Frukostseminarium HR-Tech -

Vilka är nyckeltalen för framtidens HR kopplat till de nya kraven på hållbarhetsredovisningen?

Vi är glada att bjuda in er till ett inspirerande, lärorikt och interaktivt frukostseminarium med fokus på ämnet;

“HR Tech:s roll i att skapa hållbara arbetsplatser”

Det moderna HR-arbetet handlar inte bara om att hantera personaladministration, utan också om att aktivt bidra till företagets hållbarhetssträvan.

Genom att använda HR Tech kan vi effektivisera och förändra HR-processer, samla in och analysera data för att fatta informerade beslut och mäta framsteg inom ESG-områdena. Vi kan också skapa förändring där detta behövs.

Vi kommer att diskutera hur HR-avdelningen kan använda den senaste HR-teknologin för att mäta och rapportera företagets framsteg inom ESG-områdena och ge exempel på KPI;er.

Genom att utnyttja teknologi och dataanalys kan vi få en djupare förståelse för företagets ESG-prestationer och identifiera områden där förbättringar kan göras. Vi kommer dessutom att diskutera hur HR Tech kan hjälpa oss att nå våra uppsatta mål.

Vi ser fram emot en engagerande och givande diskussion där vi tillsammans utforskar hur HR kan spela en avgörande roll i att integrera ESG i företagets strategi, använda HR Tech för att driva förändring och skapa hållbara arbetsplatser för framtiden.

 

Anmälan

Antalet platser är begränsade så anmäl dig idag för att säkra din plats. Din plats är säkrad efter att du mottagit en anmälningsbekräftelse. Men glöm inte att avboka om du får förhinder. Vi tar ut en non-show avgift på 250 kr. 

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?