Medarbetarsamtal är en viktig del av verksamhetsutvecklingen och ett ovärderligt arbetsredskap för både bolag, chef och medarbetare om man tar tillvara på utvecklingsmöjligheterna de faktiskt kan ge.

Men vad gör man som överbelastad VD /chef när tiden inte räcker till?

Är det viktiga att medarbetarsamtal blir av enbart som en check på årets to-do-list, eller är det viktigare att samtalen faktiskt blir ordentligt genomförda med kvalitet. Ett tryggt och förberett samtal där det finns tid att lyssna, reflektera med en summering för vad som kan göras framledes.

Med fokus på affären, försäljning och siffror kan medarbetarsamtalen ibland upplevas mer som utmaningar istället för möjligheter, då tiden ibland kanske inte räcker till för stressade ledare, att genomföra dem med kvalitet.

Outsourca era medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalen ska vara styrda utifrån företagets vision, utveckling och affärsmål, med medarbetaren i fokus. Det krävs ett gemensamt ansvar av både arbetsgivare och medarbetare för att säkerställa att samtalet blir till nytta för båda parter. Förberedelse och uppföljning är lika viktigt som att skapa en trygg och avskild miljö för samtalen

Med ert bolags visioner för verksamheten, arbetsmiljön och kompetensutveckling som utgångspunkt, genomför vi kvalificerade medarbetarsamtal som vi förbereder, summerar och följer upp med hjälp av våra affärsnära och engagerade HR-konsulter.

Genom att överlåta hela eller delar av processen till oss frigör ni värdefull tid för er andra prioriterade områden i er verksamhet.

En stark fördel med ett objektivt möte utan personliga relationer är att det även skapar förutsättningar för ett mer opartiskt, ärligt och engagerande samtal utifrån medarbetarens perspektiv.

Kontakta oss för konsultstöd och rådgivning i HR-frågor.

KONTAKT

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?