Långa sjukskrivningar har ökat betydligt de betydligt de senaste åren. Därför trädde nya rehabiliteringsregler i kraft den 1 juli 2018. Reglerna innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att upprätta ”en plan för återgång i arbete”. Det gäller medarbetare som på grund av sjukdom väntas vara borta från arbetet mer än 60 dagar.

Reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsplan finns i Socialförsäkringsbalken, kap 30. I praktiken innebär detta att arbetsgivare behöver kunna uppvisa en rehabiliteringsplan senast dag 30 i sjukfrånvaroperioden, om medarbetaren kan tänkas vara frånvarande ytterligare 30 dagar.

Tanken med planen är att tidigt reda ut frågor om hur arbetsplatsen kan anpassas och vilka möjliga åtgärder som finns för att medarbetaren ska kunna återgå i arbete. Den förväntade effekten av planen är att arbetsgivare tidigt ska påbörja rehabiliteringsinsatser.

Samtidigt som kravet på rehabiliteringsplan återinförts, höjdes också rehabiliteringsstödet för arbetsgivare. Stödet ska gå till planering, genomförande och uppföljning av anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. Varje arbetsgivare kan få max 10 000 kronor per anställd.

Behöver ni hjälp att komma igång?

Kontakta oss

Tycker du att detta låter spännande?

Håll dig uppdaterad om våra webinars genom att skriva upp dig på vår e-postlista. Då missar du aldrig ett webinar eller event!

Håll mig uppdaterad! ›