CITAT

”HR bör inte ha egna strategiska planer och mål, de måste delas med övriga organisationen och HR-målen skall integreras i hela verksamheten. HR bör mätas på omsättning, resultat, marginaler tillväxt och innovation precis som övriga med affärsansvar. De integrerade HR-målen skall finnas i dessa mål. När detta fungerar fullt ut uppstår inga motstridigheter, man får fokus på helheten. Hos oss är HR en naturlig del av affären och bidrar starkt till vår tillväxt”

Peter Erikson, VD Storesupport.

Vill du komma i kontakt med oss?