Hur hittar ni er ROI på strategisk kompetenshantering?

Det finns möjligheter att sätta konkreta siffror på varför en bra och genomarbetad kompetenshantering är en bra investering -och vilken typ av avkastning det faktiskt kan bidra till.

Att vända oengagerade anställda till engagerade anställda

Enligt en Gallupundersökning (2017) är endast 14% av svenska medarbetare engagerade i sitt arbete. 11% är aktivt oengagerade, d.v.s. sprider dålig stämning och har stora möjligheter att påverka produktionen negativt. Kostnaden för en oengagerad anställd uppskattas av Gallup till ca. 34% av deras lön.

Beräknar vi det på den svenska medellönen för tjänstemän, 44 200 SEK (LO:s lönerapport 2021) så innebär det en årlig kostnad per oengagerad anställd på 172 000 SEK. Har ni 100 anställda och följer det nationella snittet på 11% aktivt oengagerade? För ert företag innebär era oengagerade anställda en kostnad på nästan 1,9 miljoner kronor om året!

Att behålla topptalanger och slippa rekrytera ersättare

Ett bra kompetensarbete som ger de anställda möjligheter att utvecklas och kliva uppåt i er organisation innebär möjligheter att rekrytera in er anställda i lägre positioner, för att sedan ge dem en möjlighet att växa hos er. Kompetensarbetet i sig har också visat sig ha samband med att anställda stannar längre på arbetsplatsen, vilket är en av de största ekonomiska fördelarna med att satsa på era medarbetares utveckling.

Att ersätta en medarbetare beräknas nämligen kosta mellan 50-250% av deras årslön, där den högre änden av skalan gäller tjänstemän och mer komplexa roller. Kostnaden inkluderar rekryteringsprocessen, produktionsbortfall under den första tiden och onboardingkostnader. Vi tillåter oss att vara generösa med beräkningen, och räknar på att det kostar 100-150% av en årslön för er att ersätta en anställd. Utgår vi från medellönen för tjänstemän innebär detta att en ersättningsrekrytering kostar er ca. 506 400 – 759 600 SEK sammantaget. Har ni en låg personalomsättning på runt 7% av er personalstyrka och 100 anställda innebär det alltså en årlig kostnad på mellan 3,5 och 5,3 miljoner kronor – och det är bara era ersättningsrekryteringar!

Lyckas ni sänka personalomsättningen med två procent innebär det 1-1,5 miljoner på ett år!

Det går att göra ett antal liknande uträkningar på fler ”mjuka värden” och räkna på om er ROI är värd det för er. Men, det är också viktigt att minnas att de mjuka värdena i sig är viktiga för företagets kultur. Forskning visar att kompetens- och utvecklingsinitiativ inte bara minskar de aktivt oengagerade utan också driver anställda att vara mer engagerade, öka deras produktivitet och stå närmare företagets kultur. För att inte tala om att ni är bättre rustade att stå emot de utmaningar er verksamhet står inför!

Ladda ner vår modell för att beräkna er ROI på kompetenshantering

Vill du ha hjälp med att beräkna era kostnader för nyckeltal såsom personalomsättning, sjukfrånvaro och produktivitet?

Kontakta oss

Dela inlägget