HR - FAQ & ARUBA

HR - FAQ 

Här hittar du en bas av de vanligaste förekommande frågeställningarna vi får in kring HR, vilken fylls på kontinuerligt. Behöver du svar någon fråga som inte finns här, kontakta oss så hjälper vi dig.

Artiklar med frågor och svar kopplat till ARUBA

ARUBA - Effektivt verktyg för HR-hantering och personaladministration

Attrahera – Hänvisar till att locka potentiella kandidater till att intressera sig för att arbeta för en organisation.

Rekrytera – Handlar om att identifiera, utvärdera och välja lämpliga kandidater för att fylla lediga befattningar i organisationen.

Utveckla – Utveckling avser att stödja och främja medarbetarnas tillväxt och framsteg inom organisationen.

Behålla – Refererar till att behålla och engagera befintliga medarbetare i organisationen genom att skapa en arbetsmiljö och kultur som gör att medarbetarna trivs, utvecklas och känner sig motiverade att stanna kvar på sina befattningar över en längre tidsperiod.

Avveckla – Handlar om att hantera medarbetare som lämnar organisationen, antingen genom frivilliga avhopp, pensionering eller uppsägning.

JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD
en man i grå kavaj står med ryggen mot en mörkhyad tjej i svart svart kavaj

Du som har personalansvar kan påverka jämställdheten i din grupp eller organisation på flera sätt.

JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD
diskriminering på arbetplatsen

Diskriminering är att behandlas sämre än andra personer i samma situation på grund av någon av de så kallade diskrimineringsgrunderna…

REKRYTERA


REKRYTERA
rekrytera medarbetare

Som arbetsgivare är rekryteringsprocessen en av de absolut viktigaste faktorerna för att få in rätt kompetens för den fortsatta utvecklingen av bolaget. Vi ger dig några tips kring Employer Branding och rekryteringsprocessen.

REKRYTERA
stark kandidat upplevelse

Genom en bra onboarding kan man säkra en bra rekrytering och att den kandidat som erbjudits anställning även blir en långvarig kollega. Några punkter att tänka på hur du kan skapa en positiv och stark kandidatupplevelse i samband med rekrytering.

REKRYTERA
extern partner

Det finns flera situationer där det kan vara en fördel att anlita en extern leverantör för rekrytering – till exempel…

UTVECKLA


UTVECKLA

Här är några saker som kan hjälpa dig att ge goda förutsättningar för medarbetarutveckling i ditt företag…

UTVECKLA

En kompetensutvecklingsstrategi innehåller vanligtvis följande delar….

UTVECKLA

Medarbetarundersökningar är viktigt för organisationen för att…

UTVECKLA

Pulsmätningar är kortare undersökningar som skickas ut ett flertal gånger per år…

UTVECKLA

Syftet med utvecklingssamtalet är att utveckla dina medarbetare som individer och organisationen som helhet…

UTVECKLA

1. Uppmärksamma konflikten tidigt – Om du märker irritation och missnöje mellan medarbetarna – ta upp problemet direkt…

UTVECKLA

Alla chefer har haft en medarbetare som inte presterar som förväntat…

BEHÅLLA


BEHÅLLA

Som chef är du arbetsgivarens representant och du har därmed formella befogenheter och en administrativ och ledande funktion i organisationen…

BEHÅLLA

I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren, enligt

BEHÅLLA

Här är några saker du som arbetsgivare kan behöva känna till under pågående semester…

BEHÅLLA 

Om din medarbetare blir sjukskriven har du enligt lag ett rehabiliteringsansvar…

BEHÅLLA

Arbetsgivaren har alltid rätt att kräva sjukintyg från åttonde dagen, men när det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren…

AVVECKLA


AVVECKLA

Enligt LAS gäller en minsta uppsägningstid på en månad (11§ 1 stycket LAS)...

AVVECKLA

När en arbetsgivare säger upp en anställd måste det finnas sakliga skäl för uppsägningen (begreppet hette tidigare saklig grund)…

AVVECKLA

Reglerna kring hur en provanställning avbryts eller sägs upp kan vara olika beroende på om det finns kollektivavtal eller inte…

AVVECKLA

Om du som arbetsgivare omfattas av kollektivavtal ska du betala in till pension och sjukförsäkring genom tjänstepensionsavtalet ITP…

AVVECKLA

Det finns inga bestämmelser i arbetstidslagen om hur dessa frågor ska hanteras

AVVECKLA

Företag som är bundna av kollektivavtal ska teckna försäkringar och tjänstepension för de anställda.

Vill du komma i kontakt med oss?