BEHÅLLA - CHEFSANSVARET

Vad ingår generellt i ett formellt chefsansvar?

Chefsansvar

Som chef är du arbetsgivarens representant och du har därmed formella befogenheter och en administrativ och ledande funktion i organisationen.

Du kan exempelvis ansvara för resultat, ekonomi, och produktivitet, delar av verksamhetens planering och uppföljning avseende: 

  • Ekonomi och resultat 
  • Administration och organisation 
  • Lönesättning, tillsättning, utveckling och avveckling av medarbetare 
  • Verksamhetens utveckling 
  • Information och förhandlingar 
  • Arbetsmiljö, diskrimineringsfrågor och personalsociala frågor (här ingår rehabiliteringsansvar t ex) 

Chef är inget man utbildar sig till, utan är oftast en roll man kvalificerar sig för under karriärens gång.