Scroll to next section

Vi avlastar dig som behöver HR-kompetens

Har du HR-ansvar men saknar tid? HR Business Support är till för stora som små behov.

HR Business partner

Som HR Business partner får du en skräddarsydd tjänst. Under en kortare eller längre period blir vi er businesspartner för alla sorters frågor inom HR.

Läs mer

HR för alla bolagsfaser

Vare sig det gäller personaladministration, talangutveckling eller strategier för omstrukturering har vi rätt kompetens för alla behov.

Läs mer

Bli HR compliant

Vi genomför diagnos och HR revision på er organisation utifrån lagkrav.

Läs mer

Exempel på HR-kompetenser för olika företagsfaser:

 • Rekryteringsinsatser, utbildning i rekrytering alt rekryteringsassistans

 • Arbetsrättslig rådgivning och förhandlingsstöd

 • Upprättande eller justering av personalhandbok

 • Policyproduktion eller översyn av befintliga policyer

 • Utvecklingssamtal och lönesamtal

 • Kompetensutveckling utifrån era mål och krav

 • Lönerevision och lönestruktur

 • Arbetsmiljö och rehabilitering

 • Förändringsledning och stöd till chefer vid omstrukturering

 • Projektledning i samband med utvecklings- eller omställningsprojekt

 • Framtagning av era HR- processer och prioritering av vilka insatser som bäst kan generera en långsiktighet och lönsamhet för bolaget

 • Framtagning av er HR- strategi som prioriteras efter lagkrav, affärsnytta och tid

Ett cirkeldiagram för företags utvecklingsfaser

Det är aldrig för sent att tänka nytt

Du ska känna dig trygg när du anlitar oss. Därför är vårt fokus alltid ditt företagsbehov och dina utmaningar. Som vår HR Business Partner får du stödet du behöver för att du ska kunna fokusera på dina affärsmål.

Kontakta oss

Vi hör av oss till dig snarast!