Direktivet innebär skärpta krav för både noterade bolag och medelstora företag att rapportera om hållbarhet för ESG – miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Direktivet  träder i full kraft 2028, men för att kunna leva upp till kraven kan det vara gynnsamt att förbereda och börja arbeta med hållbarhetsfrågorna redan nu. Även onoterade små och medelstora påverkas. För de allra största företagen börjar de nya reglerna gälla 2024.

Vill ni hjälpa oss genom att delta i vår undersökning kring hållbarhetskompetens?

Undersökningen innehåller 5 frågor och tar endast ett par minuter att besvara. Vi är tacksamma för ert bidrag till att kartlägga behovet av kompetensförsörjning inom hållbarhetsfrågor.

Till undersökningen

Dela inlägget