Hur gör ni i er vardag för att lära?

Hur skapas beteendeförändringar?

Den psykologiska tryggheten är en otroligt viktig förutsättning för lärande och en gedigen strategi för er kompetenshantering är grunden för att ni som organisation ska veta vad ni faktiskt vill att era medarbetare ska lära sig -och vilka beteendeförändringar ni behöver.

Det är också en av anledningarna till att kompetenshanteringen bör gå hand i hand med er verksamhetsutveckling. Dels för att synliggöra era behov och dels då ett gediget kulturarbete krävs för att skapa ett organisatoriskt klimat som ger era medarbetare psykologisk trygghet.

Vad finns det då för strukturer för möjliggörande av lärande och kompetensutveckling i er vardag som ni kan plocka in i er verksamhet, förutsatt att det finns en psykologisk trygghet?

Massvis! Försök att tänka brett när ni skapar en handlingsplan. Utgå från varje kompetens och hur ni bäst tror att den kompetensen möts. Ett par generella tips för att stärka ert informella lärande:

Feedback

Arbeta med feedback i era möten, efter presentationer och under samtal. Se till att feedbacken är konkret och utgår ifrån en god vilja för att ge den mottagande parten möjlighet att utvecklas och nå dennes mål.

Reflektion

Ge utrymme för reflektion i grupp och på individnivå och var inte rädda för att ifrågasätta varför det blev som det blev -även när ni verkligen lyckats med era mål!

Övning

  • Kanske har ni skickat iväg medarbetare på utbildning? Eller haft en intern information om en ny process som ska implementeras? Då behöver medarbetaren inom en snar framtid få möjlighet att öva genom att arbeta med det som hen fått information/utbildning i.
  • Observera varandra och gör nya arbetsuppgifter. Utmana varandra och ta er tid att testa nya arbetssätt och arbetsuppgifter. Att få gå bredvid en kollega kan ge ovärderliga insikter och nya färdigheter.

Och sist, men verkligen inte minst:

  • Hitta rutiner som understödjer lärande. Oavsett vilka strukturer ni väljer att nyttja er av, oavsett om det är kurser, e-learning plattformar eller on-the-job training så lär ni som organisation bättre om ni gör lärande till en vana. Det kan vara att alltid skriva in feedback på agendan i slutet av varje möte eller bara att alltid ställa frågan ”vad har du lärt dig idag?” till en medarbetare innan ni går hem för dagen.

Vi på PeopleProvide arbetar ständigt med att utveckla lärande, hos oss och åt våra kunder. Ladda ner vår checklista med frågeställningar som hjälper er att välja rätt utbildningsinsats för er verksamhet.

Ladda ner checklista