Ett nytt sätt att se på HR-arbetet i framtidens organisationer

Det finns olika sätt att lösa organisationers behov av HR-resurser. Fler och fler upptäcker fördelarna med att ta in externa tjänster och få tillgång till ett erfaret HR-teams sammanlagda kompetens, utan att betala för mer än vad man nyttjar.

HR är en otroligt viktig stödfunktion i de flesta bolag och det finns olika sätt att lösa behovet av HR-funktionerna i en organisation. Traditionellt sett har större bolag tillgång till ett helt HR-team medan små och medelstora företag inte har samma möjlighet. Framtidens mer flexibla sätt att se på hur vi arbetar omfattar dock även andra, alternativa lösningar som många gånger blir betydligt mer kostnadseffektiva för kunden och som dessutom ger helt andra möjligheter. 

PeopleProvide skapar genom sina HR-tjänster förutsättningar för att deras kunder ska kunna bli lönsamma, genom att jobba affärsdrivet och hållbart. Man erbjuder allt från interimslösningar genom konsultverksamhet, HR-rekrytering, där allt från HR-koordinatör till HR-direktör ingår, samt HR Business Support, en unik lösning för remote HR-support.  

– PeopleProvides HR Business Support är en tjänst som passar väl in i framtidens sätt att se mer flexibelt på hur vi jobbar, snarare än varifrån. Vi utför HR-support remote, i kombination med en resurs på plats någon dag i veckan om företaget så önskar. Det som är unikt är att vi jobbar med ett erfaret team som supporterar våra olika kunder helt behovsstyrt, berättar Camilla Ekström, Affärsområdeschef för HR Business Support på PeopleProvide. 

Tjänsten bygger på kundens faktiska behov av HR-aktiviteter. Tillsammans med kunden lägger PeopleProvide upp en plan för hur HR-arbetet ska se ut. Företagets prioriterade HR-processer står i fokus och för att få ut det bästa är affärsmålen utgångspunkten. Genom HR Business Supporten får man tillgång till ett eget HR-team, med deras sammanlagda best practice och erfarenhet, vilket man inte kunde ha åstadkommit med en HR-resurs på plats. 

– Man använder sig av oss och av den specifika kompetensen man behöver för tillfället. Våra kunder är främst små och medelstora bolag och för dem blir det ett sätt att skapa konkurrenskraft utifrån det HR kan erbjuda i form av affärsnytta. Som alternativ till en traditionell HR-kompetens in-house är detta en väldigt effektiv lösning. 

Vårt mål är att enkelt och engagerat tillhandahålla den HR som bäst matchar våra kunders behov på ett hållbart och affärsinriktat sätt. Genom en enkel HR-portal där man kan logga in och boka tid för möten med någon i sitt HR-team blir tjänsten tillgänglig för alla att använda, säger Camilla. 

PeopleProvide arbetar affärsnära och affärsdrivet, något som inte bara leder till att man håller nere kostnaderna, utan också till att kundens lönsamhet brukar påverkas i positiv riktning. 

Bolag som idag behöver en bredare och djupare HR kompetens kan spara 50 procent av sina nuvarande HR-kostnader genom att anlita PeopleProvides HR-funktion. Effektivteten och specialistkomeptens som kunden får tillgång till direkt ger snabbare, säkrare och billigare leveranser.

– Genom förbättrade rutiner vid rekrytering har vi reducerat risken för framtida felrekryteringar, där värdet och effekten av en felaktig rekrytering minst kan kosta 6 månadslöner. Ett annat exempel är att vi satte en grund för organisationsstruktur hos en kund med kompletterande befattningar som gynnade bolaget i deras tillväxtresa. Indirekt ökade detta produktiviteten med 30 procent. 

Genom granskning, en HR-revision, har vi reducerat framtida kostnader pga felaktiga avtal, policys, tillägg mm på 1 MKR hos ett bolag med endast 35 anställda. Genom kontinuerligt affärsdrivet, och kundanpassat HR-arbete har vi även sett en reducerad personalomsättning på de bolag som vi har som kunder på flertal procentenheter. Indirekt påverkar detta lönsamheten, säger Anna Möller, grundare och VD till PeopleProvide.

– Utvecklingsinitiativ, oavsett som det handlar om HR-struktur i form av policy och rutiner, kompetensutveckling till att attrahera nya medarbetare, kopplar vi alltid HR-aktiviteterna till kundens affärmål. Vi kommer in och säkrar, riskrecuderar och förbättrar kontrollen utifrån lagkrav om vad som ska vara på plats, såsom arbetsmiljöarbete, mångfald, korrekta anställningsavtal, villkor om ledighet mm. Det har givit våra kunder en trygghet att basstrukturen är korrekt vilket påverkar deras långsiktiga affärsmål på ett hållbart sätt. Som extern samarbetspartner erbjuder vi ofta ett nytt perspektiv vilket ses om nyttigt, säger Camilla. 

– PeopleProvide kommer ofta in i mindre och medelstora bolag i början av deras resa och är med under utvecklingen framåt. Vi vill hjälpa bolag med deras tillväxtresa och säkerställa att det blir en lönsam sådan, säger Anna.

Fler och fler upptäcker fördelarna med en mer flexibel syn på HR och för PeopleProvide är ett av delmålen tiodubbla rullande avtalskunder inom 2 års tid. Ett annat av delmålen som var att bli Gasellbolag har man redan nått. Tack vare en hållbar tillväxt såväl vad gäller medarbetare, som organisation och miljö, kommer PeopleProvide i framtiden att kunna hjälpa ännu fler kunder att växa lönsamt med HR som en framgångsfaktor. 

Artikel av Innovation Sverige 

Skribent: Anna Bjärenäs