HR-Uppdrag

Skapa en hållbar HR-struktur och strategi för ett SaaS-bolag inom finans och försäkringar

Visst finns det möjligheter att bli ännu mer lönsam med HR-kompetens så att det syns på sista raden! 

Det är inte ovanligt för bolag i snabb tillväxt att de även får ökade kostnader och tyvärr oftast högre än prognostiserat. Att växa som bolag och samtidigt kunna skapa säkra och kostnadseffektiva rutiner och HR-processer är en utmaning. En av våra kloka kunder hamnade i just denna situation och anlitade vårt HR-team för att skapa en hållbar och affärsdriven HR-struktur.  

Vision och mål för verksamheten var implementerad hos både VD och ledning, medan delar av HR-planerna var eftersatta. Vi fick i uppdrag att se över vilka HR-aktiviteter som skulle kunna hjälpa bolaget att nå sina mål och upprätta de rutiner och processer som krävs som basstruktur för HR samt lagkrav.

Vårt HR-Team granskade, summerade och presenterade gapet mellan önskeläge och nuläge samt genomförde HR-aktiviteter som gav resultat på sista raden.

Åtgärder och resultat

HR-struktur 

  • Ny och förbättrad rutin för pensioner kopplat till nyanställda samt avslutade medarbetare resulterade i en minskad kostnad för bolaget med 79.990 kr/ år.
  • Ny rutin för rehabiliteringsprocess samt frånvarohantering resulterade i en direkt minskad kostnad på 400. 000 kr. 
  • Nya tydliga rutiner för onboarding- och exit-processer samt revision av anställningsavtal så att de stämde överens med anställningsform, semesterdagar och ersättningsnivåer gav en direkt minskad kostnad på 12.000 kr.

HR- strategi 

  • Kompetensplan med initierade förslag om förbättrat ledarskap, som en strategisk plan för bolaget att nå sina mål.
  • Övergripande ny organisationsplan med nya roller, inkluderat med ansvar och vem som gör vad.
  • Chefshandbok för att möjliggöra förbättrad kommunikation och kompetens för chefer och medarbetare. En förväntad ROI på lägre personalomsättning med 120.000kr/år

Rekrytering 

Vi anlitades även för en rekrytering, där vi skapade en snabb och effektiv rekryteringsprocess till en estimerad kostnad på 40.000 kr, istället för en cirka-kostnad via externt rekryteringsstöd på 140. 0000 kr. Våra insatser för detta resulterade direkt i en minskad kostnad på 100. 000 kr utöver den förväntade effekten på en högre lönsamhet i bolaget, som även kommer att resultera i högre produktivitet. 

Genom vårt HR-team bidrog vi till ett mer affärsdrivet och hållbart bolag. Kostnaderna minskade med cirka 711. 990 kr och med kostnaden för konsultteamet på cirka 240.000 kr, gav insatsen ett plusresultat på 471.990 kr.

Vill ni också se över er HR-struktur för att bli mer lönsamma och skapa bättre resultat “bottom-line?

Boka en konsultation!

Vill du komma i kontakt med oss?