affärsdrivna organisationer. Det kan bli en win-win för alla.

ANNA MÖLLER - VD & TRENDSPANARE PEOPLEPROVIDE

"HR är en framgångsfaktor
för lönsamma bolag."

Nu sticker jag ut hakan och påstår att det definitivt kommer att vara för 2022;

Ökat fokus på medarbetarna i många organisationer och HR-agendan kommer att stiga i prioriteringsgrad på visionära bolag.  HR-kompetens kommer fortsatt bli än mer viktig för att utveckla verksamheter.

HR-chefen, Head of People & Culture, HR Director, People & Culture Manager, Strategic HR Manager eller vad vi nu ska benämna HR kompetensen med för titel. Kärt barn har många namn och min spaning är att oavsett titel så kommer HR-professionen fortsatt positionera sig som viktigare år 2022 än 2021, men ännu viktigare 2023, osv.

Dela inlägget

Vill du komma komma i kontakt med oss?


Affärsdrivna & hållbara HR-tips

AFFÄRSDRIVNA OCH HÅLLBARA HR-TIPS

Tips till dig som framgångsrikt vill arbeta med strategiska, hållbara och affärsdrivna HR-initiativ med lönsamhet i fokus i enlighet med de tre P:na – ”Planet, People, Profit”

Det är mer brådskande än någonsin för företag och organisationer att ta till konkreta åtgärder för att minska klimatpåverkan av produkter och tjänster.

En viktig, långsiktig affärsutveckling innebär idag att ställa om verksamheten till att bli mer hållbar samtidigt som man inte tappar fokus på lönsamheten.

På PeopleProvide arbetar vi med HR och många av våra HR-initiativ som vi gör tillsammans med våra kunder har direkt påverkan och gynnar en affärsdriven och hållbar organisation. Vi kan hjälpa er utifrån ert företag med hållbara och affärsdrivande HR-aktiviteter.

Här bidrar vi med några inspirerande tankar och hållbarhetstips till dig som är VD, HR eller intern influencer, som kan hjälpa dig med konsumentmakt och en beslutsfattande position på ditt bolag, att styra kommande projekt till att göra nytta för er verksamhet men även för affären och planeten.

TIPS FÖR

Er verksamhet

 • Skapa mer hållbara alternativ och använd som en konkurrensfördel.
 • Skapa egna alternativa tjänster eller varor som är mer hållbara.
 • Samverka med andra organisationer för att tillsammans skapa nya hållbara tjänster, produkter och systemlösningar.
 • Förbättra och påverka era leverantörer med uppdaterade inköpskrav som tar hänsyn till hållbarhet, etik och arbetsförhållanden.


TIPS FÖR

Ledning & organisation

 • Förbered och peppa er ledning om hållbarhetsredovisning. Var förberedd på att lagstiftning kommer att justeras, även vissa straffavgifter.
 • Tipsa styrelsen om hållbarhet på agendan (för dem som ännu inte har det).
 • Titta gärna på stora noterade bolag som förbereder sina rapporter utifrån mer hållbarhet, där många av HR nyckeltalen som idag redovisas kan komma att utökas med flertal nyckeltal för mångfaldhet.
 • Ta beslut vad som gäller för inköp. Kravmärkning, återbruk, etc
 • Ta beslut hur ni ska hantera överskott, oavsett om det gäller mat, datorer, möbler eller delar av er produktion.
 • Socialt ansvar (långsiktigt och hållbart)• Arbeta för att främja en fossilfri framtid. Hopp ger möjligheter och därför vill vi påminna om Removement och deras nyhetsbrev som ger hopp för framtiden och berättar hur vi kan hjälpa till samt bidra till ny forskning och innovativa lösningar för att fånga in koldioxidutsläpp.


TIPS PÅ

HR-initiativ som skapar affärsdrivna
& hållbara bolag

 • Mångfald och jämställdhet skapar hållbara och affärsdrivna bolag, hur kan ni förbättra ert pågående arbete?
 • Strategisk kompetensutveckling är hållbart utifrån era egna interna behov för att arbeta mer långsiktigt.
 • Utbildning inom hållbarhet. Kanske finns intern talang eller kanske ger man HR-chefen ansvaret för hållbarhet i verksamheten.
 • Ert arbetsmiljösystematiska arbete. Ta fram konkreta aktiviteter för att minska företagets egna fotavtryck. Kanske genom att se över hur ni reser, er bilpark, möjlighet till cykelbidrag, etc.
 • Arbetsmiljöarbete utifrån medarbetarnas hälsa. Vad gör ni idag, vad kan ni göra mer och vilka nya initiativ kan ni skapa?
 • Vår framgång som konsultbolag mäter vi i hur mycket av vår tid som bidrar till de globala hållbarhetsmålen och kommer att utse några fokusområden för 2022, vilka kommer ni ta?

Tillsammans gör vi bättre

Vi hoppas att våra tips, som är baserade på vår egen kunskap och erfarenhet, ska inspirera och skapa förutsättningar för att hitta nya vägar och tankesätt även i ert bolag. Precis som vår Oktoberfest inspirerade oss att ta ett faktiskt beslut att ändra benämningen ”tjänstemän” till ”tjänstepersonal”, då vi arbetar aktivt med mångfald. Se filmen från vår oktoberfest nedan.

Till oktoberfesten

Dela inlägget

Vill du komma komma i kontakt med oss?


Intervju Martin Lampinen, VD inContext

Intervju Martin Lampinen, VD inContext

Vi på PeopleProvide, har som vision att lyfta affärsdriven och hållbar HR, där mångfald är en betydande faktor.

inContext är en förebild då de arbetar med rekrytering över hela världen. Vi blev nyfikna på bolaget och intervjuade VD’n Martin Lampinen

inContext AB är ett teknikkonsultbolag som erbjuder konsulter med expertkompetens inom komplett elsystemskonstruktion. Bolaget grundades 2006 och har idag ca 60 medarbetare med kompetens inom elektronik och mekatronik. Sedan starten har inContext rekryterat kompetenser från hela världen för att hitta de bästa experterna inom deras nischade område, idag med hjälp av vår PeopleProvide konsult Lilian Dahlstedt som ansvarar för alla nyrekryteringar och även ansvarar för kontakten med migrationsverket.

MARTIN LAMPINEN - VD på inContext

"Framgångsfaktorn är rätt person på rätt plats"

Varför rekryterar ni utomlands?

Vi har ingen tydlig strategi att rekrytera utomlands ifrån, utan vår strategi är snarare att hitta de bästa experterna inom vårt nischade område, och såklart finns mycket av den kompetensen utanför Sveriges gränser. 

Flyttar alla ni anställer hit eller finns det även de som arbetar på distans?

Eftersom vi rekryterar samtliga med arbetsort i Stockholm så Ja, alla flyttar hit till Sverige.

Hur länge har ni rekryterat utomlands?

Vi har rekryterat utomlands ifrån sedan starten 2006. Vissa perioder mer och andra perioder mindre.

Hur går ni tillväga?

Vi kör nog alla varianter skulle jag säga, allt från klassisk annonsering till search, men vi har också gjort ”riktade kampanjer” mot något område i världen där vi vet att kompetensen som finns.

Vi använder oss av LinkedIn, Workbuster samt dess påkopplade tjänster.

Vilka är utmaningarna/hindren?

I själva rekryteringen i sig gäller det att ha tålamod. Vi brukar säga att hittar 1 på 50 intervjuer, så ska vi vara glada. Med det vill jag säga att det gäller att vara noggrann i vårt urval när vi går på annonsering och får in hundratals ansökningar.

Utöver det så gäller det alltid att ha koll på balansen mellan juniort och seniort, kvinnligt och manligt så att vi får en bra dynamik i gruppen som helhet, och där är väl möjligen ett hinder att det är svårt att hitta kvinnliga ingenjörer. Vi har jätteduktiga kvinnor, men jag skulle jättegärna ha flera.

Har det blivit enklare med tiden att rekrytera utomlands?

Ja, den digitala utvecklingen har så klart hjälpt till på traven, då processerna utvecklas i takt med tekniken. 

Hur många rekryteringar har ni gjort och från vilka länder?

Oj, det är över hundra genom åren, och från alla världens hörn skulle jag säga, i skrivande stund så har vi 18 nationaliteter i bolaget, vilket också ger en fantastisk dynamik.

Det finns ingen mall för de vi rekryterar, men rent generellt har det nog blivit så att vi har en relativt ung medelålder i bolaget (33 år). Men extremerna är inget som sticker ut, runt 25 år i nederkant upp till 67 år som den äldsta är. Kön är något som vi gör allt vi kan för att balansera upp mera, där dominerar män, men så ser det tyvärr ut även i våra ansökningar och på högskoleklasserna i Sverige.

Vad gör ni för att attrahera kandidaterna, så de flyttar hit och hur arbetar ni med företagskulturen och gemenskapen så att de stannar kvar?

Vi försöker få fram hur roligt det är att jobba som konsult i ett område där det är extremt stor efterfrågan på hjälp från våra kunder. Vi arrangerar roliga aktiviteter utanför jobbet som gör att vi lär känna personerna bakom jobbkostymen, t.ex har vi några årliga aktiviteter med skidåkning, sommarfester, julbord mm som utöver de roliga uppdrag vi erbjuder våra konsulter faktiskt svetsar samman oss som en stor familj som jag upplever attraherar många av våra medarbetare.

Detta försöker vi förmedla i de tidiga samtalen med våra kandidater. 

Är det kortare konsultuppdrag eller tillsvidareanställningar som gäller?

Vi har per definition alla på tillsvidareanställningar, med några få undantag.  

I de fall som ni rekryterar kandidater med familjer, flyttar hela familjen med till Sverige då?

Finns familj med i bilden så har de i regel flyttat med de också.  

Vilka är utmaningarna för er som företag samt utmaningarna för de anställda?

Som konsultfirma är det alltid en utmaning att man känner tillhörigheten till oss snarare än till teamet där man jobbar hos kund, det är just därför vi satsar mycket på aktiviteter likt ovan och competence-sharing tillfällen under året.   

Vilka är framgångsfaktorerna, hur har ni blivit så duktiga på detta med mångfaldhet?

Egentligen är svaret enkelt, ”rätt personer på rätt plats”. För att utveckla det svaret så skulle jag säga att har vi rätt personer med rätt kompetens både i ledning och på medarbetaresidan så tar vi mer rätt beslut i varje beslut som fattas, när vi väl fått in några bra personer från världens alla hörn så utnyttjar vi gärna deras kontaktnät och tips på bra individer.

Kontakta oss för rekryteringsuppdrag

Dela inlägget

Vill du komma komma i kontakt med oss?


Behovet av rekryterare ökar

BEHOVET AV REKRYTERARE ÖKAR

Är det så självklart att HR ska ha en plats i ledningsgruppen?

Eller är det dags att i stället lämna utrymme för Head of Talent Acquisition.

Bolag runt om i landet växlar upp. Frågor kopplat till talang, attraktion och rekrytering har fått luft under vingarna och vågar sig numera ut från det annars så stängda HR-rummet för att lyftas upp som viktiga punkter på de flesta ledningsgrupps-mötena runt om i Sverige och världen.

Pratar du med en VD och frågar om organisationens utmaningar, så är de idag väldigt ofta kopplade till talang, såsom personalomsättning, kompetensförflyttning, rekrytering av en viss personalkategori eller Talent Risk. Samtidigt som det finns otroligt många duktiga rekryterare där ute som går och väntar på att ta ”steget” från rekrytering till en mer renodlad HR-roll.

För att hårdra det: Den genomsnittlige personalvetaren inleder sin karriär som rekryteringsassistent och jobbar sig i bästa fall upp sig till rekryterare innan ögonen riktas mot en bredare roll som HR-koordinator eller HR-generalist. Karriären som rekryterare tar slut innan den knappt har hunnit börjat.

Varför? Jo, kanske för att rekryteringsrollerna historiskt sett varit begränsade när det kommer till utvecklings- och karriärmöjligheter och steget från rekryterare till HR-generalist setts som ett steg uppåt i karriärstrappan.

Men tiderna förändras och vi med den – statusen på rekryterare höjs successivt och på många företag ses ”talent-avdelningen” idag som en absolut affärskritisk avdelning, väl värd att investera både tid och resurser i.

HR:s plats i ledningsgruppen kom inte som ett svar på debatten, den kom som ett svar på behovet. Därför är det förmodligen bara en tidsfråga innan Head of TA är lika given i ledningsgruppen som HR-chefen.

Inom HR är det idag balans på arbetsmarknaden, med ungefär lika många arbetssökanden som jobb. För dig som vill göra en karriär som rekryterare är läget dock fördelaktigt annorlunda. Det finns en otrolig brist på rekryterare och företagen fullkomligt skriker efter er.

Är du idag på ett bolag där du känner att din kompetens som rekryterare inte fullt ut uppskattas – då är det dags att börja se dig om efter nytt.

Anders Holtenius
Talent Provider, PeopleProvide

ANNA MÖLLER - VD & TRENDSPANARE PEOPLEPROVIDE

"HR är en framgångsfaktor
för lönsamma bolag."

På PeopleProvide arbetar vi idag med en mängd olika bolag där talent-avdelningen är moderna, proaktiva och affärskritiska avdelningar. Det är team där du kan få chansen att växa, utvecklas och spela en avgörande roll i bolagens fortsatta framgångsresa.

Är du intresserad av att utvecklas och växa inom rekrytering? Tveka då inte att ta kontakt med oss – vi har flertalet bolag som söker din kompetens och som kommer att satsa allt på att få dig att utvecklas ännu mer inom din profession.

Kontakta oss redan idag!

Dela inlägget

Vill du komma komma i kontakt med oss?