EMPLOYER BRAND

Hur gör jag för att lyckas med rekryteringen av medarbetare som har rätt kompetens och värderingar för vårt bolag?

rekrytera medarbetare

Som arbetsgivare är rekryteringsprocessen en av de absolut viktigaste faktorerna för att få in rätt kompetens för den fortsatta utvecklingen av bolaget. Redan i inledningen av en rekrytering är det viktigt informera om bolagets vision, värderingar och EVP för att skapa en tydlighet i vad ni söker och ert erbjudande. Ett tydligt Employer Brand är konkurrenskraftigt och stärker ert arbetsgivarevarumärke gentemot både kommande och nuvarande kollegor, samarbetspartners och kunder.

Employer Brand

  • Har ni en definierad företagskultur? Identifiera och definiera de värderingar och beteenden som präglar ditt företag.
  • Är ert (EVP) Employer Value Proposition på plats? Ert erbjudande gällande villkor, förmåner, utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.
  • Använd sociala medier för att kommunicera ditt Employer Brand och dela berättelser om ditt företag som en kommunikationskanal för kommande kollegor och kunder.
  • Utvärdera kontinuerligt ert Employer Brand, då marknaden för både kandidater och bolag är i en ständigt pågågående process.

Rekryteringsprocess

  • Definiera tydliga krav och kriterier i din kravprofil och/eller jobb-annons, både kring vilka värderingar som är viktiga och vilken kompetens som krävs för rollen.
  • Säkra att ni har en strukturerad rekryteringsprocess – allt från CV-granskning, telefonintervjuer, personliga intervjuer och eventuella personlighetstester.
  • Säkra att era chefer/ ledare har tillräcklig kompetens för er strukturerade rekryteringsprocess.
  • Involvera era nuvarande medarbetare i den rekryteringen både före och under processens gång. Gärna personer från olika delar av organisationen som kan ge perspektiv och input i bedömningen kring både kompetens och värderingar.
  • Vilka kanaler och media är bäst för er att synas i? Tänk noga igenom vart era kandidater finns för en bra matchad annonsering.
  • Kom ihåg de kandidater som inte får arbetet och ha intentioner att försöka skapa en positiv kandidatupplevelse: Se till att rekryteringsprocessen är tydlig för kandidaterna, att de får information och återkoppling under hela processen