Lunchevent Internationella Kvinnodagen

L U N C H E V E N T   8   M A R S

I N T E R N A T I O N E L L A  K V I N N O D A G E N

februari 8, 2024By Anki Eckerman

Vi är glada att tillsammans med Deel bjuda in er till ett inspirerande, lärorikt och interaktivt lunchseminarium på Internationella Kvinnodagen med fokus på ämnet;

“Jämställd lönesättning och förhandlingsteknik”

Hur ser löneskillnaden mellan kvinnor och män ut idag och kommer det nya EU-direktivet med transparent lönesättning att bidra till mer jämställda löner?

Dessa frågor kommer vi att diskutera med Liselott Vahermägi, jämställdhetsexpert och ledarskapskonsult från Leda20, en av dagens inspiratörer som vi bjudit in till vårt lunchevent den 8 mars.

Vi kommer också att få insikter i hur förhandlingsteknik kan vara till nytta för oss när det gäller löneförhandlingar, genom förhandlingsexperten Einar Humlin, Förhandlingschef TechSverige och Patrik Nordkvist, VD Försäljningschefen.

Luncheventet arrangerar vi tillsammans med Deel som kommer att presentera sina lösningar för internationell lönehantering för globala bolag.

Låter det intressant? Anmäl dig på en gång, då våra event glädjande nog tenderar att snabbt bli fullbokade!

Antalet platser är begränsade så anmäl dig idag för att säkra din plats. Men glöm inte att avboka om du får förhinder. Vi tar ut en non-show avgift på 250 kr.

Anmälan

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?


Välkommen på After Work 26 oktober

Välkommen på After Work den 26 oktober - med en touch av Oktoberfest!

oktober 11, 2023By Anki Eckerman

Kom och mingla med härliga HR-kollegor från olika branscher!

Bredda ditt nätverk, byt erfarenheter, få tips och råd eller bara kom för en trevlig kväll tillsammans med likasinnade. Korv och dryck serveras från kl.17.00 och vi håller på tills vi slutar. Självklart serverar vi även vegetariska och alkoholfria alternativ.

Varmt välkommen till vårt kontor vid Mariatorget på Söder!

Anmäl dig senast den 23 oktober

Adress: Swedenborgsgatan 10 (ingång på gaveln). Uppgång Mariatorget/Södra Station för dig som åker tunnelbana/pendeltåg.

OBS1 Begränsat antal platser. Först till kvarn! Vi tar ut en nonshow-avgift på 150 kr om du får förhinder och inte avbokar din plats. 

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?


ARBETSRÄTT - frukostseminarium

Arbetsrätt - Frukostseminarium 7 september med expertinsikter

Arbetsrätt - Frukostseminarium 7 september med expertinsikter

ARBETSFORMER - OMSTÄLLNINGSSTÖD - KOMPETENSUTVECKLING

juni 27, 2023By Anki Eckerman

Tillsammans med Eversheds Sutherland Advokatbyrå bjuder vi in till en frukostföreläsning den 7 september där vi kommer att diskutera ändringarna och effekterna kring den nya arbetsrätten, med fokus på de olika arbetsformerna.

ARBETSFORMER - OMSTÄLLNINGSSTÖD - KOMPETENSUTVECKLING

Vi har även bjudit in Roger Mörtvik, tidigare statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet samt samhällspolitisk chef på TCO, som kommer att berätta om det nya omställningsstödet; varför det kom till, hur det fungerar och vad det är tänkt att bidra med på svensk arbetsmarknad.

Dessutom kommer vi att prata om ett av våra kärnområden som vi verkligen brinner för; kompetensutveckling.

Inspiratörer

Låter det intressant?

Anmäl dig idag för att säkra din plats.

Anmälan frukostseminarium 7 september

Publicerad 27 juni 2023

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?


Intervju-ESG-expert-hållbarhetschefen-Mikael Salo

Intervju med ESG-expert och hållbarhetschefen, Mikael Salo

EU-direktivet CSRD med standarden ESRS kommer att påverka många.

april 17, 2023By Anki Eckerman
hallbarhetsexpert

PeopleProvide tog ett snack med Mikael Salo, grundare och vd på Scandinavian State of Sustainability AB inför vår utbildningsdag om hållbarhet och ESG den 10 maj, där han är kursledare.

Varför jobbar du med det du gör?

För att det är meningsfullt, intressant och kritiskt för såväl planeten, samhället och näringslivet. Jag har alltid varit intresserad av miljö och hållbarhet och läste till civilingenjör i industriell produktion och miljömanagement på KTH. Efter det jobbade jag nästan i 15 år som chefredaktör för Miljöaktuellt som 2016 blev Aktuell Hållbarhet. För 1,5 år sedan kände jag att det var dags för nya utmaningar, startade eget bolag och tog ett uppdrag som hållbarhetschef på ett mindre börsnoterat bolag samtidigt som jag fortsatt har uppdrag för Dagens industri-gruppen samt som kursledare, föreläsare och moderator.

Vad kommer förändras den närmsta tiden inom hållbarhet?

Massor! Förutsättningarna för näringslivet förändras radikalt de kommande åren. Vi har påbörjat en omställning där samhälle och näringsliv måste förhålla sig till många nya starka förändringskrafter.

Vilka är det?

Den pågående klimatkrisen som manifesteras i stora negativa klimateffekter är en. Globala och nationella hållbarhets- och klimatmål är en annan. Rysslands krig i Ukraina och energikris en tredje. Ny ambitiös EU-reglering inom hållbarhetsområdet som gör finanssektorn till en katalysator för omställning en fjärde.

Framför allt är det EU-direktivet CSRD med standarden ESRS som kommer att påverka många. I praktiken kräver den att företag ska redovisa sin ESG-prestanda enligt en mycket specifik standard där hållbarhetsaspekter som miljö, klimat, social hållbarhet och bolagsstyrning ingår.

Hållbarhet får samma status som den finansiella redovisningen och ska inkluderas i årsrapporten. Dessutom ska den genomgå en granskning av revisorer. Det är ett enormt skifte eftersom ESG-prestanda har påverkan på varumärke, arbetsgivarvarumärke och aktieägarvärde. Finansmarknaden och andra intressenter kommer på ett helt nytt sätt att bedöma och utvärdera företag utifrån deras hållbarhetsarbete.

Kommer alla bolag påverkas?

Ungefär 50 000 bolag i Europa påverkas direkt. Men många fler indirekt eftersom många små och medelstora företag är underleverantörer till stora bolag som kommer att kräva ESG-information. Det finns en tidsplan för hur implementeringen kommer att gå till. De bolag som idag omfattas av hållbarhetsredovisningslagen blir de som först för verksamhetsåret 2024 ska börja redovisa enligt den nya standarden. Sedan ska stora, men inte börsnoterade bolag, följt av mindre börsnoterade bolag.

Hur påverkar det här företagen i praktiken?

Det här kommer att kräva både ny kompetens och att bolagen skjuter till resurser. Enligt Eus expertmyndighet kommer det för ett medelstort bolag att kosta ungefär tre miljoner kronor i implementering och tre miljoner kronor årligen att efterleva direktivet. Det innebär också att företag på ett helt nytt och mer omfattande sätt behöver jobba med hållbarhet.

Hur ska man som företag förbereda sig?

Redan nu måste företag förstå de nya kraven och vad de innebär i praktiken. Företag behöver göra ett omfattande strategiskt arbete som inkluderar dubbel väsentlighetsanalys, scenarioanalyser, omställningsplaner och bedöma vilka finansiella effekter som hållbarhetsfrågorna får.

Företag behöver alltså engagera och förbereda sin organisation i både det strategiska och praktiska. Styrelse, ledningsgrupp och hållbarhetschefen, om organisationen har en sådan anställd, får ett stort ansvar. Ekonomichefen som ansvarar för årsredovisningen blir en nyckelperson i detta, men även HR eftersom det nya direktivet kräver information om hur företaget arbetar med social hållbarhet, och i det inkluderas företagskultur, medarbetare, jämställdhet, inkludering, mångfald, motverkande av diskriminering, working life balance, och så vidare.

Hur långt har bolagen kommit i det här arbetet?

Det mesta är ju nytt för alla och det pågår ett intensivt arbete med att tolka och förbereda sig för de nya lagkraven. Men många bolag med tydliga ESG-ambitioner och klimatmål i linje med Parisavtalet har absolut ett försprång. Jag ser att de redan nu att bolag i framkant förbereder sig genom att anställa ESG-chefer och höja kompetensen i sina organisationer.

Men det finns många som idag inte förstår vad de nya kraven och förväntningarna innebär och det finns en risk att de blir tagna på sängen. Hygiennivån för hållbarhet kommer öka snabbt och markant och det är en stor affärsrisk att ignorera detta. Många företag behöver kompetensutveckla, rekrytera en hållbarhetschef eller tillskriva nytt ansvar till någon i organisationen, exempelvis HR eller ekonomichef.

Exakt hur de nya kraven ska hanteras blir upp till bolagen själva att besluta om. Men direktivet och standarden, som beslutas om i sommar, är tydliga i vad som gäller.

Det blir ett stort, stort skifte, och hållbarhet är på väg att bli lika viktigt som det finansiella, avslutar Mikael Salo, vd på Scandinavian State of Sustainability AB.

Anmäl dig till vår hållbarhetsutbildning den 10 maj, unikt anpassad för dig som är VD, CFO eller arbetar med HR.

Utbildningen ger dig en överblick över de stora förändringskrafter vi står inför och hur ni som företag kan och bör agera för att hantera nya CSRD-lagen för att möta upp de nya kraven.

Du kommer också att få insikt i vilken ny och viktig roll som HR-funktionen kommer att spela i framtidens hållbarhetsarbete.


Dela inlägget


Hållbarhetsutbildning

Hållbarhetsutbildning 10 maj för dig som är VD eller arbetar med HR

Hållbarhetsutbildning: HRs nya roll och ansvar i ESG-arbetet

En utbildning som ger dig en värdefull omvärldsbevakning och kompetensutveckling inom ESG-området.

mars 30, 2023By Anki Eckerman
Hallbarhetsutbildning

Välkommen till en ny unik hållbarhetsutbildning om ESG för dig som är VD eller arbetar med HR!

Utbildningen ger dig en överblick över de stora förändringskrafter vi står inför och hur ni som företag kan och bör agera för att hantera nya CSRD-lagen för att möta upp de nya kraven.

Du kommer också att få insikt i vilken ny och viktig roll som HR-funktionen kommer att spela i framtidens hållbarhetsarbete.

Hållbarhet seminarium

ESG – Environmental (miljö), Social (socialt ansvar) samt Governance (bolagsstyrning)

Som deltagare får du en värdefull omvärldsbevakning och kompetensutveckling inom ESG-området

  • En överblick över de förändringskrafter som gör hållbarhetsfrågorna affärskritiska för näringslivet samt en initierad uppdatering om senaste nytt inom miljö, klimat och social hållbarhet.

  • Genomgång av ny viktig EU-reglering som exempelvis taxonomin, EUs action-plan för en cirkulär ekonomi och den nya transparenslagen CSRD med standarden ESRS. Med fördjupning inom vad standarden kräver inom klimat och medarbetarinformation samt kompetensförsörjning.

  • Konkreta exempel på branschers och företags HR- och hållbarhetsstrategier samt ESG-arbete i praktiken. Du får träffa namnkunniga experter som delar sina erfarenheter och insikter om morgondagens krav inom hållbarhet, vilket ger dig förståelse för hur din organisation kan hantera de nya förväntningarna.

  • Gruppdiskussion och nätverkande med de övriga deltagarna, samt frågestund där du kan ställa frågor till kursledare och medverkande experter.

Tid & Plats

Tid

Den 10 maj 2023, kl. 08.30-11.30

Plats

Citykonferensen Celciussalen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Pris

1800kr, exkl. moms. I priset ingår utbildning, frukost och förmiddagsfika.

Kontakt

Har du frågor gällande eventet, vänligen maila anki@peopleprovide.se

BOKA DIN PLATS NU

Utbildare och hållbarhetspanel

Intervju-ESG-expert-hållbarhetschefen-Mikael Salo

KURSLEDARE

Mikael Salo

Hållbarhetschef & ESG-expert

Mikael har arbetat med hållbarhetsfrågor i över 15 år och är en uppskattad föredragshållare, moderator och kursledare inom området. Han har idag uppdrag som hållbarhetschef på ett börsbolag och som hållbarhetsexpert i Di Gruppen (Bonnier News). Tidigare har han varit chefredaktör för Aktuell Hållbarhet, etablerat koncept som Di Hållbart Näringsliv, Hållbara finanser och en ESG-rankning av börsbolag, samt är mångårig samtalsledare i ett vd-nätverk samt kursledare för Styrelsekademien.
Mikael utgår från sitt bolag Scandinavian State of Sustainability AB.


HÅLLBARHETSPANEL

Emelie Persson Lindqvist

Head of Sustainable Finance Handelsbanken

Emelie är hållbarhetsexpert och erfaren hållbarhetschef som varit verksam i flera olika branscher, med expertkunskap inom social hållbarhet. Idag är Emelie Head of Sustainable Finance på Handels-banken och dessförinnan hade hon rollen som hållbarhetschef på Sweco mellan 2015-2021.
Hon sitter även i styrelsen för stiftelsen för miljöstrategisk forskning Mistra och Bergs School of communication.

Hållbarhetemelieeerssonlindqvist

Hållbarhetmikaelbäckström

HÅLLBARHETSPANEL

Mikael Bäckström

Chief People and Sustainability Officer Tobii Dynavox

Mikael är en erfaren HR-ledare som varit verksam i flera brancher och som nu även blivit hållbarhetsansvarig. Idag är Mikael Chief People and Sustinability på Tobii Dynavox, dessförinnan kommer han närmast från Spotify, Digital Route och Klarna.

Enligt Mikael hänger personal och hållbarhetsfrågor ihop vid höften om man vill ha en positiv påverkan på hållbarheten utifrån verksamhetsstyrning, social och miljöpåverkan.


HÅLLBARHETSPANEL

Peter Hultman

Account Executive, Meritmind

Peter är sedan 2022 kundansvarig på Meritmind med fokus på de nya reglerna för ESG samt stötta CFO och ekonomiavdelningen hos kunder i såväl privat som offentlig sektor. Innan Meritmind kom Peter närmast från rollen som CFO och hållbarhetsdirektör på Handelshögskolan i Stockholm, 2016-2022.

Peter har dessförinnan en lång karriär som managementkonsult med inriktning på utveckling och effektivisering inom ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Hållbarhetpeterhultman

Kursplats – Citykonferensen Celciussalen

Malmskillnadsgatan 46, 111 38 Stockholm, Sverige

Dela inlägget


HR Event - jämställdhet & mångfald

Inspirationslunch ärat internationella kvinnodagen

mars 8, 2023By Anki Eckerman

Innehållande jämställdhet och forskning kring entreprenörskap, kryddad med egenskaper för olika företagsfaser.

Tillsammans med våra inspiratörer diskuterade vi kring hur samhället och arbetsmarknaden påverkas av att kvinnornas utbildningsnivå numera är långt högre än männens och varför “unga män känner sig hotade” enligt forskning genomförd av gbg Universitet som Allbright lyfter i sin rapport.

Emma Leijnse

Journalist, författare och sommarpratare

Emma arbetar som reporter på Sydsvenskan i Malmö och har bevakat frågor om skola och utbildning i flertal år. Hon har skrivit tre böcker om ämnet och sommarpratat i P1 om den tysta utbildningsrevolutionen som gjort kvinnor till vår tids vinnare – och varför pojkar blir förlorare redan i skolbänken. En skildring om hur en undanskymd utveckling förändrar såväl det svenska samhället som världen i stort och ger en direkt effekt på arbetsmarknadens jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Pontus Braunerhjelm

Forskningsledare, professor i nationalekonomi och industriell ekonomi

Pontus har forskat i många år kring frågor rörande entreprenörskap, innovation och småföretag samt deras betydelse för industriell dynamik och ekonomisk tillväxt. Pontus delgav sin kunskap och erfarenhet kring företagande kopplat till genus, ålder och mångfald. Vi fick ta del av hans input kring sin forskning och kunskap med avstamp i “killarna i startupbolagen” och “förklaringar till bristande jämställdhet”.

Albert Bengtson

Enterprise Business Development Manager och författare

Alberthar många års erfarenhet av både intraprenörskap och företagande i olika former och är en av författarna i bokprojektet ”Principles of intrapreneurial capital”, som handlar om att nyttja personers olikhet för att maximera företagets förmåga att anpassa sin affär för det klimat man agerar i. Albert kunde belysa hur personliga och kognitiva egenskaper är kopplade till olika företagsfaser.

 

Bastian Sandin

HR Business Partner Technology Kindred Group

Bastian fd. Providare avslutade eventet så hoppfullt och generöst med  tips om aktivitet för ökad jämställdhet

Vill du ta del av eventet, klicka på bilden.

Dela inlägget


Julklappsinsamling

          BIDRA TILL EN BÄTTRE JUL!

december 1, 2022By Anki Eckerman

Konsultfrukost med presentation av Stockholms Stadsmission

I veckan hade vi konsultfrukost med julklappsinsamling för att stötta Stockholms Stadsmissions verksamhet och  fick även lyssna till en presentation av Mariell Edblad och Therese Lindermann från Sthlm Stadsmisson, som berättade om hur man som volontär kan stötta både privat och i sin profession. Just som HR har man mycket värdefull kompetens att bidra med när det gäller arbetsintegration, som tex CV-granskning och träna inför arbetsintervjuer.

Volontärarbete

Vill du också bli volontär och bidra med ditt engagemang, din tid och profession? Läs mer Engagera dig för ett mänskligare samhälle | Stockholms Stadsmission (stadsmissionen.se)

 

Julklappsinsamling fram till Lucia

Vill du bidra med en julklapp till Sthlm Stadsmission så har vi öppen insamling på vårt kontor fram till den 13 december Swedenborgsgatan 10, vid Mariatorget.

VIKTIGT – Vi tar emot julklappar till barn, unga & vuxna hemlösa kvinnor och män.  Julklapparna skall vara NYA och OINSLAGNA, så Sthlm Stadsmission lätt kan anpassa klapparna till rätt person.

Tips på julklappar

Barn & Ungdomar:

I första hand presentkort (HM, Åhlens, Stadium, Lindex, Lager 157, Bio)
Dockor, bilar, större lego, större pysselpaket, sällskapsspel, hörlurar, Powerbanks, Body Shop/Rituals, mobilskal, olika slags bollar (fotboll, basket), stora mjukisdjur.

Önskemål hemlösa kvinnor:

Kläder: T-shirts, Underställ, Vantar, mössa, Halsduk, Raggsockor, etc
Hygien: små kit med t ex lypsyl och handkräm eller liknande.
Presentkort: klädaffär, mataffär, Restauranger, Pressbyrån, Biocheckar, SL-biljetter etc
Tillbehör till mobiltelefon: Powerbank, Hörlurar, Kontantkort, mobiltelefon etc

Önskemål hemlösa män:

Kläder: Underställ, Vantar, mössa, Halsduk, Raggsockor, etc
Hygien: Parfym, deo, hudlotion, Schampo, Balsam, duschgel etc
Presentkort: klädaffär, mataffär, Restauranger, Pressbyrån, Biocheckar, SL-biljetter etc
Tillbehör till mobiltelefon: Powerbank, Hörlurar, Kontantkort, mobiltelefon etc

 Vill du vara med på insamlingen men inte köpa nytt så är vinterjackor och vinterskor i alla storlekar välkomna.

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?


Lyckoquiz

        Månadens Quiz - Vad är lycka?

november 16, 2022By Anki Eckerman

Går den att mäta? Går den att uppleva? Går den att bota?

Frågorna är många och några av svaren fick vi från våra lyckoinspiratörer på vår Oktoberfest som vi delar med oss av i månadens quiz.

Utmana dina vänner och se vem som blir den “lyckliga” vinnaren!

PROVA LYCKAN I VÅRT MÅNADSQUIZ

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?


Oktoberfest HAPPY HR

EVENT

            Oktoberfest HAPPY HR

oktober 31, 2022By Anki Eckerman

Årets oktoberfest gick i Lyckans Tecken!

I tider av inflation, lågkonjuktur och krig så ville vi fokusera på något helt annat för en stund på årets oktoberfest för HR-branschen, så vi fyllde våra lokaler vid Mariatorget med Sangria, Afrodans, ballonger, inspirerande föreläsare och härliga gäster!

Träning och hälsa, en väg till lycka!

En av vägarna till lycka tror vi är en god hälsa och vem kunde bättre inspirera oss till ett friskare och mer aktivt liv än friidrottshjälten och inspiratören Mattias Sunneborn, världens bästa mastersfriidrottare med sju gällande världsrekord och 18 VM-guld!

Hur kan vi driva och leda verksamheter på ett mer hållbart sätt med lyckliga människor och samtidigt nå lönsamhet?

Lycka är en framgångsfaktor – det finns en betydande affärsnytta med lyckligare medarbetare, inte bara mänskligt utan även företagsekonomiskt. För att presentera bakgrund, tankar och inte minst resultat bjöd vi in Annelie Johansson, grundare och VD på Happy Economy AB.

Kan man ens vara lycklig i en tid av krig och lågkonjuktur?

I tider som dessa, kan känslor som ångest, oro och stress ligga och bubbla under ytan hos många. Känslor som är helt mänskliga. Men vad gör man för att inte fastna i dem? Elin Forsberg och Fanny Bastos från Ahum, hade flera lösningar och verktyg för hur man boostar sin mentala hälsa på egen hand och vilken hjälp man kan få för att komma vidare om man fastnar.

Lovely Day. Lyckliga vi.

Lycko alla oss som fick möjlighet att träffa Ulrika Carlberger, vår sprudlande inspiratör och livsstilscoach som kanske kommer att förändra vår attityd till lycka genom att utmana oss att frigöra och behålla vår potential.

Mingelbilder från kvällen

Dela inlägget


ÅRETS VD-EVENT MOSEBACKE

VD-EVENT MOSEBACKE

VD-Event på Mosebacke med temat "Lönsamhet kopplat till Hållbarhet"

augusti 25, 2022By Anki Eckerman

Kvällen den 15 september anordnar vi vårt årliga VD-event på Mosebacke, i år med temat ”Lönsamhet kopplat till hållbarhet”. Inbjudna gäster är VD:ar och inspiratörer som arbetar aktivt och framgångsrikt med hållbart företagande.

ROUND – TABLE & GÄSTFÖRELÄSARE

Vi kommer ha ”round table – meeting” med guidade diskussioner kring hållbart företagande, med syftet att nätverka, inspirera och ta del av varandras erfarenheter.

Vi kommer även att få en presentation av vår gästföreläsare Per Schlingmann, som belyser hållbarheten som ett konkurrensmedel för att få kunder och locka bra talanger till bolaget samt dialog om affärsdriven och hållbar HR.

Efter eventet kommer vi att sammanställa och publicera de hållbara och lönsamma initiativen för att på så sätt inspirera fler bolag att börja arbeta mer strategiskt med hållbarhet.

NÅGRA AV VÅRA INSPIRERANDE GÄSTER

Albert Bengtson, Enterprise Business Development Manager, Apple

Hjälper främst storföretag att tänka nytt. Innovation och förändring av befintliga processer samt inom hållbarhet och lönsamhet.

Markus Ekelund, VD 2050

Arbetar med strategi och affärsutveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Visionen är samma för Markus som för 2050, ”Goda affärer på en planet i balans”, därför är ett olönsamt företag inte heller ett hållbart företag.

Kristina Söderberg, Investment Manager, SEB Greentech
Venture Capital

Tech-investerare inom hållbarhet med fokus på innovationer som reducerar växthus-gasutsläpp eller hjälper att hålla oss inom de nio planetära gränserna

Johan Edlund, VD TL Bygg

Grundare av Sila Snacket , byggbranschens initiativ för en schysstare och sundare jargong på arbetsplatser. Vinnare av Årets Byggföretag 2022, för sitt arbete för en inkluderande arbetsplats.

Mikael Larsson,  VD Learnster

Affärsdriven hållbar HR är för oss kompetensutveckling, vilket Learnster står för med en innovativ teknologi som skapar nya möjligheter till utbildning och kunskapsdelning för organisationer.

Nina Lindvall, VD Interflora

Interflora arbetar brett med flera parallella hållbarhetsprojekt och har lagt ett stort fokus på att utarbeta en affärsplan, arbetsmetod och kultur för att skapa en hållbar affär och arbetsplats.

Anna-Lena Wretman, VD Fundler

Fundlers affärsidé är att få dina pengar att växa. De tycker att rådgivning utan provisioner, låg avgift och professionell förvaltning är smart. Men framförallt är vår tjänst inkluderande och rättvis. Och det är hållbart.

Peter Worsöe, VD AstaReal

Bolagets mission är att ge bättre hälsa och välbefinnande till människor runt om i världen. Dessutom har de skapat ett sätt att återbruka sin överskottsenergi från sin produktion som påverkar bolagets lönsamhet genom lägre försörjnings-kostnader.

Erik Cedergren, VD RecPro 

Hjälper sina kunder att nå sin fulla potential när det kommer till att attrahera och rekrytera personal. De arbetar operativt och rådgivande med kompetensförsörjning och bygger upp- och utvecklar moderna rekryteringsfunktioner.

Allireza Ghahreman, VD Ahum 

Ahum verkar som ett extra stöd för chefer och verksamheter för att förebygga och behandla psykisk ohälsa i en tid med hög social osäkerhet och stort behov av psykosocialt stöd.

Marika Isberg, EVP Corporate Governance BioGaia

God hälsa är en grundläggande förutsättning för en hållbar utveckling i samhället. BioGaia har de senaste 30 åren legat i framkant inom forskningen om maghälsa och bakteriernas betydelse för hur vi mår.

John Mellkvist, Seniorkonsult Kreab Stockholm.

Ambassadör i den av regeringen tillsatta delegationen för senior arbetskraft. Engagerad i att minska ålderism och ålders-diskriminering, ett viktigt arbete för mångfald och kompetensutveckling som gynnar bolags lönsamhet.

Caroline Solskär, VD Nuverica

Utvecklar en digital tjänst som ska hjälpa livsmedelsföretag att förstå vilka närings- och hälsopåståenden de får göra om sina livsmedel. Skapar förutsättningar och kompetens för att göra hållbara val.

Henrik Nilsson, VD Inrego

Utsedd till årets hållbarhetsföretag. Arbetar med att förlänga livslängden på IT-produkter genom att köpa in använd IT-utrustning från företag och organisationer som sedan renoveras och säljs vidare.

Mattias Weerasooriya, COO Wellfish.

Hjälper företag att bli mer hållbara genom ett automatiserat system för hållbarhetsredovisning, så att även små och medelstora bolag ska kunna göra skillnad.

Omid Ghanbari, CEO & Co-Founder at Matspar.se

Matspar.se är en oberoende jämförelsetjänst för att handla mat online. En kostnadsfri tjänst för att hjälpa konsumenter att göra bättre val när de handlar mat, genom att samla alla matprodukter och tillhörande information på ett och samma ställe

Jessica Norgren, Leadership and hospitality,  Haymarket

Med ambition är att vara ledande inom hållbarhet, fokuserar Scandic på tre nyckelområden inom verksamheteten där vi kan jobba med innovation för att driva utveckling i branschen och proaktivt bidra till ett mer hållbart samhälle.

Daniela Fuciu, Biträdande kommundirektör Nykvarn kommun

I Nykvarns kommun pågår ett löpande arbete för att förbättra vårt klimat och värna om en hållbar utveckling.

Eva Brådhe, Grundare och delägare på Diversity Board

Diversity Boards vision är att förändra i maktens korridorer och få in mer mångfald och perspektiv då många styrelser och lednings-grupper idag är allt för homogena. Kulturen som därmed uppstår genomsyrar ofta hela verksamheten och man går miste om många möjligheter. Mångfald på arbetsplatsen handlar främst om att utnyttja många olika erfarenheter/ perspektiv och kunskaper

Cozette Wachtmeister, Co-founder & CEO Removement

Utöver att Removement beräknar företags CO2-utsläpp, så är det även Sveriges första plattform som knyter ihop företag med innovativa, säkra och transparenta metoder för att fånga och lagra koldioxid från atmosfären.

Charlotta Nilsson, CEO & Board Member på Ellen AB

Ellen är ett svenskt noterat  Fem-Tech bolag som verkar på en internationell marknad och  som strävar efter att tillhandahålla innovativa och naturliga premiumprodukter för en pH-balanserad intimhälsa, genom alla livets faser.

Johan Oljeqvist, CEO Fryshuset

Sveriges största organisation för unga! Sedan 1984 har Fryshuset arbetat för unga. Alla unga. Även dem som ingen annan trott på. Hos oss står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig – oavsett bakgrund, intresse och ambition

Lenka Prokopec Karlberg, VD Mitt Liv AB (svb)

Mitt Liv är en strategisk partner och Sveriges största aktör inom mångfald och inkludering. Sedan 2008 har vi verkat för en arbetsmarknad som inkluderar hela befolkningen och den kompetens som finns i Sverige, med en övertygelse om att det är en framgångsnyckel för samhället, näringslivet och individen.

Patrik Hök, VD Brael

De senaste åren har solenergi blivit en av de viktigaste källorna till småskalig elproduktion. För att vi skall klara omställningen till framtidens fossilfria energisystem kommer solenergi att spela en viktig roll. BraEl är en solcellsleverantör som erbjuder produkter och nyckelfärdiga lösningar för både företag och privatpersoner.

Jakob Ladenstedt, CEO Britishschools

Ett försprång kunskapsmässigt, i det sociala samspelet med andra och inte minst i det engelska språket. Målet är att våra elever ska vara väl rustade att möta en global värld oavsett vilken väg de väljer vidare i livet.

Christina Sturesson, Koncernchef Profina

Profina, utmärker sig som inkassobolag genom att aktivt arbeta med anpassade lösningar utifrån varje uppdrags förutsättningar och försöker därmed vara delaktig i att skapa hållbara lösningar som gynnar alla involverade

Lucy Dahlgren,  Founder THiSGROUP AB

THiS Group är ett publikt holdingbolag för innovativa bolag inom hälsa, välmående och livsstil. Hälsa handlar om personlig och social hållbarhet. Vi vill att nya funktionella hälsolösningar ska nå ut på marknaden.

Mikael Salo, Sustainability Manager

Hållbarhetsexpert i DI Gruppen och tidigare mångårig chefredaktör på Miljöaktuellt och Aktuell Hållbarhet.Föreläser om hållbar utveckling, CSR (företagens samhällsansvar), affärsdriven miljöutveckling, den globala och nationella klimatpolitikens framtida påverkan på det svenska näringslivet.

Jessica Gunnarsson, Talent and Culture Director – HR Manager

Visual Art är marknadsledande helhetsleverantör inom digitala kommunikationsytor. Visual Art är en tech- och data-driven samt strategisk partner som hjälper sina kunder att skapa riktigt affärsvärde och nå deras KPI:er.

Björn Widlund, Group Chief Financial Officer, Kvadrat AB.

Kvadrat är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom systemutveckling, digitalisering, informationshantering, ledning, organisations- och verksamhetsutveckling. Vi är klimatneutrala och satsar på en hållbar utveckling. Vi startade vårt hållbarhetsarbete 2008 och har en process för beräkning av klimatpåverkan för lokalkontor, resor i tjänsten och gemensamma aktiviteter.

Peter Kruse, VD  Joylife

Joylife är Sveriges ledande naprapati och kiropraktik företag. Kvalitetssäkrade behandlingar som  leder till minskad smärta och ökat välbefinnande, ökad arbetskapacitet och därmed ökad lönsamhet.

Lisa Spets, Artistic and Managing director at ZebraDans

Vår vision är att alla barn ska få möjligheten att se bra dans! ZebraDans grundades 1999 och var då den första permanenta dansscenen exklusivt för barn och unga i Sverige

Jenny Fridh, Chief Communications and Sustainability Officer Synsam Group

Synsam Group är en ledande optikerkedja i Norden. Som ett led i koncernens hållbarhetsagenda har vi påbörjat hemflytten av glasögonproduktionen från Asien till Sverige. Flytten är ett viktigt nästa steg i vår strävan att bidra till ett minskat klimatavtryck i form av kortare transporter, fokus på cirkulära, återvunna och närproducerade material samt att snabbare få ut produkter till marknaden.

Palle Storm (Post-dok (SU) och Forskningsledare (FoU-NV))

Postdoktor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Föreläser om äldreomsorgen ur ett genus- och mångetniskt perspektiv

Klara Ljungqvist, CEO & Founder

People Heart Business är bolaget som kopplar ihop topprestation och välmående. Näringslivet och våra framgångsrika bolag är till stor del grundat av ekonomer och ingenjörer. De allra flesta säger att människor är det viktigaste bolaget har, samtidigt saknas grundläggande perspektiv om mänskligt fungerande. Vi vill starta en revolution baserad på väldigt basala saker.

Peter Erikson, CEO Storesupport

Storesupport är ett auktoriserat bemanningsföretag/ tjänsteföretag inom detaljhandeln, som levererar tjänster till detaljhandelns alla led, oberoende av om det gäller lager, transport, e-handel, leverantörer till butikerna, eller butikerna själva.

Pontus Werlinder Deputy CEO at Telge Bostäder and Telge Hovsjö

Telgekoncernen bidrar till en långsiktig hållbar utveckling för både människor, miljö och klimat genom att förena affärer och samhällsnytta i vår dagliga verksamhet.

Henrik Dannert, VD Heartpace AB

Vi hjälper våra kunder att skapa medarbetarengagemang med mål- och visionsverktyg paketerade i ett lätthanterat och performancedrivet HR system. Performance-Management, HR-Management och Pay-Management är vår specialitet.


Vi har ett fåtal platser kvar till eventet.

Är du intresserad av att komma?

Fyll i intresseanmälan, så hör vi av oss om en av platserna blir din.

Intresseanmälan

Dela inlägget