Med resultat från lönekartläggningen kan ni ta stöd för att ge er organisation tydliga mål för kommande lönerevision samt fördela löneökningarna strategiskt och belöna prestationer, uppmuntra önskat beteende och säkerställa jämställda löner.

Dessutom skapar ni förutsättningar för kommande EU-direktiv om lönetransparens då lönekartläggningen bidrar till en tydlig och jämställd lönestruktur. Genom att specifiera de kriterier som används för bedömning för bolagens olika roller och jämföra dem genom arbetsvärdering, skapas ett enkelt underlag för att spåra eventuella oskäliga skillnader.

En rättvis och transparent lönestruktur är av stor betydelse då den främjar förtroendet internt och bidrar till att skapa ett positivt arbetsklimat som kan attrahera kvalificerad personal samt en lönepolicy som är strategisk och månar om korrekt lönehantering.

Vill ni veta mer om hur man genomför en lönekartläggning på bästa sätt?

Kontakta oss gärna för vidare dialog kring lönekartläggning för er organisation eller om ni önskar stöd av någon av våra professionella HR-konsulter. Det är ofta fördelaktigt med externt stöd för en mer objektiv bedömning i relation med både chefer, medarbetare och eventuell facklig medverkan.

KONTAKT

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?