Anlita en HR-chef eller en hel HR-funktion

Linn ler och sitter vid datorn med en kvinna framför sig

Anlita en HR-chef eller en hel HR-funktion

Vår digitala plattform erbjuder ett smidigt sätt för stöd och rådgivning i olika HR-frågor. Kompetent och kostnadseffektivt.

Ni ges via vår HR Business Support en möjlighet att nyttja oss som er externa HR-partner. Vi hjälper er att säkerställa en affärsinriktad och hållbar hantering av era HR-ärenden, ur både en strategisk och operativ synvinkel.

Genom vår erfarenhet och expertis stöttar vi dig och dina chefer med pågående HR-initiativ planerade för året, men även med de oplanerade och oväntade utmaningar som ofta dyker upp längs vägen.

Vi upprättar en grundstruktur för ert HR-arbete som stöttar och driver era valda HR-aktiviteter under året, som en del för att nå era övergripande strategiska HR-planer och affärsmål.

Vi kan vara er möjliggörare, så du kan fokusera på kärnverksamheten medan vi stöttar er med HR kompetens och rådgivning.

Anlita en HR-chef eller en hel HR-funktion

Vi agerar som er pålitliga externa HR-partner och tillhandahåller expertisen av en HR-chef eller andra HR-funktioner som kan vara avgörande för er organisation.

Vi kan hjälpa er med

 • Upprättande och förvaltande av er HR-struktur som stödjer er organisation i dess tillväxt och utveckling.
 • Uppdatering av personalhandbok och policys. Vi  säkrar att er personalhandbok och era policys är aktuella samt i linje med både juridiska krav och era verksamhetsbehov.
 • Vi hjälper er att bygga en arbetsplats som attraherar talang och ökar er konkurrenskraft.
 • Säkring av ert systematiska arbetsmiljöarbete genom uppföljning och påminnelser om genomförande för en trivsam, framgångsrik och säker arbetsmiljö för alla medarbetare.
 • Upprättande av effektiva onboardingprocesser för nya medarbetare som hjälper dem att snabbt komma in i organisationen.
 • Kompetensutvecklingsplaner som skapar förutsättningar för att era medarbetare ska kunna utvecklas i linje med företagets kompetensbehov, enligt verksamhetens mål.
 • Upprättande av lönekartläggningar som en del av jämställdhets & mångfaldsplaner.
 • Önskar ni stöd för era årliga lönerevisionsprocesser så kan vi guida er genom detta, för en korrekt process enligt kollektivavtal och genom era policys.
 • Önskar ni stöd för medarbetarsamtal så kan vi guida er med underlag och genomförandeprocess.
 • Vi ger er även stöd vid komplexa arbetsrättsliga ärenden, från detaljfrågor till förhandlingar.
 • Vi kan, som er externa HR partner, bidra vid era exitsamtal där vi är en objektiv samtalspartner. Vilket är värdefullt för både den avgående medarbetare samt för er som bolag. Vi är redo att svara på era frågor och ta er rådgivning eller konsulthjälp till nästa nivå.  

Vi är redo att svara på era frågor och guida er med den HR-kompetens som ni behöver.  

BOKA KONSULTATION

Mobil version nedan

Anlita en HR-chef eller en hel HR-funktion

Vår digitala plattform erbjuder ett smidigt sätt för stöd och rådgivning i olika HR-frågor. Kompetent och kostnadseffektivt.

Ni ges via vår HR Business Support en möjlighet att nyttja oss som er externa HR-partner. Vi hjälper er att säkerställa en affärsinriktad och hållbar hantering av era HR-ärenden, ur både en strategisk och operativ synvinkel.

Genom vår erfarenhet och expertis stöttar vi dig och dina chefer med pågående HR-initiativ planerade för året, men även med de oplanerade och oväntade utmaningar som ofta dyker upp längs vägen.

Vi upprättar en grundstruktur för ert HR-arbete som stöttar och driver era valda HR-aktiviteter under året, som en del för att nå era övergripande strategiska HR-planer och affärsmål.

Vi kan vara er möjliggörare, så du kan fokusera på kärnverksamheten medan vi stöttar er med HR kompetens och rådgivning.

Anlita en HR-chef eller en hel HR-funktion

Vi agerar som er pålitliga externa HR-partner och tillhandahåller expertisen av en HR-chef eller andra HR-funktioner som kan vara avgörande för er organisation.

Vi kan hjälpa er med

 • Upprättande och förvaltande av er HR-struktur som stödjer er organisation i dess tillväxt och utveckling.
 • Uppdatering av personalhandbok och policys. Vi  säkrar att er personalhandbok och era policys är aktuella samt i linje med både juridiska krav och era verksamhetsbehov.
 • Vi hjälper er att bygga en arbetsplats som attraherar talang och ökar er konkurrenskraft.
 • Säkring av ert systematiska arbetsmiljöarbete genom uppföljning och påminnelser om genomförande för en trivsam, framgångsrik och säker arbetsmiljö för alla medarbetare.
 • Upprättande av effektiva onboardingprocesser för nya medarbetare som hjälper dem att snabbt komma in i organisationen.
 • Kompetensutvecklingsplaner som skapar förutsättningar för att era medarbetare ska kunna utvecklas i linje med företagets kompetensbehov, enligt verksamhetens mål.
 • Upprättande av lönekartläggningar som en del av jämställdhets & mångfaldsplaner.
 • Önskar ni stöd för era årliga lönerevisionsprocesser så kan vi guida er genom detta, för en korrekt process enligt kollektivavtal och genom era policys.
 • Önskar ni stöd för medarbetarsamtal så kan vi guida er med underlag och genomförandeprocess.
 • Vi ger er även stöd vid komplexa arbetsrättsliga ärenden, från detaljfrågor till förhandlingar.
 • Vi kan, som er externa HR partner, bidra vid era exitsamtal där vi är en objektiv samtalspartner. Vilket är värdefullt för både den avgående medarbetare samt för er som bolag. Vi är redo att svara på era frågor och ta er rådgivning eller konsulthjälp till nästa nivå.  

Vi är redo att svara på era frågor och guida er med den HR-kompetens som ni behöver.  

BOKA KONSULTATION

Vill du komma i kontakt med oss?