HR-konsult

HR-konsulter som snabbt sätter sig in i er verksamhet

Vi har Sveriges bästa HR-konsulter

Behöver du avlastas operativt för att kunna prioritera strategiarbete eller saknar du resurser och kompetenser i specifika projekt? Våra konsulter sätter sig snabbt in i er verksamhet och hjälper er nå uppsatta mål. Med vår långa erfarenhet och experter inom HR, matchar vi pricksäkert rätt konsult efter era behov.

HR-konsulter

Vi erbjuder rätt matchad kompetens utifrån vad din organisation behöver

Projekt- och expertkonsulter

Spetskompetens och praktisk erfarenhet från små och stora projekt

Rekryteringskonsulter

Specialister som driver och utvecklar ert kompetensförsörjningsbehov

HR-konsulter

Våra HR-Konsulter står redo att avlasta och bidra till Er verksamhets fortsatta utveckling. Våra konsulter har spetskompetens, linjeerfarenhet och flerårig erfarenhet att snabbt sätta sig in i olika verksamheter.

Vi har tillsatt över 250 interimsuppdrag sedan start, och matchat våra konsulter till roller som, HR-Direktör, HR-Chef, HR-Business Partner, Arbetsrättsspecialist, Förhandlingschef, Comp&Ben, HR-Specialist, HR-Koordinator, Talent Acquisition Manager och Rekryterare. Vi har HR-konsulter som snabbt sätter sig in i er verksamhet.

Projekt- och expertkonsulter

Vi har Sveriges bästa HR-konsulter i vårt nätverk som snabbt sätter sig in i er verksamhet. Oavsett vilken utmaning er organisation står inför så står de redo att bistå med sin kompetens och erfarenhet för att bidra till er fortsatta utveckling.
Vi har bistått våra kunder vid omorganisation, avveckling, fusion/fision, rehabiliteringsrevisioner, HR-revisioner, lönekartläggningar, EVP/Employer Branding, Systemimplementation, m.m. HR-konsulter som snabbt sätter sig in i er verksamhet

HR-konsult

Rekryteringskonsulter

Använd oss för utvalda delar i er rekryteringsprocess. Vi hjälper er öka produktiviteten i er interna rekryteringsfunktion i perioder med hög belastning.
Vi har bistått våra kunder med interimsrekryterare, search/sourcing, screening/urval, tester/djupintervju där vi kompletterat med organisations- och kompetensutveckling för att på alternativt sätt bistå med rekrytering.

Vill du komma i kontakt med oss?