HR-konsulter som snabbt sätter sig in i er verksamhet!

Behöver du avlastas för att kunna prioritera strategiarbete eller saknar du resurser och kompetenser i specifika projekt? Våra konsulter sätter sig snabbt in i er verksamhet och hjälper er att nå uppsatta mål. Affärsdrivet och hållbart! Välkommen att kontakta oss!

KONTAKTA OSS

Sveriges mest affärsdrivna och hållbara HR-konsulter

Ibland uppstår situationer då du snabbt behöver en konsult på plats för ett tidsbegränsat uppdrag. Kanske saknas specialistkompetens i ett projekt eller behov av fortsatt verksamhetsutveckling när någon har slutat?

Våra interim- och projektkonsulter sätter sig snabbt in i er verksamhet och hjälper er nå uppsatta mål. Affärdrivet och hållbart!

Står ni inför en omorganisering eller avveckling som innebär uppsägningar?

Organisationsförändringar skapar ofta osäkerhet både för både medarbetare och chefer. Om det dessutom är en omorganisation som leder till uppsägningar så är det många regler och lagar att förhålla sig till.

Vi erbjuder rådgivning och arbetsrättslig experthjälp för frågor kring omorganisation och uppsägningar genom vår HR Business Support samt genom interimslösningar i form av projektkonsulter och HR-stöd under processen för större projekt.

Läs våra businesscase om hur vi stöttade Coop och Agora med omorganisation, change managment och avveckling.

Kostnadseffektivt och flexibelt

Att anlita en erfaren och kompetent HR-konsult är en kostnadseffektiv och flexibel lösning i en snabbföränderlig värld. När man snabbt behöver extra HR- kompetens, eller under tiden ni söker en permanent HR-lösning.

Genom vårt nischade och dynamiska nätverk samt vår kandidat- och kundkännedom kan vi utifrån ditt behov snabbt provida rätt person med precision. Allt från HR- och rekryteringskonsulter till projekt- och expertkonsulter inom HR.

Vill du komma i kontakt med oss?