Innan vi gick på påskledighet hade jag ett möte med mina kloka kollegor, där vi bland annat talade om önskemål gällande nya arbetssätt. Vi pratade om framtidens arbetsliv i allmänhet och la även fokus på vår verksamhet. Det lyftes fram en önskan om bättre samarbete – eller var det mest min önskan?

Gästkrönika av: Anna Möller, vd och grundare för kompetensbolaget PeopleProvide.

Sedan covid har jag noterat utmaningen att skapa riktigt bra samarbeten under förändring och distansarbete, har även du noterat det? Jag är mitt inne i en förändring i mitt bolag samtidigt som världen förändras allt snabbare. Det påverkar många bolag då önskemål om hur vi vill arbeta och hur medarbetare motiveras förändras. Detta är olika för alla individer och enligt en undersökning av förmånsbolaget Benify finns det en tydlig skillnad på generationsnivå. Det visar sig att äldre prioriterar pension och sjukvårdsrelaterade förmåner medan de yngre anser att friskvård och ledighet är viktigast. Hur ska då bolag ledas framåt genom vår tid av förändring och framför allt med olika generationers önskemål och kompetenser? Hur kan vi få alla att trivas, prestera och samarbeta?

Arbetslivet har alltid varit i förändring och utveckling, men den digitala revolutionen har förändrat arbetslivet i grunden. Morgondagens arbetsliv kommer att bli ännu mer präglat av teknologiska innovationer men också nya arbetsmetoder, flexibla arbetsarrangemang och en alltmer globaliserad arbetsmarknad. Den yngre generationen, som ofta benämns som millenials och generation Z, kommer att ha en allt större roll på arbetsmarknaden framöver. Dessa generationer är uppväxta med teknologi och de önskar självständighet och flexibilitet. Så hur ska vi som ledare förmå dem att samarbeta med den äldre generationen, som har en längre erfarenhet och djupare expertis inom sina områden, mitt i en pågående förändringsprocess?

Fokus på samarbete tror jag är en av flera framgångsnycklar för att få lönsamma och hållbara bolag. Samtidigt är det en utmaning utifrån olika önskemål om hur arbetet ska genomföras. Vad kommer att krävas av morgondagens ledare?

När det gäller att behålla medarbetare är min spaning framåt att det kommer att behövas mer individanpassade lösningar i relation till medarbetares livssituation, kompletterat med bolagens förmåga att följsamt och kontinuerligt anpassa arbetssätt och verksamhet.

För att utveckla både bolag och medarbetare kommer det att krävas mer kompetensutveckling, i och med den ökade automatiseringen och ökade krav på kunskaper. Detta anser jag skapas genom samarbete!

Statistik från Sveriges Radio P1 visar på en direkt motsats till samarbete och att trenden är ett ”jag fokus”, där sommarpratares individuella berättelser idag är vanligare än tidigare. Det går emot många i den äldre generationens uppväxt på det kollektiva 70-talet. Det är viktigt att ta hänsyn till olika generationers behov och förutsättningar för att skapa en hållbar arbetsmiljö där vi drar nytta av alla medarbetares styrkor och erfarenheter. Det bästa skulle vara om den äldre generationen kan bidra till att skapa en “tillsammans kultur” och motverka den trend som präglas av hybridlösningar och individanpassningar, samt att den yngre generationen kan utveckla och påverka ett nytt digitalt samarbetsperspektiv.

Det kommer att krävas ett nytt ledarskap med större fokus på att motivera och skapa förutsättningar för alla individer i bolagen, att möjliggöra utvecklingen framåt tillsammans. Den operativa arbetsledningen kommer inte längre att behövas lika mycket inom många tjänsteområden, men däremot kan ledning, skapa utrymme och tid för nya samarbetande organisationer.

Efter vårt interna möte om samarbete kommer vi gemensamt arbeta med detta framåt. Det ska bli spännande att få ta del av alla erfarenheter, åsikter och fler strålande förslag! Det kommer även att vara utmanande kan jag tro,  då både ledarskapet och medarbetarna utgör grunden för ett framgångsrikt samarbete, både nu och i framtiden.


Behöver ni HR-kompetens?

Vi erbjuder konsultlösningar, HR Rekrytering och HR Business Support för affärsdriven och hållbar HR.

Kontakta oss

Dela inlägget