UTVECKLA

Hur håller jag ett utvecklingssamtal?

Håller jag ett utvecklingssamtal

Syftet med utvecklingssamtalet är att utveckla dina medarbetare som individer och organisationen som helhet. Här är några saker du behöver tänka på när det är dags för utvecklingssamtal med dina medarbetare. 

Utvecklingssamtalet ska handla om hur varje medarbetares arbete fungerat under året, hur de trivs, arbetsbelastning, relationer och hur företagets utveckling förändrar kraven på deras och din avdelnings arbete. 

Samtalet ska också ta upp varje medarbetares egna tankar om sin utveckling på såväl kort som lång sikt och avslutningsvis – vilka behov av kompetensutveckling medarbetaren är i behov av. 

 

Utvecklingssamtalet ska leda till att ni tillsammans får en tydlig bild av: 

 • Hur medarbetaren har lyckats hittills. 
 • Vad har varit bra – mindre bra. 
 • Vad som behöver förändras i dennes arbete. 
 • Vad som förväntas av medarbetaren framöver. 
 • Inom vilka områden som medarbetaren behöver utvecklas. 

Det är bra att båda förbereder sig inför samtalet genom att gå tillbaka till de anteckningar som gjordes på ert senaste samtal. Vad har hänt eller inte hänt sen sist? Tänk igenom vad du vill med samtalet. Skriv ner en sammanställning att använda som stöd under samtalet. 

Här är några punkter som du kan utgå ifrån vid dina förberedelser. Självklart lägger ni till och drar ifrån utifrån hur det passar er: 

 • Tillbakablick – vad har fungerat bra och mindre bra 
 • Framtiden – mål och planer och ömsesidiga förväntningar 
 • Kompetensutveckling – krav, svårigheter, utmaningar – behov av utveckling på kort och lång sikt 
 • Allmän trivsel – stämning, samarbete, ledarskapet, vad är bra och mindre bra 
 • Arbetsmiljö – vad fungerar bra och mindre bra, stress, delaktighet 
 • Uppföljning – samtalet bör avslutas med en utvecklingsplan – bestäm när och hur den ska följas upp 

 

Källa: Hålla utvecklingssamtal – för dig som chef | Unionen