BEHÅLLA

Kan jag som arbetsgivare kräva läkarintyg från första dagen?

Medarbetare får läkarintyg

Arbetsgivaren har alltid rätt att kräva sjukintyg från åttonde dagen, men när det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren kräva det från en tidigare dag, till och med från första sjukdagen. Särskilda skäl för tidigare intyg kan vara till exempel misstanke om missbruk eller behov av rehabilitering. 

Källa: https://www.unionen.se/rad-och-stod/sjukintyg