Vem är medarbetarsamtalet till för. Vad ska man tänka på och hur tar man tillvara på möjligheterna som dessa viktiga samtal ger?

Linn Johansson, PeopleProvides egen HR-chef guidar oss.

Checklista Möjlighetssamtal:

  1. Som chef behöver du ha klart för dig vad du vill ha ut av mötet samt vilka förväntningar medarbetaren kan ha på ert samtal.
  2. Det är viktigt att skilja mellan möjlighetssamtal och lönesamtal. Lägg dem inte vid samma tillfälle.
  3. Se till att samtalet kan äga rum i en trygg miljö. Gärna utanför kontoret och utan tidspress.
  4. Se samtalet som en möjlighet för båda parter att bli hörda, sedda och utvecklas.
  5. Som chef behöver du vara förberedd på det oväntade. Medarbetaren kan bära på känslor som du inte varit medveten om, som lättare kan komma fram under dessa samtalsformer. Var lyhörd. Finns det något under ytan som inte sägs? Ställ frågor. Lyssna.
  6. Diskutera medarbetarens önskemål och utvecklingsmöjligheter och lyssna mest.
  7. Avsluta samtalet med en sammanfattning för att säkerställa att ni förstått varandra samt konkretisera önskemål, målsättningar och åtgärder.
  8. Planlägg kontinuerlig uppföljning av samtalet.

Ladda ner mall för hur du genomför ett medarbetarsamtal

Önskar du en mer ingående mall för hur du genomför ett medarbetarsamtal, fyll i formuläret för att ladda ner en kostnadsfri mall.

LADDA NER MALL "MEDARBETASAMTAL"

Behöver ni HR-kompetens?

Vi erbjuder konsultlösningar, HR Rekrytering och HR Business Support för affärsdriven och hållbar HR.

Kontakta oss
Publicerad 14 mar 2023

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?