Affärsdrivna & hållbara HR-tips

Våra bästa tips till dig som vill arbeta framgångsrikt med strategiska, hållbara och affärsdrivna HR-initiativ med lönsamhet i fokus och i enlighet med de tre P:na – ”Planet, People, Profit”

Tillsammans gör vi bättre

Idag är det mer brådskande än någonsin för företag och organisationer att ta till konkreta åtgärder för att minska sin klimatpåverkan av produkter och tjänster. En viktig, långsiktig affärsutveckling innebär nu att ställa om verksamheten till att bli mer hållbar, samtidigt som man inte tappar fokus på lönsamheten.

För affären och planeten

På PeopleProvide är vi specialister inom HR. Många av våra HR-initiativ som vi gör tillsammans med våra kunder har direkt påverkan och gynnar en affärsdriven och hållbar organisation. Vi kan hjälpa er utifrån ert företags förutsättningar och behov med hållbara och affärsdrivande HR-aktiviteter.

Här bidrar vi med våra bästa hållbarhetstips till dig som är VD, HR eller intern influencer, som kan hjälpa dig med konsumentmakt i en beslutsfattande position, att styra kommande projekt till att göra nytta för er verksamhet – men även för affären och planeten.

TIPS FÖR

Er verksamhet

 • Skapa mer hållbara alternativ och använd dessa som en konkurrensfördel.
 • Skapa egna alternativa tjänster eller varor som är mer hållbara.
 • Samverka med andra organisationer för att tillsammans skapa nya hållbara tjänster, produkter och systemlösningar.
 • Förbättra och påverka era leverantörer med uppdaterade inköpskrav som tar hänsyn till hållbarhet, etik och arbetsförhållanden.

TIPS FÖR

Ledning & organisation

 • Förbered och peppa er ledning gällande hållbarhetsredovisning. Var förberedd på att lagstiftning kommer att justeras, även vissa straffavgifter.
 • Tipsa styrelsen om hållbarhet på agendan (för dem som ännu inte har det).
 • Titta gärna på stora börsnoterade bolag som förbereder sina rapporter utifrån ökad hållbarhet, där många av HR-nyckeltalen som idag redovisas kan komma att utökas med fler nyckeltal för mångfald.
 • Ta beslut vad som gäller för inköp. Kravmärkning, återbruk, etc.
 • Ta beslut hur ni ska hantera överskott, oavsett om det gäller mat, datorer, möbler eller delar av er produktion.
 • Socialt ansvar (långsiktigt och hållbart)
 • Arbeta för att främja en fossilfri framtid. Hopp ger möjligheter och därför vill vi påminna om Removement och deras nyhetsbrev som ger hopp för framtiden och berättar om hur vi kan hjälpa till samt bidra till ny forskning och innovativa lösningar för att fånga in koldioxidutsläpp.

TIPS PÅ

HR-initiativ som skaparaffärsdrivna & hållbara företag

 • Mångfald och jämställdhet skapar hållbara och affärsdrivna bolag, hur kan ni förbättra ert pågående arbete?
 • Strategisk kompetensutveckling är hållbart utifrån era egna interna behov för att arbeta mer långsiktigt.
 • Utbildning inom hållbarhet. Kanske finns intern talang eller kanske ger man HR-chefen ansvaret för hållbarhet i verksamheten.
 • Ert arbetsmiljösystematiska arbete. Ta fram konkreta aktiviteter för att minska företagets egna fotavtryck. Kanske genom att se över hur ni reser, er bilpark, möjlighet till cykelbidrag, etc.
 • Arbetsmiljöarbete utifrån medarbetarnas hälsa. Vad gör ni idag, vad kan ni göra mer och vilka nya initiativ kan ni skapa?
 • Vår framgång som konsultbolag mäter vi i hur mycket av vår tid som bidrar till de globala hållbarhetsmålen och kommer att utse några fokusområden för 2022, vilka kommer ni ta?

VÅRT BI-DRAG TILL EN BLOMSTRANDE PLANET

Som kund och konsult till oss är du med och bidrar till en mer hållbar och blomstrande planet.

Vi bidrar till planeten genom ett ”bi-projekt” där vi sponsrar en egen bikupa hos Farsta Södertörns Biodlarförening i syfte att bevara den biologiska mångfalden.

 • Bin skapar förutsättningar för vårt samhälle liksom HR skapar förutsättningar för din organisation.
 • Bina bidrar både till den biologiska mångfalden och har en avgörande roll för livsmedelsproduktionen över hela jorden. 75 % av världens livsmedelsgrödor och 35 % av jordbruksmarker är beroende av pollinatörer för att skydda ekosystemen.
 • Enligt forskare är ca 1/3 av världens bin och fjärilar på väg att försvinna helt. En värld utan bin är en värld utan mat.
 • Följ oss på Instagram för att ta del av våra Bi-Storys som har många likheter med HR och företagande.

Varför är bina viktiga och hur många likheter finns det mellan HR och bin?

PEOPLEPROVIDE

“Vi hoppas att våra tips, baserade på vår kunskap och erfarenhet, ska inspirera och skapa förutsättningar att hitta nya vägar och tankesätt även i ert bolag.”

Vill du komma i kontakt med oss?