AVVECKLA

Vilka försäkringar behöver jag ha som arbetsgivare?

Försäkring som arbetsgivare

Företag som är bundna av kollektivavtal ska teckna försäkringar och tjänstepension för de anställda. Arbetsgivaren ansvarar för att teckna och betala dessa försäkringar.  För företag utan kollektivavtal är det frivilligt att teckna försäkringar. Det kan dock förekomma obligatoriska försäkringar för vissa företag i speciella branscher. 

Även om du som arbetsgivare saknar försäkring så har medarbetarna möjlighet till ersättning vid eventuell arbetsskada. Det är viktigt att medarbetarna anmäler skadan till dig som arbetsgivare så att du kan anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Medarbetaren som blivit skadad i arbetet ska därefter ansöka om arbetsskadeersättning hos Försäkringskassan. 

 

Källa: www.lawline.se