Välkommen till din HR Business Support

Våra affärsdrivna HR-lösningar ger dig digital och flexibel HR-support utifrån ditt behov.

Du når vår HR Business Support här:

Telefon: 073-808 80 81
E-post: hrsupport@peopleprovide.se

Har du personalansvar men saknar tid? Kanske är du VD för ett mindre företag utan HR-avdelning? Eller är företaget i en tillväxt eller förändringsfas? 

Det finns många tillfällen när det är viktigt att få rätt och snabb support i olika HR-frågor.

Som HR Business Support-kund får du tillgång till din egen HR-avdelning med såväl bred som djup kompetens – när du behöver det. Vi supportar, stöttar, agerar bollplank och hjälper dig med dina frågeställningar. Vi finns alltid nära till hands, oavsett om det handlar om att guida dig genom svårtolkade lagkrav, släcka personalrelaterade bränder och undvika kostsamma fallgropar.  

Vår digitala plattform erbjuder ett smidigt sätt för stöd och rådgivning i olika HR-frågor. Kompetent och kostnadseffektivt.

HR Business Support Tjänster

En man med dator i handen pratar med två kvinnor på ett kontor

HR-Strategi

Ta hjälp av oss konsuför att optimera er HR-strategi för att attrahera och behålla talang samt öka tillväxten, som exempelvis kompetensutveckling och employer branding. 

en grupp av människor och en kvinna som ler och skriver på tavlan

HR-Projekt och Processer

Vi stöttar er med hantering och genomförandet av HR-projekt samt hjälper er att ta fram, utveckla och optimera era HR-processer, som gynnar er verksamhet. 

en grupp av människor sittandes och ståendes

Utbildning & Workshop

Vi kan hjälpa er med företagsanpassade samt öppna utbildningar för att utveckla kompetensen hos era medarbetare inom alla HR-områden.

HR-process

HR-Sparring och Coachning

Vi finns med vår expertis och ger er möjligheten att diskutera olika HR-frågor som ni hanterar i er organisation och de utmaningar ni har som chefer och ledare 

Linn ler och sitter vid datorn med en kvinna framför sig

Anlita en HR-chef eller en hel HR-funktion

Som er externa HR-partner stödjer vi dig och dina chefer i de löpande HR-frågor som uppkommer under HR-året.

HR-revision

HR-Revision

Vår HR-revision ger dig en nuläges- och gap-analys kring de lagkrav, policys och regelverk som existerar idag.

Välkommen till din HR Business Support

En affärsdriven och flexibel hybridlösning för HR-tjänster, skräddarsydd  utifrån ditt företags alla olika behov och utvecklingsfaser.

Du når vår HR Business Support här:

Telefon: 073-808 80 81
E-post: hrsupport@peopleprovide.se

Med månadslicens får ni en egen kundansvarig och tillgång till vår HR-expertis på plats eller remote, samt inlogg till HR- portalen med aktuell information för hela HR-året och nedladdningsbara mallar och guidelines.

HR Business Support Tjänster

En man med dator i handen pratar med två kvinnor på ett kontor

HR-Strategi

Ta hjälp av oss för att optimera er HR-strategi för att attrahera och behålla talang samt öka tillväxten, som exempelvis kompetensutveckling och employer branding. 

en grupp av människor och en kvinna som ler och skriver på tavlan

HR-Projekt och Processer

Vi stöttar er med hantering och genomförandet av HR-projekt samt hjälper er att ta fram, utveckla och optimera era HR-processer, som gynnar er verksamhet. 

en grupp av människor sittandes och ståendes

Utbildning & Workshop

Vi kan hjälpa er med företagsanpassade samt öppna utbildningar för att utveckla kompetensen hos era medarbetare inom alla HR-områden.

HR-process

HR-Sparring och Coachning

Vi finns med vår expertis och ger er möjligheten att diskutera olika HR-frågor som ni hanterar i er organisation och de utmaningar ni har som chefer och ledare 

Linn ler och sitter vid datorn med en kvinna framför sig

Anlita en HR-chef eller en hel HR-funktion

Som er externa HR-partner stödjer vi dig och dina chefer i de löpande HR-frågor som uppkommer under HR-året.

HR-revision

HR-Revision

Vår HR-revision ger dig en nuläges- och gap-analys kring de lagkrav, policys och regelverk som existerar idag.

Vill du komma i kontakt med oss?

VÄLKOMMEN TILL DIN HR BUSINESS SUPPORT

En affärsdriven och flexibel hybridlösning för HR-support utifrån ditt företags alla olika behov och utvecklingsfaser.

LOGGA INLäs mer om vår HR Business Support-tjänst

BOKA MÖTE VIA ZOOM ELLER TELEFON

KONTAKTUPPGIFTER

Telefon: +46 73 808 80 81

E-post: hrsupport@peopleprovide.se