REKRYTERA

Hur gör jag för att lyckas med rekryteringen av medarbetare som har rätt kompetens och värderingar för vårt bolag?

rekrytera medarbetare

Här är några punkter som kan hjälpa dig att lyckas: 

  • Definiera tydliga krav och kriterier i din kravprofil och/eller jobb-annons både kring vilka värderingar som är viktiga och vilken kompetens som krävs för rollen ni söker 
  • Använd de kanaler som bäst lämpar sig för den typ av roll ni söker – t ex nischade jobbportaler för just det specifika jobbet. Glöm inte att använda era egna nätverk i sökningen. 
  • Använd en strukturerad rekryteringsprocess – allt från CV-granskning, telefonintervjuer, personliga intervjuer och eventuella tester.  
  • Utvärdera både kompetens och värderingar bland annat genom att be om exempel på utförda arbetsprestationer och frågor om syn på samarbete och företagskultur samt de egna grundläggande värderingarna. 
  • Involvera fler personer i rekryteringen – ha gärna personer från olika delar av organisationen som kan ge perspektiv och input i bedömningen kring både kompetens och värderingar. 
  • Referenstagning är också en viktig del för att få en bättre förståelse för kandidatens arbetsprestationer, beteende och värderingar vilket kan ge värdefull information för att bedöma om personen passar in i bolaget och gruppen. 
  • Erbjud en positiv kandidatupplevelse genom en smidig och professionell rekryteringsprocess. Ge tydlig och snabb kommunikation, var transparent och ge gärna feedback efter intervjuer. Var noga med att kommunicera ditt bolags värderingar och företagskultur under hela rekryteringsprocessen för att attrahera rätt kanididater. 
  • Glöm inte att du kan använda dig av professionella rekryteringspartners på marknaden som är nischade just på dina behov – för att underlätta och kvalitetssäkra din rekrytering.