“Att anlita PeopleProvide minskade risken att vi skulle begå misstag.”

– Zapper

Utmaning

Efter en period beslöt ägarna att de inte längre skulle ha kvar det svenska bolaget. VD Johan Lindström – som aldrig tidigare hade hanterat uppsägningar i denna omfattning, stod inför nya utmaningar. Han behövde säga upp alla men visste också att det var viktigt för alla parter att det gjordes på rätt sätt. Med hänsyn till medarbetarna, att lagkrav följdes och för att bibehålla bolagets varumärke.

Lösning

Denna utmaning löste vi genom att bistå Zapper Marketing Sweden med HR-kompetens i form av uppsägning och hantering av fackliga förhandlingar som behövdes för att avveckla företaget. Vår Seniora HR konsult med lång erfarenhet och en pragmatisk attityd, fungerade som bollplank och rådgivare för VD i detta arbete men också i det operativa arbetet med förhandlingar.

Resultat

Ett starkt förtroende parterna emellan etablerades under arbetet och PeopleProvide blev en professionell och engagerad HR-partner i denna utmanande resa, tur och retur. När Johan tänker tillbaka på resan med att bygga upp och avveckla Zapper Marketing Sweden, känner han sig nöjd. ”Utan hjälp från PeopleProvide hade både uppstarten och avvecklingen kunnat varit en stor börda för mig som VD. Genom att anlita PeopleProvide minskade risken att vi skulle begå misstag.” Med ett tryggt och kvalitetssäkrat stöd från PeopleProvide sköttes alla processer på rätt sätt och vanliga misstag kunde undvikas.

Vill du komma i kontakt med oss?