hallbarhetschef

Då Interflora är starkt förknippat med hållbarhet och Sverige var det första av samtliga 200 Interflora-länder som anställde en hållbarhetsansvarig, gjorde vi en intervju med deras Inköps- och Hållbarhetschef Cecilia Thimerdal, för att få veta mer om deras hållbarhetsarbete.

” Vår bransch är generellt eftersatt gällande hållbarhet. Men som störst aktör på marknaden så är det helt givet att vi ska vara marknadsledande och ta stafettpinnen även inom hållbarhet. Med ett mål om att Interflora och Blommogrammet ska vara CO2 neutrala till 2040 så det är ett arbete som alltid är i fokus och hela tiden drivs framåt. Efter att vi i Sverige initierade hållbarhetsarbetet har Interflora nu en person som arbetar globalt med hållbarhet, vilket ger mycket större kraft. Nu är det fler länder som har hållbarhetsansvariga och vi har skapat ett internationellt hållbarhetsråd där vi lär oss mycket av varandra”, berättar Cecilia.

Cecilia har en bakgrund som inköpschef, där hon arbetat länge med hållbarhetsfrågor i olika konstellationer. Bl.a i textilindustrin med kartläggning av förhållanden på bomullsodlingar och kemikalier i tillverkningsprocessen, etc.  Så när hon kom till Interflora så tog hon rygg på livsmedelsbranschen där man kommit så mycket längre, med koll på ekologisk odling och Fair Trade. Det är väldigt dokumenterat i jämförelse med ”dekorationsblommor” som Interfloras produkter definieras. Så arbetet inleddes med en kartläggning över hela leveranskedjan för att skapa en förståelse för vilken påverkan affären har bakåt i ledet.

”Ett hållbart steg i vår produktutveckling är att arbeta mer med produkter som håller längre. Att erbjuda konsumenter blomsorter med längre livslängd, som står längre i vasen, kräver oftast mindre energi och mindre kemikalier när man kollar på hela kedjan. Mindre insats från början och man får något som är njutbart under längre tid. Glädje för alla. Utifrån den aspekten håller vi nu på att sätta ihop ett helt nytt sortiment. Det handlar ju om koldioxidavtrycket framför allt, men även kemikalieanvändningen i odlingen är viktig,” berättar Cecilia.

Blombranschen är plastintensiv, man behöver hålla in och hålla ute fukten och då är plast det bästa materialet. I deras nya begravningsprojekt ”Hållbar Begravning” arbetar man med att eliminera all plast, byta ut oasis och plastband för att få bort mycket av den plasten som annars hamnar i avloppen och haven. Genom workshops har butikerna fått lära sig binda utan plastprodukter och man har bytt ut cellofan och engångsplastpåsar mot vaxpapper. Redan vid lanseringen valde 50% av alla som beställde presentinpackning vaxpapper istället för cellofan.

Utöver produkter som blommor och växter säljer Interflora även ”hårda” produkter såsom krukor, vaser, etc. Där är förändringsprocessen svårare att påverka eftersom man arbetar med grossister. Målsättningen är att arbeta med produkter som är cirkulära, som man kan återvinna i större utsträckning.

Interflora arbetar, sedan 20 år tillbaka, även med välgörenhet. De har ett nära samarbete med Cancerfonden och är idag stolt huvudsponsor för Rosa Bandet. De arbetar även med Läkare utan gränser, där de tillsammans uppmärksammar dagar som tex Internationella kvinnodagen. Ett fantastiskt glädjespridande initiativ är när de varje år pyntar alla namngivna kvinnliga statyer i hela Sverige med blommor, för att hylla och uppmärksamma kvinnan i de offentliga rummen.

Hur ser era hållbarhetsmål ut?

”Utöver att helt eliminera klimatpåverkan till 2040 så är biologiskt mångfald viktigt för vår framtida affär. Målen har vi satt sedan tidigare och de är baserade på FN’s hållbarhetsmål. Det mesta arbetet läggs på själva produktionen och välgörenhetsbiten. Men även Internt arbetar vi med hälsa i fokus på olika sätt med generösa friskvårdsaktiviteter och flexibelt hybridarbete. Samt att vi försöker bli ett mer hållbart kontor, bla genom nytt elavtal med enbart förnybar energi, köksåtervinning och en del andra enklare saker.

För butikerna har vi skapat en hållbarhetsmanual, för att underlätta hållbarhetsarbetet i det dagliga arbetet. Vi har även en uppförandekod som är grunden för alla oss som jobbar med och för Interflora AB. Leverantörerna är fristående och noga utvalda. Även de behöver skriva på Code of Conduct-avtal som kvalitetssäkrar vårt samarbete.

Hur kopplar ni hållbarhet till lönsamhet?

”Dels så tror jag att det är en hygienfaktor idag, jämfört med för några år sedan. Idag är medvetenheten oerhört mycket större och trycket rent juridiskt via regelverken är också mycket starkare. Arbetar man inte med hållbarhet idag är det svårt att konkurrera på arbetsmarknaden och konsumentmässigt.

Som hållbarhetschef, vad är ditt största fokus?”

”Den tiden jag lägger på hållbarhet lägger jag på produktionsledet. Jag arbetar med våra under leverantörer och andra Interflora-länder. Globalt har hållbarhetsarbetet lyfts mer och konsumenterna har börjat bli mer medvetna kring hållbarhet kring snittblommor och krukväxter.

Vad ser du som nyckeln till framgång?

”Nyckeln till framgång är en engagerad ledning.

Hela organisationen består av så många olika delar, många olika komponenter i organisationen. Inte ett spår kring hållbarhet, utan många. Det är mycket enklare att nå ut med sitt hållbarhetsarbete när man har en VD som brinner för hållbarhet. Nyckeln till framgång är när både VD och marknadschefen brinner för frågan, från välgörenhetsavtal till kommunikation och marknadsföring. Med engagerade och passionerade förebilder så sprids det även och genomsyrar resten av organisationen. Sen kan man fortfarande alltid bli bättre, avslutar Cecilia.

Anmäl dig till vår hållbarhetsutbildning den 10 maj, unikt anpassad för dig som är VD, CFO eller arbetar med HR.

Utbildningen ger dig en överblick över de stora förändringskrafter vi står inför och hur ni som företag kan och bör agera för att hantera nya CSRD-lagen för att möta upp de nya kraven.

Du kommer också att få insikt i vilken ny och viktig roll som HR-funktionen kommer att spela i framtidens hållbarhetsarbete.


Behöver ni HR-kompetens?

Vi erbjuder konsultlösningar, HR Rekrytering och HR Business Support för affärsdriven och hållbar HR.
KONTAKTA OSS

Dela inlägget