Anställa eller utveckla?

Eller både och…

För sanningen är att om ni utvecklar er personal mer strategiskt är sannolikheten högre att ni slipper anställa -eftersom er personal vill stanna!

Att beräkna ROI på kompetensinsatser kan ibland vara svårt, eftersom en stor del av er avkastning kommer att vara s.k. ”mjuka värden” -som exempelvis gladare, friskare och mer engagerade anställda.

Men de där mjuka värdena då.. finns det några ledtrådar där som kan ge oss en hint om konkreta ekonomiska utfall? Absolut!  

En tydlig EVP (Employee Value Proposition) är en nyckel i ett starkt Employer Brand – det är ert erbjudande till potentiella kollegor. På en arbetsmarknad där fler och fler omsorgsfullt väljer arbetsgivare vars värderingar går i linje med deras egna är det nästintill ovärderligt att anställda vill jobba med er, att ni har ett gott rykte som arbetsgivare gör det helt enkelt lite lättare att locka till sig bra talanger.

Konkreta utvecklingsmöjligheter är en central del i en bra EVP, eftersom de allra flesta vill utvecklas i sitt arbete och ha möjlighet att växa.

Att erbjuda utvecklingsmöjligheter är därmed både en nyckel för att behålla era bästa anställda och att ha enklare att attrahera nya talanger, vilket självklart är en stor fördel på dagens arbetsmarknad. För det kan vara en både svår och dyr historia att behöva ersätta en högpresterande anställd.

Visste du att det kan kosta så mycket som 250% av en anställds årslön för att ersätta dem?

Själva rekryteringsprocessen, de timmar ni lägger på att leta, gå igenom ansökningar och intervjua (eller använder er av ett rekryteringsbolag) är endast en del av kostnaden. Ni bör också räkna med kostnader att ”onboarda” samt det produktionsbortfall som är ett faktum innan er nyanställde är varm i kläderna och presterar på förväntad nivå.

Så att erbjuda era anställda utvecklingsmöjligheter är bra för ert EVP. Organisationer med gedigna kompetenshöjande insatser har ett samband med mer välmående anställda (lägre frånvarokostnader), högre motivation och engagemang (högre produktivitet) samt en högre generell jobbtillfredsställelse.

För er som organisation då? Kompetensinsatser har också tydligt samband med rent operativa resultat såsom bättre kvalité i er leverans, högre kundlojalitet (!) och en bättre lönsamhet.

Sammanfattningsvis finns det mycket att hämta hem på utvecklingsinsatser, då kostnaderna i strategisk kompetenshantering ofta är låga i förhållande till de vinster ni ser i organisationen.


Vill ni ha hjälp att hitta era utmaningar och var ni skulle få högst ROI på era kompetenshöjande insatser?

Kontakta oss på PeopleProvide!

Kontakta oss

Dela inlägget