BEHÅLLA

Vilket ansvar har en arbetsgivare vid långtidssjukskrivning

Viktigt att känna till vid långtidssjukskrivning

Om din medarbetare blir sjukskriven har du enligt lag ett rehabiliteringsansvar. Det innebär att du ska göra arbetsanpassningar som underlättar för medarbetaren att komma tillbaka till jobbet. Det kan vara ändrade arbetsuppgifter, arbetstider eller en anpassning i den fysiska arbetsmiljön.
Om din medarbetare antas vara sjuk i mer än 60 dagar ska du även ta fram en plan för återgång i arbete (rehabiliteringsplan). Den tar du fram senast dag 30 i sjukperioden och här redogör du för de åtgärder/anpassningar du kommer att göra. (Du behöver inte ta fram en plan om det med hänsyn till arbetstagarens hälsotillstånd klart framgår att återgång i arbete inte är möjlig).

Arbetsgivaren ska: 

  • Bedöma medarbetarens arbetsförmåga. 
  • Betala sjuklön till medarbetaren om hen har rätt till det. 
  • Ta fram en plan för återgång i arbete senast 30 dagar från sjukfallets början. 

Medarbetaren ska: 

  • Sjukanmäla sig till dig som arbetsgivare dag 1. 
  • Lämna läkarintyg till dig som arbetsgivare dag 8. 
  • Efter bästa förmåga delta i planeringen för återgång i arbete. 

 

Källa: https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/sjukdom-och-skada/sjuk-medarbetare-dag-1-90