BEHÅLLA - LÖNEKARTLÄGGNING

Vad gäller vid lönekartläggning?

Lönekartläggning

I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren, enligt Diskrimineringslagen, varje år kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.  

 

Detta ska kartläggas och analyseras 

  • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren 
  • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete 
  • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete 
  • löneskillnader som finns mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, om arbetet som inte är kvinnodominerat har lägre krav men högre lön 

Företag som har 10 anställda eller fler ska skriftligt dokumentera hur arbetet med lönekartläggning har gått till och vilka resultat man kommit fram till. 

Källor: 

Krav på dokumentation vid lönekartläggning – RewardSmarter (lonekartlaggning.se) 

Vad säger lagen om lönekartläggning? – Arbetsgivarens skyldigheter (lonekartlaggning.se)