Rubrik anpassad för mobil

Exitsamtal – betydelsen av att genomföra intervjuer vid avslut av anställning

I en tid präglad av varsel, omstruktureringar och uppsägningar är det viktigt att inte glömma bort betydelsen av exitsamtal. Har du någonsin reflekterat över syftet med er exitintervju?

Vi är fast övertygade om att arbetsgivare ständigt strävar efter att förbättra sig. Ett riktigt väl genomfört exitsamtal kan vara en ovärderlig källa till kunskap och feedback om hur och vad man kan förbättra som ledare och arbetsgivare.

Genom att skapa en trygg och öppen atmosfär under exitsamtalet kan du erhålla värdefulla insikter och feedback som underlag till förbättringar.

En av de utmaningar vi erfarit, är att bygga förtroende och undvika att låta samtalet bli ifrågasättande. Försök att med goda intentioner och respekt, använda öppna frågor för att uppmuntra ärlig feedback. För de som önskar ett mer objektivt möte, utan tidigare personliga relationer, kan det vara ett alternativ att anlita en extern HR-konsult för att skapa en mer opartisk och engagerande exitintervju.

Ett bra avslut ökar chansen att era medarbetare blir företagets fortsatta ambassadörer, även efter avslutad anställning.

Ladda ner vår mall för Exitsamtal utan kostnad

“Genom att skapa en trygg och öppen atmosfär under exitsamtalet kan du erhålla värdefulla insikter som kommer att guida dig i riktning mot att bli en bättre arbetsgivare och organisation. “

Tips för dina exitsamtal:

  • Definiera tydligt syftet och målen med samtalen.

  • Utveckla en klar plan för hur samtalen ska genomföras. Tid, plats, deltagare samt hantering av den insamlade informationen.

  • Säkerställ att genomförandet av samtalen lever upp till ledningens beslutade kvalitetsnivå.

  • Kommunicera en tydlig process för exitsamtalen som är känd för hela organisationen och som integreras naturligt i medarbetarresan.

  • Det är viktigt att komma ihåg att exitsamtal kan vara krävande och ibland utmanande, men de utgör samtidigt ett kraftfullt verktyg för att få insikter och värdefull information som kommer att gynna alla och leda till långsiktiga vinster.

  • Ladda ner vår kostnadsfria mall för Exitsamtal.

Ladda ner vår mall för Exitsamtal utan kostnad

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?