Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att arbeta som konsult och varför väljer man att arbeta som HR-konsult istället för att ta en fast anställning inom HR på ett företag?

...var några av frågorna vi ställde till vår konsult Therese Ankarström som kom till oss alldeles nyligen från en anställning som avdelningsansvarig på Elgiganten.

Varför jag valde att gå vidare från min anställning var för att det var dags att göra något helt nytt och framför allt en önskan om att få arbeta med HR- frågor fullt ut. Konsultbolag var inget som jag sökte mig till medvetet, men nu när jag landat på PeopleProvide så inser jag att det verkligen var en vinstlott eftersom jag får arbeta brett med så många olika HR-frågor som jag säkerligen inte hade fått i en fast HR-roll på ett företag. Dessutom får jag ta del av så otroligt mycket HR-kompetens från mina kollegor som alla är specialister inom sina HR-områden. Ena dagen arbetar jag med arbetsrättsfrågor och andra dagen med ledarskap eller kompetensutveckling. Det är omväxlande och utvecklande.

Finns det något HR-område du brinner för lite extra?

Ja, jag brinner verkligen för Learning & Development. Att både få människor att uppnå sin fulla potential och få företag att se affärsvärdet i kompetensutveckling. Inte bara i den rena kompetensökningen utan även att det ofta ger minskad frånvaro, högre engagemang från de anställda och det välmående som kommer med att man utvecklas som person och i sitt yrke. Det är få områden inom HR som är så win-win för båda parter, anställd och företag. Det är ju dessutom extremt hållbart eftersom det i princip alltid är billigare att kompetensutveckla en anställd än att rekrytera en ny person. Förutsatt att viljan att utvecklas vidare i företaget finns hos den anställde såklart!

Vad ser du som fördel med att vara en anställd konsult?

Framförallt tryggheten som det ger när man har en familj att ansvara för. Sen är jag en väldigt social person som tycker om djupare kontakter. Hos PeopleProvide får jag just den mer djupa kontakten och gemenskap med alla som arbetar här, samtidigt som jag får vara ute på företag och träffa nya personer. Jag gillar kombinationen av tryggheten och att få vara en del av en gemenskap varvat med omväxlingen av att träffa nya kunder och ta mig an varierande uppdrag.  Att ha varierande uppdrag ger mig också ett bredare helikopterperspektiv på HR. Som t.ex nu när jag är ute på två olika kompetensuppdrag med väldigt olika förutsättningar. Trots att det ena är på ett företag med 30 anställda och det andra är med 1500 anställda är grundstrukturen i projekten detsamma, det är skalan på projekten och företagsspecifika utmaningar som skiljer sig åt.

Finns det några nackdelar med att arbeta som konsult?

Min erfarenhet från tidigare konsultbolag är att det lätt att förlora kontakten med sina arbetskompisar, att det kan vara svårt att skapa en gemenskap vare sig på uppdragen man är på eller med övriga konsulter. Att man kan uppleva att man inte hör hemma på endera ställe. Men det är helt olika beroende på vilket konsultbolag man arbetar åt. För mig är det viktigt på ett personligt och emotionellt plan att arbeta för ett konsultbolag som delar mina värderingar, vilket var anledningen till att jag tackade ja till tjänsten här, hos PeopleProvide. Jag upplevde redan i rekryteringen att företagets vision om att arbeta enkelt och engagerat med affärsdriven och hållbar HR går helt i linje med mina värderingar och hur jag önskar att alla företag såg på HR-frågor. Genom medvetna strategier skapas en känsla av tillhörighet, ett av våra viktigaste psykologiska behov. Konsulter som är på uppdrag men ibland arbetar från PeopleProvides kontor, att det finns en överenskommelse med kunder att konsulter har rätt att medverka vid PeopleProvides interna månadsmöten och aktiviteter, AW och konsultfrukostar… alla de här pusselbitarna är otroligt viktiga för känslan av tillhörighet. PeopleProvide har verkligen lyckats skapa en härlig gemenskap i hela gänget.

 

Vill du eller arbetar du som HR-konsult idag, välkommen att registrera dig i vårt nätverk.

Registrera dig i vårt nätverk

Vill du veta mer om konsultlivet – kontakta oss. Vi gärna svarar på frågor och kan ge tips och råd.

Kontakta oss

Artiklar

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?