FAQ - Semester & ledighet

Mobilversion nedan

Semester och ledighet är fundamentala aspekter av arbetslivet som påverkar både medarbetarnas välbefinnande och företagets effektivitet. Det är därför av yttersta vikt att ha en god förståelse för detta och aktivt hanterar dessa frågor.

Det är lagstadgad rätt till minst 25 semesterdagar per år om man är heltidsanställd. Antalet semesterdagar kan variera beroende på kollektivavtal och anställningsvillkor. 

Då kan anställd avbryta sin semester och i stället få sjuklön men sjukintyg krävs. 

De extra semesterdagarna som kan sparas enligt 18 § semesterlagen är de som överstiger de 20 dagarna som måste tas ut varje år. 

Föräldraledighet gäller för alla arbetstagare, oavsett deras anställningsform.

Föräldrar har rätt att ta ut sammanlagt 480 dagar (cirka 16 månader) för varje barn. Av dessa är 90 dagar reserverade för varje förälder och kan inte överlåtas till den andra föräldern. De återstående dagarna kan fördelas mellan föräldrarna. 

Ja, om de har varit anställda hos dig i sammanhängande sex månader eller åtminstone tolv månader under de senaste två åren. (Lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet)   

Ja, om de har varit anställda hos dig i sammanhängande sex månader eller åtminstone tolv månader under de senaste två åren. (Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning)  

FAQ - Semester & ledighet

Semester och ledighet är fundamentala aspekter av arbetslivet som påverkar både medarbetarnas välbefinnande och företagets effektivitet. Det är därför av yttersta vikt att ha en god förståelse för detta och aktivt hanterar dessa frågor.

Det är lagstadgad rätt till minst 25 semesterdagar per år om man är heltidsanställd. Antalet semesterdagar kan variera beroende på kollektivavtal och anställningsvillkor. 

Då kan anställd avbryta sin semester och i stället få sjuklön men sjukintyg krävs. 

De extra semesterdagarna som kan sparas enligt 18 § semesterlagen är de som överstiger de 20 dagarna som måste tas ut varje år. 

Föräldraledighet gäller för alla arbetstagare, oavsett deras anställningsform.

Föräldrar har rätt att ta ut sammanlagt 480 dagar (cirka 16 månader) för varje barn. Av dessa är 90 dagar reserverade för varje förälder och kan inte överlåtas till den andra föräldern. De återstående dagarna kan fördelas mellan föräldrarna. 

Ja, om de har varit anställda hos dig i sammanhängande sex månader eller åtminstone tolv månader under de senaste två åren. (Lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet)   

Ja, om de har varit anställda hos dig i sammanhängande sex månader eller åtminstone tolv månader under de senaste två åren. (Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning)  

Har du några frågor om semester och ledighet?

Vi kan hjälpa dig! Med vår specialiserade expertis och djupa förståelse för arbetsrättsliga bestämmelser är vi dedikerade till att stödja företag i att skapa en sund och hållbar arbetsmiljö.

BOKA KONSULTATION

Vill du komma i kontakt med oss?