Innehållande jämställdhet och forskning kring entreprenörskap, kryddad med egenskaper för olika företagsfaser.

Tillsammans med våra inspiratörer diskuterade vi kring hur samhället och arbetsmarknaden påverkas av att kvinnornas utbildningsnivå numera är långt högre än männens och varför “unga män känner sig hotade” enligt forskning genomförd av gbg Universitet som Allbright lyfter i sin rapport.

Emma Leijnse

Journalist, författare och sommarpratare

Emma arbetar som reporter på Sydsvenskan i Malmö och har bevakat frågor om skola och utbildning i flertal år. Hon har skrivit tre böcker om ämnet och sommarpratat i P1 om den tysta utbildningsrevolutionen som gjort kvinnor till vår tids vinnare – och varför pojkar blir förlorare redan i skolbänken. En skildring om hur en undanskymd utveckling förändrar såväl det svenska samhället som världen i stort och ger en direkt effekt på arbetsmarknadens jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Pontus Braunerhjelm

Forskningsledare, professor i nationalekonomi och industriell ekonomi

Pontus har forskat i många år kring frågor rörande entreprenörskap, innovation och småföretag samt deras betydelse för industriell dynamik och ekonomisk tillväxt. Pontus delgav sin kunskap och erfarenhet kring företagande kopplat till genus, ålder och mångfald. Vi fick ta del av hans input kring sin forskning och kunskap med avstamp i “killarna i startupbolagen” och “förklaringar till bristande jämställdhet”.

Albert Bengtson

Enterprise Business Development Manager och författare

Alberthar många års erfarenhet av både intraprenörskap och företagande i olika former och är en av författarna i bokprojektet ”Principles of intrapreneurial capital”, som handlar om att nyttja personers olikhet för att maximera företagets förmåga att anpassa sin affär för det klimat man agerar i. Albert kunde belysa hur personliga och kognitiva egenskaper är kopplade till olika företagsfaser.

 

Bastian Sandin

HR Business Partner Technology Kindred Group

Bastian fd. Providare avslutade eventet så hoppfullt och generöst med  tips om aktivitet för ökad jämställdhet

Vill du ta del av eventet, klicka på bilden.

Dela inlägget