I tuffa ekonomiska tider kan lönerevisionen och lönesamtalet vara en utmanande uppgift att lösa. I år kan det vara extra viktigt att säkerställa tydlighet i ramar och de förutsättningar företaget har, inför årets lönerevisionsprocess.

Det kan också hända att medarbetare kommer med argument kring sin privata ekonomi eller det senaste årets inflation och pengarnas försämrade värde. Ofta finns en förståelse för medarbetaren och det ekonomiska läget och därför är, som alltid, en noggrann förberedelse viktig för att lägga grunden till ett bra samtal.

Att tydligt anpassa förväntningarna efter vilka ramar och lönestruktur som gäller, samt förmedla att det är en ”lönerevision” och inte en löneförhandling”  kan vara nyckeln för en tydlig process och ett bra lönesamtal.

Lönerevision

Underlag som ska finnas på plats och som underlättar för lönerevisionsprocessen:

  • Lönepolicy

  • Lönestruktur  

  • Lönesamtal

Lönerevisionen är oftast en årlig process där arbetsgivaren granskar och eventuellt justerar medarbetarnas löner baserat på individuell prestation, förändrade arbetsuppgifter/ansvarsområden, marknadstrender och företagets ekonomiska läge.

Avsättning av medel för lönerevisionen görs utifrån kollektivavtal eller verksamhetens ekonomiska förutsättningar.

Vill ni veta mer om hur man genomför en lönerevision på bästa sätt!

Kontakta oss gärna för stöd av någon av våra professionella HR-konsulter.

KONTAKT

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?