HR-Projekt och Processer

en grupp av människor och en kvinna som ler och skriver på tavlan

Hantera HR-projekt på ett effektivt sätt med våra framgångsrika strategier

Förbättra era HR-processer för ökad effekt och genomslagskraft till förmån för era medarbetare och bolag.  

Vi bistår med att ta fram nya eller uppdatera era befintliga HR-processer. Vid behov stöttar vi även vid implementering samt säkrar genomförandet genom utbildning för berörda chefer och medarbetare.

Förslag HR-processer  

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Rekryteringsprocesser
 • Onboarding- och exitprocesser
 • Kompetensutvecklingsprocesser
 • Mångfald & jämställdhetsarbete
 • Lönerevision
 • Kultur- och värderingsprocesser kopplat till bolagets vision
 • Medarbetarsamtal & Performance Reviews
 • Upprättande av EVP (Employer Value Proposition).

Med effektiva HR-processer skapar ni en attraktiv arbetsplats som lockar nya talanger samt ökat engagemang i era team, så alla utvecklas i samma riktning som bolagets vision. 

HR-projektledning

Verksamheter i förändring och utveckling har stor nytta av att anlita extern expertis, då man som mindre tillväxtbolag inte alltid har möjlighet att ha all kompetens inom bolaget.

PeopleProvide stöttar ofta vid projekt som kräver en tidsreglerad kompetensinsats, där många har direkt bäring på verksamhetens nuläge och för deras vision och verksamhetsmål. 

Förslag på HR-projekt 

 • Föranalys inför införskaffande av ett HR system 
 • Implementering och projektplan för genomförande och införande av tex HR-system, LMS system eller annat systemstöd för en HR-funktion 
 • Due Diligens vid företagsförvärv 
 • Harmonisering av ersättningar och förmåner i samband med merge/sammanslagningar av bolag 
 • Omorganisation för en bättre och mer effektiv verksamhet 
 • Omorganisation kopplat till avveckling 
 • Stöd vid analys av eventuellt kollektivavtalsöverenskommelse 
 • Översyn av ersättningar kopplat till pension, lön och andra förmåner 
 • Upprättande av förbättrad eller ny lönestruktur 
BOKA KONSULTATION

Mobil version nedan

HR-Projekt och Processer

Hantera HR-projekt på ett effektivt sätt med våra framgångsrika strategier

Förbättra era HR-processer för ökad effekt och genomslagskraft till förmån för era medarbetare och bolag.  

Vi bistår med att ta fram nya eller uppdatera era befintliga HR-processer. Vid behov stöttar vi även vid implementering samt säkrar genomförandet genom utbildning för berörda chefer och medarbetare.

Förslag HR-processer  

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Rekryteringsprocesser
 • Onboarding- och exitprocesser
 • Kompetensutvecklingsprocesser
 • Mångfald & jämställdhetsarbete
 • Lönerevision
 • Kultur- och värderingsprocesser kopplat till bolagets vision
 • Medarbetarsamtal & Performance Reviews
 • Upprättande av EVP (Employer Value Proposition).

Med effektiva HR-processer skapar ni en attraktiv arbetsplats som lockar nya talanger samt ökat engagemang i era team, så alla utvecklas i samma riktning som bolagets vision. 

HR-projektledning

Verksamheter i förändring och utveckling har stor nytta av att anlita extern expertis, då man som mindre tillväxtbolag inte alltid har möjlighet att ha all kompetens inom bolaget.

PeopleProvide stöttar ofta vid projekt som kräver en tidsreglerad kompetensinsats, där många har direkt bäring på verksamhetens nuläge och för deras vision och verksamhetsmål. 

Förslag på HR-projekt 

 • Föranalys inför införskaffande av ett HR system 
 • Implementering och projektplan för genomförande och införande av tex HR-system, LMS system eller annat systemstöd för en HR-funktion 
 • Due Diligens vid företagsförvärv 
 • Harmonisering av ersättningar och förmåner i samband med merge/sammanslagningar av bolag 
 • Omorganisation för en bättre och mer effektiv verksamhet 
 • Omorganisation kopplat till avveckling 
 • Stöd vid analys av eventuellt kollektivavtalsöverenskommelse 
 • Översyn av ersättningar kopplat till pension, lön och andra förmåner 
 • Upprättande av förbättrad eller ny lönestruktur 
BOKA KONSULTATION

Vill du komma i kontakt med oss?